Jan Hopman overleden

Geboren Slotenaar Jan Hopman (88) is op 25 september 2020 overleden. De Slotense architect, die woonde aan de Sloterweg 1042, was lid van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp.

Jan Hopmans grootste project op Sloten betrof de ontwikkeling van de kavel op de hoek Ditlaar / Sloterweg. Hij zorgde er (ruim veertig jaar geleden) voor dat de paardenwei, die daar van oudsher de landelijke entree van de Slotense dorpskern vormde, werd bebouwd. Hij ontwierp zelf het pand, waar aanvankelijk een spijkerbroekenwinkel in gevestigd was en waarin later een kantoor kwam.

Inmiddels is het afgebroken en staat op deze locatie ‘Greenstay Ditlaar’. Jan Hopman woonde al geruime tijd in Badhoevedorp en kampte al jaren met een slechte gezondheid.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 7 oktober 2020.