Overbruggingsmaatregelen om Sloterweg veiliger te maken

Het besluit van de gemeenteraad om de Sloterweg veiliger te maken door selectieve toegang op de smalle landelijke dijkweg in te voeren wordt niet betwist en blijft overeind.

Het lukt de gemeente echter niet om de door de gemeenteraad gekozen Variant 2A inclusief ontheffingensysteem al in het eerste kwartaal van 2023 in te voeren.

Als onderdeel van het project ‘Sloterweg: verkeersveilig en bereikbaar’ richt de gemeente de Langsom, Vrije Geer en Ditlaar nu al in als 30 km-gebied. De nieuwe drempels liggen al op de Plesmanlaan. Omwonenden melden dat het daar werkt: de automobilisten móeten hun snelheid hier nu wel matigen. Deze nieuwe drempels ogen onschuldig, maar blijken in de praktijk bijzonder effectief.

Nieuwe planning
Daarom worden in december 2022 aan verschillende groepen van bewoners en ondernemers drie opties voorgelegd over welke overbruggingsmaatregelen de gemeente, totdat Variant 2A wel kan worden ingevoerd, gaat nemen. De wethouder neemt vervolgens – mede op basis van wat deze stakeholders adviseren – in januari 2023 een besluit. Het is de bedoeling om de gekozen tijdelijke overbruggingsmaatregel in maart of april 2023 te laten ingaan, zodat de Sloterweg vanaf dat moment veiliger wordt.

Kiezen tussen drie overbruggingsmaatregelen
Alle bestemmingen blijven bij alle drie de opties altijd bereikbaar via de Johan Huizingalaan en de Anderlechtlaan. Omdat er nog niet met ontheffingen gewerkt kan gaan worden, zal er voorlopig hoe dan ook sprake moeten zijn van harde afsluitingen (knips). Ook de bewoners van Sloten en Nieuw Sloten zullen hierdoor niet langs de knips kunnen rijden. Tijdens een ambtelijk overleg op maandag 28 november 2022 heeft verkeerswethouder Melanie van der Horst besloten dat gekozen gaat worden tussen deze drie opties:

1. Invoeren van knips zonder ontheffingen op Sloterweg en Laan van Vlaanderen
Deze optie houdt in dat de beoogde knips worden ingevoerd, maar dat bewoners en ondernemers geen ontheffing krijgen. Zij moeten net als het doorgaande verkeer omrijden via de beschikbare ontsluitingsroutes (alle bestemmingen blijven ook zonder ontheffing bereikbaar).

2. Invoeren van knips op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen wordt afgesloten tijdens de spits (7.00 – 9.00 uur en 16.00 – 18.00 uur) in verschillende richtingen: ’s ochtends vanaf de Plesmanlaan richting de A4; ’s avonds vanaf de A4 richting de Plesmanlaan.

Bij deze opties worden de beoogde knips ingevoerd, maar op de Laan van Vlaanderen alleen tijdens de spitsperioden. Dit gaat de doorgaande spitsstromen van/naar de A4 door Nieuw Sloten tegen. Buiten de spits kan al het verkeer wel gebruik maken van de Laan van Vlaanderen. De beide knips op de Sloterweg zijn 24/7 gesloten.

3. Knips op de Sloterweg West en -Oost zonder ontheffingen en een afslagverbod voor linksafslaand verkeer op de kruising Laan van Vlaanderen-West/Plesmanlaan.

Deze optie vermindert de hoeveelheid auto’s op de Laan van Vlaanderen en verbetert de doorstroming op de Plesmanlaan. De meeste bestemmingen in Nieuw Sloten zijn dan bereikbaar zonder om te rijden. Er is in deze maatregel geen knip op de kruising Laan van Vlaanderen-Oost / Plesmanlaan.

Digitaal ontheffing verlenen nog niet mogelijk
De gemeente blijft ondertussen hard werken aan het uitwerken en mogelijk maken van het intelligente toegangssysteem. Er zijn nog teveel onzekerheden om op dit moment aan te geven hoe de planning voor de invoering van ‘Intelligente Toegang’ in Sloten en Nieuw Sloten er precies uit zal zien.

Omgevingsmanager Bernard Kroeger: “De invoering van een geautomatiseerde methode om intelligente toegang toe te passen en waarbij ontheffingen digitaal worden verleend en gecontroleerd, loopt gemeentebreed helaas vertraging op. Een dergelijke ‘intelligente toegangsmethode’, waarbij bewoners en bedrijven passagerecht hebben, in plaats van een voertuigcategorie zoals bij de milieuzone, is nog niet uitontwikkeld, operationeel en te beheren.

Voor een goede introductie is het van belang de betrouwbaarheid van de uitvoering te hebben gegarandeerd. We werken er hard aan om dit te organiseren. De wethouder gaat op korte termijn, ik verwacht nog in december 2022, een nadere toelichting geven over de stand van zaken en de verdere aanpak van intelligente toegang. Later zal ik uitleggen wat hier zo ingewikkeld aan is dat de gemeente hier zoveel tijd voor nodig heeft.”

Gratis ontheffing voor voertuigen uit Sloten en Nieuw Sloten
In januari 2022 nam de gemeenteraad ook een motie aan waarin werd aangegeven dat de bewoners van Sloten en Nieuw Sloten niet met kosten geconfronteerd mogen worden voor hun ontheffingen (Motie 006.22 van raadslid Flentge). De gemeente heeft uit onderzoek geconcludeerd dat de ontheffingsverlening gratis kan als deze digitaal en geautomatiseerd kan worden uitgevoerd. Kroeger: “Dit gaat gelden als de methode van ‘intelligente toegang’ operationeel is. De gemeente kan dit gratis aanbieden voor alle voertuigen die in Sloten of Nieuw Sloten geregistreerd staan.

De afdeling Dienstverlening maakt namelijk geen kosten als de verlening van ontheffingen automatisch geschiedt. Van kentekens van andere voertuigen moet eerst worden beoordeeld of deze in aanmerking komen voor ontheffingen en vervolgens moeten deze handmatig worden ingevoerd, De kosten die de afdeling Dienstverlening van de gemeente hiervoor moet maken, worden verhaald op de aanvragers. In 2022 geldt hiervoor het tarief 237,40 euro. We streven er wel naar deze groep zo klein mogelijk te laten zijn.”

Wie de volledige informatiebrief van de wethouder aan de gemeenteraad wil lezen, met daarin ook informatie over het al dan niet invoeren van venstertijden om de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten open te stellen, klikt hier.

Invoering maart/april 2023
De drie maatregelen bespreken we in december met de betrokken bewonersgroepen en ondernemers uit Sloten en Nieuw-Sloten.

Het college van burgemeester en wethouders besluit daarna welke overbruggingsmaatregel wordt ingevoerd. De maatregel zou dan rond maart/april 2023 in uitgevoerd worden. Ondertussen wordt gewerkt aan de uitwerking van het ‘intelligente toegangssysteem’. Een planning voor de invoering van ‘Intelligente Toegang’ voor het project Sloterweg is nu nog niet te geven.

Tamar Frankfurther; 29 november 2022.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg