Iepenziekte velt weer bomen langs Sloterweg

De iepenziekte eist ieder jaar weer heel wat slachtoffers onder de iepen, de meest beeldbepalende boom van Amsterdam.

De ziekte wordt veroorzaakt door de iepenspintkever die de een schimmel met zich meedraagt die de ziekte veroorzaakt. De schimmels Ophiostoma ulmi en Ophiostoma novo-ulmi groeien in de haarvaten van de boom die vervolgens verstopt raken en de boom in korte tijd doen afsterven.

Restanten van drie wegens iepenziekte gekapte iepen ter hoogte van Manege de Ruif, Sloterweg 675. Foto: Erik Swierstra; 27 augustus 2020.

Dit is zichtbaar door de snel kalende takken. Ook door wortelcontact kan de schimmel van de ene op de andere boom overgaan. Bij besmette bomen is het belangrijk om deze zo snel mogelijk op te ruimen zodat verdere besmetting van andere bomen wordt tegengegaan.

De ziekte is omstreeks 1930 in Nederland geïntroduceerd en vele iepen zijn sindsdien gesneuveld. Een groot deel van Nederland is zo zijn iepen kwijtgeraakt. Terwijl in veel gemeenten er nauwelijks nog iepen zijn overgebleven is de gemeente Amsterdam zeer actief in het bestrijden van de iepziekte door het snel opruimen van de zieke bomen. Hierbij moet ook snel de bast worden geschild en verbrand, dit om de zeer besmettelijke ziekte uit te roeien.

Restanten van drie wegens iepenziekte gekapte iepen ter hoogte van Manege de Ruif, Sloterweg 675. Foto: Erik Swierstra; 27 augustus 2020.

Herplant van nieuwe iepen
Wel worden er meestal na verloop van tijd weer nieuwe iepen geplant zodat het iepenbestand van Amsterdam op peil blijft. De gemeente is consequent in het blijven planten van deze bomen, zodat deze zo karakteristieke boom in het stadsbeeld en ook in de omgeving van de stad aanwezig is gebleven. Gelukkig zijn er de laatste jaren diverse varianten van de iep gekweekt die beter bestand zijn tegen de ziekte.

Ook aan de Sloterweg zijn deze zomer weer een aantal slachtoffers gevallen. In augustus zijn er nabij de Manege de Ruif (Sloterweg 675) drie iepen aangetast en gekapt. Een maand later waren er twee bomen aan de beurt ter hoogte van Sloterweg 1012 tegenover de nieuwbouwpanden.

Restanten van twee wegens iepenziekte gekapte iepen ter hoogte Sloterweg 1012. Foto: Erik Swierstra; 22 september 2020.

Het valt te hopen dat de nu opengevallen plekken aan de Sloterweg, net als de eerder ontstane gaten in de bomenrij, spoedig worden opgevuld met aanplant van nieuwe iepen, waardoor het karakter van de bomenlaan langs de Sloterweg voor de toekomst gewaarborgd blijft.

Erik Swierstra, september 2020.

* Zie ook: nl.wikipedia.org/wiki/Iepenziekte

* Zie ook: Ontbrekende bomen langs de Sloterweg