Zeker geen distributiecentrum van Ahold in de Lutkemeerpolder

Op vrijdag 26 november 2021 heeft een woordvoerder van Ahold bevestigd dat het concern enkele weken geleden heeft besloten om af te zien van een distributiecentrum in de Lutkemeerpolder.

Wie is de koper? Een tijdlang was er geheimzinnigheid over de koper van de grond.

De multinational was sinds 2019 in gesprek met de gemeente Amsterdam over de optie om 5,5 ha in de Lutkemeerpolder te bebouwen.

Gezwicht voor actievoerders?
De gemeente hield lange tijd angstvallig geheim wie toch die geheimzinnige belangstellende was, die de Lutkemeerpolder wilde gaan bebouwen. Omdat er zogenaamd “ieder moment getekend kon worden” mocht projectontwikkelaar SDAC de polder ontruimen en vernielen. Het bedrijf heeft nu officieel besloten niet in de polder te willen gaan bouwen. Mogelijk is Ahold afgeschrikt door de vele acties van verschillende groeperingen. Het bedrijf had al eerder bij de gemeente geklaagd over overlast van activisten.

Nieuwe bestemming: Voedselpark Amsterdam
Dat betekent dat er weer nieuwe kansen zijn voor de polder en het speelveld open ligt. De alternatieven liggen al klaar: “Dit is het moment om serieus aan de slag te gaan met Voedselpark Amsterdam”, aldus Alies Fernhout namens ‘Behoud Lutkemeer’.

Onbetrouwbare wethouder ‘weet van niks’
Toeval of niet, juist vorige week zijn er nieuwe bouwwerkzaamheden in de Lutkemeerpolder begonnen. Er werden bouwketen neergezet, bewakingscamera’s geplaatst en graafmachines begonnen duikers aan te leggen in de kleidammen. Volgens actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’ past dit in de strategie om zoveel mogelijk schade aan de polder toe te brengen, zodat de natuurwaarde ervan steeds kleiner wordt. Afgelopen woensdag 24 november beweerde verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck nog dat “Die gesprekken nog steeds lopen”, terwijl zij op dat moment uiteraard al op de hoogte moet zijn geweest van het besluit van Ahold om zich terug te trekken.

Opnieuw is uw steun hard nodig
De actievoerders van ‘Behoud Lutkemeer’ willen nu doorpakken en voor elkaar krijgen dat de Lutkemeerpolder nu echt definitief zijn landbouwbestemming terugkrijgt. Om dat voor elkaar te krijgen, vragen zij hulp aan alle sympathisanten. Vertel in twee mails aan de wethouder en aan de raadscommissie RO waarom u vindt dat de polder groen moet blijven. Benadruk dat zij – nu er geen belangstellenden meer zijn om de polder te bebouwen – de Lutkemeerpolder zijn bestemming ‘landbouw’ weer moet terugkrijgen en niet verder beschadigd mag worden. Er zijn voldoende groene ondernemers die graag zo snel mogelijk aan de slag gaan in de polder. De wethouder en de gemeenteraadsleden hebben al die jaren aangegeven dat ze niet anders konden dan al eerder vastgesteld beleid uit te voeren. Dat argument is nu vervallen…

Tamar Frankfurther; 29 november 2021.

Meer informatie: www.behoud-lutkemeer.email-provider.nl/web/pilkzrsmbj/gtle02uz18

Zie ook: Geen AH-distributiecentrum in Lutkemeer, maar… is de polder hiermee wel gered?