Veiliger maken Sloterweg weer voor onbepaalde tijd uitgesteld?

Bijna een jaar na het historische gemeenteraadsbesluit om de onveilige verkeerssituatie op de Sloterweg eindelijk te beëindigen, lijkt de invoering van het systeem om dit mogelijk te maken op de lange baan te worden geschoven.

De brief die verkeerswethouder Melanie van der Horst hierover op 11 januari 2023 aan de gemeenteraad stuurde, zorgde dan voor veel onbegrip en boosheid onder (Nieuw) Slotenaren.

Uitstel zonder concrete planning is onacceptabel
De Dorpsraad kwam onmiddellijk in actie en schreef meteen een brief aan de wethouder. De Dorpsraad gaf onomwonden aan dat verder uitstel, zonder enige concrete planning zou grenzen aan onbehoorlijk bestuur en dat, na al die jaren vol verbroken beloftes, nu opnieuw uitstel echt onacceptabel is.

Daarnaast lieten veel Slotenaren in korte tijd aan de gemeenteraad weten dat het onverantwoord zou zijn om de onveiligheid op de Sloterweg nóg langer te laten voortduren. Tijdens de commissievergadering Verkeer van 12 januari (vanaf tijdcode 3:33:00) werd gesproken over de eerder voorgestelde overbruggingsmaatregelen totdat Variant 2A kan worden ingevoerd. Enkele raadsleden stelden ook vragen over de raadsbrief, die de wethouder de dag ervoor naar de gemeenteraad had gestuurd.

Waarom duurt het allemaal zo lang?
Commissievoorzitter Amel Namane verwees bij haar introductie meteen naar de vele schriftelijke reacties die over dit onderwerp waren binnengekomen. Erik Bobeldijk (SP): “Het is uitermate teleurstellend dat dit al lang lopende project nóg langer gaat duren. Ja, er moet nu wel écht iets gebeuren en ik vraag vooral uitleg waarom het zoveel langer duurt voordat Variant 2A kan worden ingevoerd.” Zeeger Ernsting (GL) sloot zich hierbij aan.

Wethouder: “Eerst alles op orde krijgen”
Wethouder Melanie van der Horst reageerde hierop als volgt: “Het is ontzettend vervelend dat we het intelligente toegangssysteem op de Sloterweg nu nog niet kunnen invoeren, maar we moeten het systeem eerst goed op orde krijgen. We willen dit systeem van intelligente toegang inmiddels op veel meer plekken in de stad gaan invoeren. Dan is het heel belangrijk dat we als gemeente de administratie áchter het systeem goed op orde hebben. Mensen mogen straks niet ten onrechte bekeuringen krijgen en het mag ook niet zo zijn dat mensen straks ten onrechte zonder boete langs de camera’s kunnen rijden.

Eérst moeten de organisatie aan de achterkant van het systeem goed op orde hebben. Daarna kunnen we dit systeem op veel meer plekken in de stad inzetten. We zijn begonnen met de ontwikkeling van dit systeem en lopen nu onverwachts tegen dingen aan waar we eerst een oplossing voor moeten zien te vinden. Dat ontdek je pas als je gaat uitvoeren. Ik probeer te voorkomen dat het een zooitje wordt. Ik probeer het systeem zo snel mogelijk goed te krijgen, zodat we het kunnen gaan inzetten. Ik realiseer me dat dit écht urgent is. Dit project op de Sloterweg heeft voor mij hoge prioriteit. Tot we het intelligente toegangssysteem daar kunnen invoeren kijken we daarom naar overbruggingsmaatregelen.”

Geen inspraak over overbruggingsmaatregelen
Raadslid Tanay Bilgin (FvD) verzocht om een nieuw inspraaktraject over de te nemen overbruggingsmaatregelen, maar de wethouder ziet dat niet zitten. Van der Horst: “We gaan niet weer iedereen laten meedenken over alle mogelijke opties omdat het dan erg lang gaat duren. Tijdelijke maatregelen moet je enigszins snel kunnen treffen. Anders hebben die niet meer zoveel zin.”

Laan van Vlaanderen beter niet op venstertijden openstellen
Raadslid Farley Asruf (PvdA) vroeg zich af of het mogelijk is om twee voorgestelde overbruggingsmaatregelen te combineren. Hij denkt daarbij aan de openstelling van de Laan van Vlaanderen tijdens bepaalde venstertijden in combinatie met de beide tijdelijke afsluitingen voor al het doorgaande verkeer op de Sloterweg. Asruf gaat hiermee in tegen de conclusie van een ambtelijk onderzoek waarin werd geconstateerd dat openstelling van de Laan van Vlaanderen tijdens venstertijden niet zinvol is: “Het onderzoek toont aan dat er op verschillende momenten verkeersopstoppingen ontstaan als de camera’s op de Laan van Vlaanderen uit staan en op de Sloterweg aan staan.

De belangrijkste opstopping ontstaat tussen 7.00 en 22.00 uur op de Laan van Vlaanderen-West. Op de Laan van Vlaanderen-Oost ontstaat alleen tussen 8.00 en 9.00 uur filevorming. Geen venstertijden. Het is dan ook beter is om geen venstertijden in te voeren op de Laan van Vlaanderen-West en -Oost. Tussen 22.00 en 7.00 uur zijn venstertijden wel mogelijk. Dan heeft het geen voordeel voor de ondernemers van het Belgiëplein. Op de Laan van Vlaanderen-Oost lijkt meer ruimte te zijn voor venstertijden. We verwachten dat als we geen venstertijden op de Laan van Vlaanderen-West invoeren dat het verkeer van de Laan van Vlaanderen-West zich verplaatst naar de Laan van Vlaanderen-Oost.”

Uiterlijk half maart meer duidelijkheid
Uit de woorden van de wethouder blijkt dat zij hoge prioriteit geeft aan de betrouwbare invoering van het intelligente toegangssysteem in Amsterdam. Als de kwaliteit van het systeem dat toelaat, zal zij zo snel mogelijk overgaan tot invoering van Variant 2A op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen. Daarmee voert zij het op 26 januari 2022 genomen raadsbesluit uit. Melanie van der Horst verwacht dat tot die tijd overbruggingsmaatregelen soelaas moeten bieden. Uiterlijk half maart verwacht zij haar plan van aanpak met planning gereed te hebben. Daarom opnieuw: wordt vervolgd…

Tamar Frankfurther; 13 januari 2023.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg