2021

Nachtelijk mysterie: Sloterkerkklok slaat op hol

Veel Slotenaren en omwonenden in de wijde omgeving deden in de vroege nacht van 9 op 10 december 2021 geen oog dicht.

Van 1.54 tot 2.27 uur klonk de zware klok van de Sloterkerk onophoudelijk, zoals Fleur Caroline vastlegde.

De volgende ochtend bleek dat sommige (direct) omwonenden wonderlijk genoeg helemaal níets hadden gemerkt van alle consternatie. Aan de – zich in onschuld hullende en zwijgende – kerktoren hing inmiddels de ‘mensenrechtenvlag’ rustig te wapperen. foto: Tamar Frankfurther.

De Russen of spoken?
De appgroep in het dorp ‘ontplofte’: “Vallen de Russen aan?”, “Zijn het spoken?”, “Zijn het bovennatuurlijke krachten met een boodschap?”, “Valt Luilak vroeg dit jaar?” of “Is het de Heer die roept?” En: “Wanneer houdt dit kabaal eindelijk op?” Niemand die het wist. En er was ook niemand die het donkere kerkgebouw kon betreden. Ook de opgetrommelde politieagenten moesten machteloos toekijken.

Dick schiet te hulp
In allerijl werd de beheerder van de kerk Dick Langendoen dus uit zijn bed gebeld. Hij bedacht zich geen moment en schoot de Slotenaren samen met zijn echtgenote Lia meteen te hulp. Dick is van huis uit ingenieur en dacht meteen aan ‘iets mechanisch’ en niet aan iets bovennatuurlijks of goddelijks.

De gemeente beheert weliswaar de toren en het uurwerk dat ieder half uur slaat, maar de Sloterkerk gaat over deze klok, die wordt geluid op zondagochtend tijdens het ‘Onze Vader’ en bij trouwerijen en begrafenissen. Deze klok kan alleen handmatig met een schakelaar in de kerk kan worden aan- en uitgezet. En dat is precies wat de kerkbeheerder ook deed. Het luide gelui hield onmiddellijk op en het geluid stierf langzaam weg. Een weldadige rust gleed als een zoete deken over de oude dorpskern.

Onbekende vlag
Toen het licht werd, ontwaarden de Slotenaren een blauw-gele vlag aan de kerktoren. “Kent iemand de betekenis van deze vlag?” vroeg een buurvrouw zich in de dorps-appgroep af. “Ja, de ‘Geslaagd: hele dorp wakkergemaakt-vlag’, grapte iemand. “Had gekund”, liet dominee Martijn van Leerdam later in de ochtend weten, “maar het ís de mensenrechtenvlag. Het is vandaag de internationale dag van de mensenrechten.”

Dick Langendoen had inmiddels uitgezocht wat de oorzaak van het nachtelijke klokgelui was: “een storing in een schakelaar”. De kerkbestuurder heeft het euvel meteen verholpen, want: eens ingenieur; altijd ingenieur.

Tamar Frankfurther; 10 december 2021

Zie ook: Mysterieuze kerkklokken houden Sloten ’s nachts wakker – Het Parool – 10 december 2021

Voortbestaan Dorpsraad hangt aan een zijden draad

Er zijn nog onvoldoende bewoners die hebben aangegeven in de volgende Dorpsraad zitting te willen nemen en dat is ernstig.

Er zijn volop betrokken vrijwilligers in het gebied: voor de Speeltuin, de molen, de Lutkemeer, de Oeverlanden, Natuurpark Vrije Geer, het verkeer, de cultuurhistorie… Dat is geweldig, maar het is óók hard nodig dat er bewoners zijn die zich in meer algemene zin met het wel en wee van Sloten en Oud Osdorp blijven bezighouden. En dat gekeken wordt hoe al die losse initiatieven elkaar kunnen versterken. Zeker, omdat er telkens weer veel speelt in het landelijke gebied en de krachten die het stukje-bij-beetje willen afbreken door blijven beuken. De Dorpsraad vergadert om de week over actualiteiten, lopende projecten en over onderwerpen die dorpsraadleden zelf belangrijk vinden en daarom agenderen.

Overstijgend aanspreekpunt gemeente
Om het waardevolle netwerk van verenigingen en stichtingen goed draaiende te houden, is het van groot belang dat er een groepje bewoners is dat over de ‘projectgrenzen’ heen kijkt. Bewoners die zorgen voor de coördinatie tussen de werkgroepen en die klaar staan om een werkgroep, actiegroep of vereniging te adviseren. Of te ondersteunen, wanneer soms helaas een gang naar de rechter noodzakelijk is. De Dorpsraad is een stichting en functioneert al decennialang als stabiele gesprekspartner van de gemeente. Het zou reuze zonde zijn als dit unieke ‘instituutje’ verloren gaat.

Geen verkiezingen nodig?
Er zijn bewoners die kritisch zijn over het handelen van de huidige Dorpsraad. Dat is ieders goed recht, maar nu hebt u de kans om zélf actief te worden en te laten zien dat het ook anders kan. Zoals gezegd: Op het ogenblik zijn er nog onvoldoende aanmeldingen voor de volgende Dorpsraad binnen. Daarom is het onzeker of er in maart volgend jaar nog een Dorpsraad zal zijn. Als de werkgroep Verkiezingen eind 2021 minder dan acht aanmeldingen heeft ontvangen, dan betekent dit dat er geen verkiezingen georganiseerd gaan worden. Dat hoeft niet erg te zijn, omdat het houden van verkiezingen natuurlijk geen doel op zich is.

Denk er serieus over na
Het is wél van belang dat er een nieuwe enthousiaste groep bewoners komt, die zich gaat inzetten voor hun bijzondere woonomgeving. Als zeven bewoners zich aanmelden, dan vormen zij dus in principe samen de volgende Dorpsraad. Daarom aan álle bewoners van het landelijke gebied de oproep om serieus na te denken over het lidmaatschap van de volgende Dorpsraad. Deze oproep is zeker ook gericht aan degenen die nu al actief zijn in een bestuur en willen werken aan onderlinge versterking en uitwisseling. Eventueel kunt u ook – samen met iemand anders – kiezen voor een ‘duo-lidmaatschap’ van de Dorpsraad.

Vragen?
Wilt u meer informatie wat het betekent om lid te worden van de Dorpsraad of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met de werkgroep Verkiezingen, die bestaat uit Tamar Frankfurther en Hetty Worm. Als er daadwerkelijk verkiezingen georganiseerd gaan worden, wordt deze werkgroep uitgebreid.

Tamar Frankfurther; 6 december 2021.

“Verdraait wethouder Van Doorninck de feiten over de Lutkemeerpolder?”

Het geduld van actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’ en zijn vele sympathisanten  wordt nog even op de proef gesteld.

Iedereen hoopte dat het – na terugtrekking door Ahold – op korte termijn zou gaan lukken om de bestemming van de Lutkemeerpolder te veranderen naar ‘biologische landbouw’. Er is nu immers geen bedrijf meer dat de poldergrond wil kopen om zich in de Lutkemeerpolder te vestigen. Actiegroep Behoud Lutkemeer is teleurgesteld, maar geeft niet op. In tegendeel.

Behoud Lutkemeer bij de Stopera. Foto: Behoud Lutkemeer

Gemeenteraad kritisch
Actievoerder Alies Fernhout: “Tijdens de raadsvergadering van 1 december heeft wethouder Van Doorninck laten weten dat ze écht niet op de hoogte was van de terugtrekking van Ahold in de Lutkemeer tijdens de vergadering een week eerder. Dat vinden wij vrij onwaarschijnlijk gezien de gevoeligheid van het dossier en het feit dat ze wist dat er vragen zouden gaan komen. Wat nog kwalijker is, is dat ze vervolgens wéér de feiten verdraait en doet alsof er andere reserveringsovereenkomsten zijn.”

Projectontwikkelaar met malafide voorgeschiedenis
In haar antwoord meldt de wethouder dat Bouwbedrijf Thunnissen een kandidaat-koper is die eveneens een reservering heeft in de polder. Wie onvoldoende ingevoerd is, zou dat accepteren en denken “dat zal wel”. Maar, actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’ weet dat dit bedrijf de rechtsopvolger van SEKU BV is. Alies: “Dat is de private partij die al sinds 2008 met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft om de Lutkemeerpolder – zoals zij dat noemen – ’te ontwikkelen’. Over die overeenkomst is heel veel te doen geweest, omdat deze tot in de Hoge Raad een cruciale rol heeft gespeeld in de veroordeling van de corrupte Ton Hooijmaijers. Mede onder druk van ons onderzoek heeft de gemeente in 2018 deze samenwerkingsovereenkomst ontbonden.

Tegen de directeur Kuiper liep op dat moment een strafrechtelijk onderzoek vanwege zijn betrokkenheid bij de Lutkemeer. Helaas besloot de wethouder toe niet om de hele deal te ontbinden, terwijl dat op dat moment wel kon. Nee, Kuiper werd door de gemeente voor 2,5 miljoen euro uitgekocht en met het dochterbedrijf Thunnissen BV werd een ontwikkelovereenkomst getekend. Een projectontwikkelaar. Geen groene-donut-duurzame-stadsvoorzienende partij, maar een club die gewoon geld wil verdienen met grond. Het is ongelofelijk dat de wethouder nu met Bouwbedrijf Thunnissen op de proppen durft te komen.”

Geen onomkeerbare werkzaamheden in de polder totdat…
De gemeenteraad heeft in 2018 een motie aangenomen waarin staat dat er “onomkeerbare werkzaamheden in de polder mogen worden uitgevoerd als er voor betreffend gebied reserveringsovereenkomsten zijn. Alies Fernhout: “De samenwerking en ontwikkelovereenkomst waren toen al tien jaar oud en gezien de discussie rond corruptie uitermate bekend bij de raadsleden. Deze ‘reservering’ is dan ook zeker niet betrokken in de motie, dat gaat over nieuwe overeenkomsten die de GEM/SADC afsluit. Wethouder Van Doorninck schetst voor de zoveelste keer een ander beeld.”

Reserveringsovereenkomst is nietszeggend
Dat ‘reserveren’ niet hetzelfde is als ‘kopen’ blijkt nu Ahold zich terugtrekt. “Dat zeggen wij als actiegroep al sinds 2018 zeggen. Met het terugtrekken van Ahold zien wij bevestigd dat een reserveringsovereenkomst geen koopovereenkomst is. Ahold trekt zich nu zonder verdere consequenties voor de multinational terug. En dat gebeurt nadat de gemeente al ruim twee jaar zegt dat de overeenkomst “bijna rond is”. Zo’n ‘reserveringsovereenkomst”  is een nietszeggende afspraak en dus uitermate ongeschikt om onomkeerbare werkzaamheden op te baseren.”

“We moeten het zelf doen, want Groen Li€gt!”
Zoals, gezegd, de actiebereidheid van ‘Behoud Lutkemeer’ en zijn vele sympathisanten is en blijft volop aanwezig. Alies: “Kortom, we zien nu weer bevestigd dat we het helaas niet moeten hebben van de wethouder en haar waanvoorstellingen. Noch van de gemeenteraad, zolang de collegepartijen de rijen sluiten en geen kritische controles uitvoeren. We moeten zelf aan de bak. De werkzaamheden in de polder blokkeren. Het alternatief van biologische landbouw uitwerken en promoten. En de komende tijd zullen we heel zichtbaar zijn op alle fronten in de verkiezingscampagne. We zijn al met z’n velen, maar we kunnen hierbij altijd hulp gebruiken. Hoe? Dat wordt duidelijk via deze link en meld je aan op onze nieuwsbrief.”

Tamar Frankfurther, 2 december 2021

Meer informatie: www.at5.nl/artikelen/212245/van-doorninck-vernam-terugtrekken-ahold-uit-plan-lutkemeerpolder-uit-media

Reactie van de Dorpsraad op ‘Nota van Uitgangspunten Sloterweg’

Op 14 december 2021 buigt het College van Burgemeester en Wethouders zich over de ‘Nota van Uitgangspunten Sloterweg’.

Ook de Dorpsraad heeft zijn zienswijze gegeven op de ‘Concept-Nota van Uitgangspunten’ over de verkeersproblematiek op de Sloterweg en omgeving. De Dorpsraad ondersteunt de gemeentelijke voorkeursvariant (2A), maar zet wel kanttekeningen. De Dorpsraad is van mening dat alle Slotenaren en Nieuw Slotenaren voor alle vier camera’s in Sloten en Nieuw Sloten een ontheffing zouden moeten krijgen. Daarnaast moet er ook aandacht zijn hoe sluipverkeer bij de Louwesweg en op de Akersluis voorkomen wordt. Men dringt aan op tempo bij de uitvoering.

Breder kijken naar verkeersproblematiek
Tot slot is de Dorpsraad van mening dat de gemeente ook breder naar de verkeersproblematiek in Sloten en omgeving moet kijken. Marc Makkes en Willem Kleyn stelden het Rapport ‘De Sloterverkeersproblematiek in breed ruimtelijk perspectief’ op. Dit rapport maakt deel uit van de zienswijze van de Dorpsraad. In dit rapport worden de oorzaken van de verkeersproblemen geanalyseerd en worden verbanden in het verkeerssysteem onderzocht.

Aan de hand hiervan brengt de werkgroep Sloten effecten en consequenties van oplossingsrichtingen in beeld. De werkgroep hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan het op zo kort mogelijke termijn oplossen van de verkeersproblematiek in Sloten en omgeving zonder negatieve effecten op de omgeving.

Ben en Ineke Meijer geëerd met Wapenborden

Op 5 december 2021 ontvingen Ben en Ineke Meijer voor hun gezellige huis op het Slotense Dorpsplein ieder een welverdiend Wapenbord.

Ben en Ineke hadden niets in de gaten toen ze naar buiten werden gelokt om hun borden uit handen van dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma in ontvangst te nemen. De Dorpsraad kent deze onderscheiding toe aan vrijwilligers die zich – meestal al gedurende een lange periode – op een bijzonder manier verdienstelijk maken voor het landelijke gebied.

Dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma tussen het onderscheiden echtpaar Ben en Ineke Meijer; 5 december 2021.

Omdat de overhandiging plaats vond op 5 december had Slotenaar Jennifer Brouwer een alleszeggende gedicht over de vele verdiensten van dit Slotense echtpaar geschreven:

Beste Ben en Ineke,

Aan het Dorpsplein in het hart van Sloten,
Staat een pittoresk huisje, de luiken rood-wit gespoten
In de jaren ’70 zijn jullie daar komen wonen,
Waarna er nog wat kinderen en kleinkinderen bij zijn gekomen.

Jullie zijn actief in het dorp en zeer betrokken,
Iedere taak voor de buurt doen jullie onverschrokken.
Bij elke feestelijkheid present,
Staan voor iedereen klaar, op elk moment.

Proeflezers van de Dorpengids,
Door jullie kritisch oog gaat er nooit iets mis.
Ondersteuners van werkgroepen Historie en Publiciteit,
En actievoerders tegen gemeentelijk beleid.

Jullie vinden vast dat we er niet uitgebreid bij stil moeten staan,
Maar bij deze toch een dankjewel voor al het werk dat jullie hebben gedaan.
Jullie inzet voor het dorp is fenomenaal,
Daarom eren wij jullie speciaal,

Met een heel bijzonder aandenken,
Dat we jullie bij deze willen schenken.
Een geschikt moment vinden was lastig met al dat Corona-gedoe,
Daarom brengt de Sint het gewoon naar jullie toe.

En ook al zijn jullie man en vrouw,
Ben, eerst een kleine lofzang alleen voor jou:
Zelfs met al je gezondheidsproblematiek,
Bezorg je de krantjes nog even fanatiek.

Altijd ruimte voor een praatje of een lach,
Met de Westerpost in de hand, zwaai je iedereen goeiedag.
En niets is zo fijn,
Als een mooi geharkt Dorpsplein.

Ben kent alle dorpsbewoners en omgekeerd,
Omdat hij allen met een warm welkomstgesprek vereert.
De geschiedenis, oude verhalen en een map vol inspiratie,
Jij geeft nieuwe bewoners een uitgebreide presentatie.
En natuurlijk is dit mooie cadeau,
Ook voor al je inzet in het Politiebureau.

Ook jou, Ineke, willen we graag in de spotlights zetten,
En niet alleen voor het op de kleinkinderen letten.
Want achter elk groots man is een groots vrouw actief,
Al is niemand op de hoogte van Sint zijn hartendief.
We beginnen met de werkgroep Tuinkeuringen voor de mooiste voortuin van Sloten,
Waarna er daarna bij Kerkzicht van een welverdiend drankje werd genoten.

Ook ben je sinds 2014 actief geweest in de werkgroep Sloten voor de Dorpsraad,
Met zowel koffie als goede ideeën stond je altijd paraat.
Ineke, jij staat voor iedereen klaar om de handen uit de mouwen te steken,
Zover is inmiddels wel gebleken.
Want ‘even dit hier en even dat daar’,
Het werk voor jou is ook nooit echt klaar.

Want als jullie ook maar even op vakantie of het dorp uit zijn,
Dan merk je dat meteen in de sfeer op het Dorpsplein.
En dan is er nog het informatiebord dat je keurig bijhoudt,
Een taak die jou wel is toevertrouwd.

Voor jullie een erkenning van jullie werk voor het dorp en allen die er wonen,
Het moest er nu toch echt maar eens van komen.
Ben en Ineke: een dikke dankjewel van Sint, Piet en de Dorpsraad,
Dan nu het woord aan Sjoerd die ook nog wel graag praat.

Knuffel van Piet en Sint maar bedenk wel,
Een knuffel van de Sint kriebelt als de hel.

Nadat Jennifer haar gedicht – in het bijzijn van dochters Renée en Saskia – had voorgelezen, zei de dorpsraadvoorzitter hier niets meer aan toe te kunnen voegen en overhandigde hij beide onderscheidingen en gingen zij gedrieën op de foto.

Tamar Frankfurther, 5 december 2021.

Écht meepraten over evenementenbeleid Polderheuvel Oud Osdorp

Op 23 november 2021 vond een tweede bijeenkomst van de Dialoogtafel plaats over het evenementenbeleid voor de Polderheuvel in de Tuinen van West in Oud Osdorp.

Deze ‘dialoogtafel’ is door de burgemeester in het leven geroepen. Naast omwonenden uit Halfweg, Geuzenveld, (Oud) Osdorp namen de volkstuinders, de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de Vereniging ‘GeenN1’ aan dit overleg deel. Een brede vertegenwoordiging dus.

Het grote grasveld ‘de Polderheuvel’ in Oud Osdorp wordt 330 dagen per jaar niet gebruikt. “Dat moet anders”, vinden de bewoners. Foto: Chris Nierop.

Grote weerstand tegen ‘Locatieprofiel 2021’
Het eerste overleg van deze dialoogtafel is tumultueus verlopen. De emoties liepen toen hoog op en het was een overleg waar weinig structuur in te bespeuren viel. Vooral het standpunt van de gemeente dat de dialoog uit moest gaan van een ondemocratisch genomen besluit in het ‘Locatieprofiel 2021’ riep veel weerstand op. Hierin stond namelijk dat “de Polderheuvel als locatie voor grootschalige dance evenementen is opgenomen waarbij er voor het komend jaar 8 zijn voorzien van in totaal 27 evenementdagen”.

Bewoners bepalen agenda zelf
Vol verwachting werd dus op 23 november begonnen aan de tweede – wederom digitale – dialoogtafel. Al snel bleek dat de organisatoren erop rekenden dat dit overleg een voortzetting zou worden van de eerste dialoogtafel. De ambtenaren wilden komen tot een “invulling van de geplande evenementen”. Maar, dankzij teamwork en een gedegen voorbereiding lukte het de bewoners en de vertegenwoordigende participanten om de agenda helemaal om te turnen. Het overleg werd daarom deze keer helemaal gewijd aan twee heel andere onderwerpen.

Passende bestemming en ‘meespraak’
Twee onderwerpen stonden centraal:
1. In het belang van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving moet de dialoogtafel gaan over de toekomst van de Polderheuvel in de breedst mogelijk zin. Het gebied moet vooral het hele jaar door een trekpleister worden voor omwonenden en niet een praktisch onbenut ‘grasveld’ gedurende 330 dagen per jaar. Hier moeten passende evenementen een plaats kunnen krijgen. En dan gaat het om kleinschalige, duurzame evenementen die passen binnen de filosofie van de ‘Tuinen van West’, zodat de ondernemers hier ook goed op kunnen inspelen.
2. Er moet voortaan sprake zijn van een robuuste dialoogtafel, waarbij burgerparticipatie serieus wordt genomen. Transparant en evenwichtig, met de nieuwe omgevingswet als leidraad.

Huiswerk voor de gemeente
Ondanks dat het evenementenbureau, de uitvoerder van het evenementenbeleid van Amsterdam, trachtte als een kapotte grammofoonplaat zijn uitgangspunten in zijn bestuurscultuur 0.0 overeind te houden, is het tóch gelukt om een bres te slaan in de starre opstelling van de ambtenaren. Verdere uitwerking van de plannen rond grootschalige evenementen werd door de ‘bewoners’ terzijde gelegd en verschoven naar vervolgoverleg op basis van genoemde beide door hen ingebrachte uitgangspunten.

Na een ongeveer 1,5 uur durende discussie werd afgesloten met de opdracht aan de gemeente om het volgend overleg te komen met een invulling van de dialoogtafel conform de wensen van de burgers. De bal ligt nu bij de burgemeester of zij de nieuwe omgevingswet serieus wil nemen en serieuze burgerparticipatie wil instellen. De bewoners en hun vertegenwoordigingen beraden zich ondertussen op hun standpunt bij de besluitvorming rond het verder verloop van deze ontwikkeling. Wordt in 2022 zeker vervolgd.

Chris Nierop, 30 november 2021

Geen AH-distributiecentrum in Lutkemeer, maar… is de polder hiermee wel gered?

Supermarktketen Albert Heijn gaat definitief geen distributiecentrum bouwen in de Lutkemeerpolder. Volgens een woordvoerder van Ahold heeft het bedrijf de reserveringsovereenkomst al een paar weken geleden opgezegd en gaat het nu andere, strategisch interessantere mogelijkheden verkennen.

Wie is de koper? Een tijdlang was er geheimzinnigheid over de koper van de grond. De gemeente verzweeg de naam van het bedrijf dat uit was op het bebouwen van de Lutkemeerpolder (Foto: Robby Hiel).

Gemeenteraadslid Jennifer Bloemsma: “Toen ik de wethouder (Marieke van Doorninck van GL, red.) afgelopen woensdag vragen stelde over de werkzaamheden die al in de Lutkemeerpolder plaats vonden terwijl wij nog niks gehoord hebben over een definitieve overeenkomst, gaf zij aan dat de gesprekken nog liepen, o.a. hierover zal ik woensdag opheldering vragen.” En dat terwijl de reserveringsovereenkomst dus enkele weken geleden al zou zijn opgezegd…!

Geheimhouding
Ongeveer een halfjaar geleden bleek dat er gesproken werd over een distributiecentrum in de polder. Grofweg gaat het hierbij om het agrarische gebied tussen de ringvaart van de Haarlemmermeer en de Osdorperweg. Lange tijd was onduidelijk om welk bedrijf het zou gaan. De gemeente weigerde hierover informatie te verstrekken. Maar een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) bracht duidelijkheid, maar de gemeente vergaloppeerde zich hierbij, want in een niet vrijgegeven document stond, volgens verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck onbedoeld, dat het Ahold bleek te zijn die zich “maximaal” inspande om een omgevingsvergunning te krijgen.

Een woordvoerder van Ahold was toen minder stellig: zij zei dat het nog ging om een verkenningsfase voor een logistiek punt. Die fase blijkt nu dus voorbij.

Protest
Tegen het bouwen in de Lutkemeerpolder wordt al jaren geprotesteerd. Sinds de naam van Ahold opdook is er een protestgroep met de naam ‘AH must go’ actief. Die groep heeft uit protest sloten van achttien supermarkten dichtgelijmd. Vrijdag werd het stadsdeelkantoor in Oost bekogeld en beklad met de tekst ‘AH uit de Lutkemeer’.

Protestgroep Behoud Lutkemeer is blij met de keuze van Ahold en denkt dat het mede door het protest van de tegenstanders komt. “Iedereen die mee heeft geholpen met flyers, online activisme en demonstraties: heel erg bedankt.”

Vogelvlucht impressie bedrijventerrein Lutkemeerpolder.

Definitief van de baan?
Aanstaande woensdag (1 december) willen ze voor de Stopera gaan staan om het te gaan vieren. Ook willen ze de gemeenteraadsleden ervan overtuigen dat er in ieder geval niet meer gebouwd mag worden, want er is immers geen reserveringsovereenkomst.

Het lijkt erop dat de gemeente nu weer haar handen vrij heeft en -voor zover bekend althans- niet gebonden is aan andere toezeggingen en/of claims op deze landbouwgrond van geïnteresseerde bedrijven. Na alle geheimzinnigheid rond het bedrijf dat deze claim tot nu toe wél had en na WOB-speurwerk onlangs Ahold bleek te zijn dat er nu dus van afziet geeft dit nog geen zekerheid dat het gevaar is geweken. Hopelijk geeft wethouder Van Doorninck in de gemeenteraadsvergadering van a.s. woensdagavond hierover meer eerlijkheid en duidelijkheid. Dan is er wellicht kans dat de wethouder van Groen Links als grootste partij in de gemeenteraad het ‘Groen niet Links laat liggen’… 

De gemeenteraad met als grootste fractie Groen Links moet nú de kans grijpen om dit toekomstscenario in de laatste groene polder van Amsterdam definitief af te wenden.

Zie ook www.at5.nl/artikelen/212192/albert-heijn-distributiecentrum-in-lutkemeerpolder-van-de-baan, waaraan een deel van de informatie in dit artikel is ontleend.

Theo Durenkamp, 28 november 2021.

Van: www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/geen-ah-distributiecentrum-in-lutkemeer-maar-is-de-polder-hiermee-wel-gered

Inkijkje het leven ‘rond de Sloterbrug’ in de jaren ’60 en ’70

Op zondag 28 november 2021 werd deel 2 van de verhalen ‘Rond de Sloterbrug’ gepresenteerd. Deze keer staan de jaren zestig en zeventig in Sloten, Oud Osdorp en Badhoevedorp centraal.

Na hun vorige uitgave waarin de vier lokale auteurs verhalen uit de naoorlogse periode vastlegden, richten Paul Kroes, Jan Loogman, Kees Loogman en Kees Schelling hun blik nu op de roerige jaren die daarop volgden. Uit de verhalenbundel blijkt dat het om een tijd vol tegenstellingen ging. Aan de ene kant ging het oude vertrouwde dorpse leven onveranderd door, maar tegelijkertijd dienden zich overduidelijk veranderingen aan, waar niet iedereen blij mee was. Een impressie van de 23 verhalen uit het boek.

Was dat even schrikken voor de Slotenaren: Het Wees- en Armenhuis was plotseling gekraakt! Compilatie-foto van Kees Klaver: recente foto van het pand gecombineerd met de afbeelding van de spandoeken uit het Parool van 18 januari 1973, de dag na de kraak.

Belevenissen van dorpsdokter Faber
De verhalenbundel begint met een prachtige compilatie van herinneringen aan dé dorpsdokter van Sloten, dokter Bert Faber. Hoe hij áltijd klaar stond voor zijn patiënten; soms ook in de rol van psychiater. Over een patiënt die maar niet naar de tandarts durfde te gaan en die stomdronken bij hem in de praktijk belandde – bij wie hij toen zelf maar diens rotte tanden heeft getrokken. En hoe Faber de pastoor van de Sint Pancratiuskerk vroeg een parochiane – die ternauwernood nog haar tiende kind had kunnen baren – ervan te overtuigen dat “haar taak om kinderen te baren nu wel volbracht is”. De befaamde dokter Faber ging in 1986 met pensioen. Hij had een hele grote praktijk, maar “met hoofdpijn of een verkoudheidje vielen zijn patiënten hem niet lastig”.

Weerbarstige pastoor en buffelende kolenboer
Het boek geeft ook een inkijkje in het katholieke leven in de jaren zestig. Pastoor Coelen trad in 1964 aan in de Pancratiuskerk. Toen Jan Loogman in 2020 aan (ex-)parochianen vroeg wat zij zich van deze pastoor herinneren, zijn hun reacties nog opvallend heftig. Zij delen openhartig hun herinneringen.

Ook Eef Schelling, de kolenboer in Oud Osdorp, wordt uit de vergetelheid gehaald. Hoe later op de dag hoe zwarter zijn gezicht. Wie slim was, liet zijn kolen in de zomer al bezorgen. Dan was je goedkoper uit.

Wees- en Armenhuis gekraakt
Toen de Slotenaren op 17 januari 1973 wakker werden, zagen zij tot hun stomme verbazing dat het Wees- en Armenhuis, dat bijna een jaar leegstond, was gekraakt. Kees Schelling heeft precies uitgezocht wat er tóen allemaal gebeurde. Over de Dorpsraad, die aanvankelijk niets van de krakers wilde weten, maar later bedacht dat zij wel de voorkeur verdienden boven de komst van de Amerikaans sekte ‘Children of God’. Wethouder Ruimtelijke Ordening, Han Lammers, bemoeide zich persoonlijk met de zaak. Wie het hele relaas volgt, ziet dat de krakers een belangrijke rol hebben gespeeld in het behoud van het voormalige bejaardentehuis, waar nu nog altijd twintig gezinnen in wonen.

Hoe jongerencentrum Smoes aan zijn naam kwam
In de vroegere recreatiezaal, die aanvankelijk met een brug verbonden was met het bejaardentehuis, opende jongerencentrum Smoes in 1974 zijn deuren. “Het centrum ontleende zijn naam aan een voormalige bewoner van het verzorgingshuis, de heer Smoes. In de achtergebleven verpleegrapporten werd melding gemaakt van het feit dat bij controles bleek dat er cognac in de kledingkast van de heer Smoes gevonden was. Als camouflage zat de cognac in bruine flesjes met het etiket ‘hoestdrank’. Ook zou er een fles bier in zijn kastje in de recreatiezaal zijn gevonden. De oude heer Smoes werd streng berispt, maar heeft zich hierdoor jaren later ook een cultstatus verworven.” Tegenwoordig staat dit pand bekend als ‘Dorpshuis Sloten’ waar iedereen activiteiten kan organiseren. Het is mooi hoe verleden en heden elkaar zo een hand geven.

Te koop in Osdorp en in Badhoevedorp
En dit is slechts een greep uit dit toegankelijke boek vol verhalen uit het dagelijks leven in de jaren zestig en zeventig in Sloten, Oud Osdorp en in Badhoevedorp. ‘Rond de Sloterbrug, deel 2’ (ISBN 9789082477535) is voor € 19,95 verkrijgbaar bij boekhandel Jaspers in Badhoevedorp, boekhandel  en Meck & Holt en via de uitgever.

Tamar Frankfurther, 29 november 2021

Zie ook:

Zeker geen distributiecentrum van Ahold in de Lutkemeerpolder

Op vrijdag 26 november 2021 heeft een woordvoerder van Ahold bevestigd dat het concern enkele weken geleden heeft besloten om af te zien van een distributiecentrum in de Lutkemeerpolder.

Wie is de koper? Een tijdlang was er geheimzinnigheid over de koper van de grond.

De multinational was sinds 2019 in gesprek met de gemeente Amsterdam over de optie om 5,5 ha in de Lutkemeerpolder te bebouwen.

Gezwicht voor actievoerders?
De gemeente hield lange tijd angstvallig geheim wie toch die geheimzinnige belangstellende was, die de Lutkemeerpolder wilde gaan bebouwen. Omdat er zogenaamd “ieder moment getekend kon worden” mocht projectontwikkelaar SDAC de polder ontruimen en vernielen. Het bedrijf heeft nu officieel besloten niet in de polder te willen gaan bouwen. Mogelijk is Ahold afgeschrikt door de vele acties van verschillende groeperingen. Het bedrijf had al eerder bij de gemeente geklaagd over overlast van activisten.

Nieuwe bestemming: Voedselpark Amsterdam
Dat betekent dat er weer nieuwe kansen zijn voor de polder en het speelveld open ligt. De alternatieven liggen al klaar: “Dit is het moment om serieus aan de slag te gaan met Voedselpark Amsterdam”, aldus Alies Fernhout namens ‘Behoud Lutkemeer’.

Onbetrouwbare wethouder ‘weet van niks’
Toeval of niet, juist vorige week zijn er nieuwe bouwwerkzaamheden in de Lutkemeerpolder begonnen. Er werden bouwketen neergezet, bewakingscamera’s geplaatst en graafmachines begonnen duikers aan te leggen in de kleidammen. Volgens actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’ past dit in de strategie om zoveel mogelijk schade aan de polder toe te brengen, zodat de natuurwaarde ervan steeds kleiner wordt. Afgelopen woensdag 24 november beweerde verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck nog dat “Die gesprekken nog steeds lopen”, terwijl zij op dat moment uiteraard al op de hoogte moet zijn geweest van het besluit van Ahold om zich terug te trekken.

Opnieuw is uw steun hard nodig
De actievoerders van ‘Behoud Lutkemeer’ willen nu doorpakken en voor elkaar krijgen dat de Lutkemeerpolder nu echt definitief zijn landbouwbestemming terugkrijgt. Om dat voor elkaar te krijgen, vragen zij hulp aan alle sympathisanten. Vertel in twee mails aan de wethouder en aan de raadscommissie RO waarom u vindt dat de polder groen moet blijven. Benadruk dat zij – nu er geen belangstellenden meer zijn om de polder te bebouwen – de Lutkemeerpolder zijn bestemming ‘landbouw’ weer moet terugkrijgen en niet verder beschadigd mag worden. Er zijn voldoende groene ondernemers die graag zo snel mogelijk aan de slag gaan in de polder. De wethouder en de gemeenteraadsleden hebben al die jaren aangegeven dat ze niet anders konden dan al eerder vastgesteld beleid uit te voeren. Dat argument is nu vervallen…

Tamar Frankfurther; 29 november 2021.

Meer informatie: www.behoud-lutkemeer.email-provider.nl/web/pilkzrsmbj/gtle02uz18

Zie ook: Geen AH-distributiecentrum in Lutkemeer, maar… is de polder hiermee wel gered?

Tijdelijke fietspad Sportpark Sloten voor Kerst in gebruik

Na het nodige oponthoud gaat de gemeente in december dan toch beginnen met de aanleg van het tijdelijke fietspad door het sportpark.

Op basis van advies van de Centrale Verkeers Commissie (CVC) zullen de fietsers richting de dorpskern van Sloten over de parkeerplaats en het voetpad mogen gaan fietsen.

De leden van de Centrale Verkeers Commissie vinden het onverantwoord voor fietsers om hier op de Sloterweg linksaf slaan. Zij adviseren fietsers daarom om over de parkeerplaats naar de dorpskern van Sloten te rijden.

Advies van de CVC
De CVC vindt het van belang dat op deze manier – zolang de verkeersproblematiek op de Sloterweg nog niet is opgelost – een veiligere route voor fietsers van en naar het sportpark wordt gecreëerd. De sporters hoeven dan niet meer over de nu nog veel te drukke Sloterweg te rijden. De CVC geeft aan dat de sportverenigingen wel een verantwoordelijkheid krijgen over het veilige gebruik van het tijdelijke fietspad: “De verenigingen zullen goed met hun leden moeten communiceren dat bij het verlaten van het sportpark (kant van het wielercircuit) de oversteek van de Sloterweg zoveel mogelijk moet worden vermeden. Dit betekent dat leden dan vooral de route over het parkeerterrein moeten nemen of over de stoep naast de Sloterweg (richting het dorp Sloten). Xenios is nog aan het bekijken of ze de eerste weken vrijwilligers bij deze uitgang zetten, zodat in die eerste weken de leden goed kunnen worden begeleid in het nemen van deze veiligere route.”

Geen bomenkap
De oorspronkelijke plannen voor het tijdelijke fietspad zijn zodanig aangepast dat het niet langer nodig is om voor de aanleg bomen te kappen. De gemeente geeft aan dat het tijdelijke fietspad op het sportpark twee meter breed wordt. Er komt een mobiel hekwerk met verlichting. De gemeente belooft daarnaast om het leefgebied van de dieren en planten zo min mogelijk te verstoren. Er moeten wel struiken worden gerooid in de Hoofdgroenstructuur, maar de adviescommissie die hierover gaat, vindt dit verantwoord.

Tot de Sloterweg minder druk is
De gemeente gaat er in zijn communicatie vanuit dat de Sloterweg in 2022 hoe dan ook veel minder verkeer te verwerken zal krijgen en dus veiliger gaat worden. Als dat volgend jaar het geval is, wordt dit tijdelijke fietspad weer verwijderd. De natuur in deze bosstrook van de Hoofdgroenstructuur op het sportpark kan zich dan gaan herstellen. De noodingang naast het parkeerterrein van Eigen Hof, aan de kant van de dorpskern, zal dan ook weer alleen als zodanig worden gebruikt.

Tamar Frankfurther, 29 november 2021.