“Wanneer komt die sloot langs de Sloterweg nou terug?”

Stand van zaken over de bruggen en sloot bij de zelfbouwkavels

Afgelopen augustus was het zover: De gemeente begon eindelijk met de grondwerkzaamheden aan de Sloterweg ter hoogte van de nieuwbouwkavels vlak bij de rand van de dorpskern van Sloten.

Foto: Erik Swierstra; 22 september 2020.

De lezers van deze Rubriek hebben dat zeker gemerkt, want deze werkzaamheden gaan gepaard met veel oponthoud op de toch al overbelaste Sloterweg. Nu de bouw van de woningen hier is afgerond, moet de sloot weer terugkomen, zoals hij daar al eeuwen lag. Dat staat ook zo in het bestemmingsplan. Zo gaat dit stukje Sloterweg weer meer deel uitmaken van de prachtige eeuwenoude smalle dijkweg.

Nog even geduld…
De bewoners waren erg blij dat de werkzaamheden begonnen. Daar ging veel overleg met de gemeente aan vooraf en het is dan wel zo fijn als dat uiteindelijk leidt tot actie…. De vertraging bij de voorbereiding had ermee te maken dat het voor de gemeente aanvankelijk niet duidelijk was waar de kabels en leidingen precies lagen. En dat is wel essentiële informatie als daar ook een sloot gegraven moet worden. Dit alles zorgt ervoor dat de te verrichten werkzaamheden voor de gemeente een ingewikkelde legpuzzel zijn geworden. Wij hebben van de gemeente vernomen dat de werkzaamheden nu op schema lopen en medio november gereed zijn.

Mooie voortuinen
De bewoners van de nieuwbouwkavels voelen zich welkom in Sloten. We vinden het jammer dat het door dit alles langer gaat duren voordat wij onze voortuinen (bij de nieuwe sloot) mooi kunnen gaan inrichten. Ons streven is om hiermee goed aan te sluiten bij reeds bestaande voortuinen om ons heen. Wij willen dit dolgraag aanpakken en kunnen niet wachten totdat het gereed is! Wij hoorden dat de Dorpsraad zich tien jaar geleden sterk heeft gemaakt voor het behoud van de sloot en de komst van ‘normale’ bruggen. Daar zijn we erg blij mee, want we willen – ook met onze nieuwe huizen – graag zo veel mogelijk aansluiten bij de bestaande dorpssfeer.

Elsbeth Bloemert (sinds kort bewoner van een woning op een zelfbouwkavel aan de Sloterweg).

Uit: de Westerpost van 23 september 2020.