Reactie van de Dorpsraad op ‘Nota van Uitgangspunten Sloterweg’

Op 14 december 2021 buigt het College van Burgemeester en Wethouders zich over de ‘Nota van Uitgangspunten Sloterweg’.

Ook de Dorpsraad heeft zijn zienswijze gegeven op de ‘Concept-Nota van Uitgangspunten’ over de verkeersproblematiek op de Sloterweg en omgeving. De Dorpsraad ondersteunt de gemeentelijke voorkeursvariant (2A), maar zet wel kanttekeningen. De Dorpsraad is van mening dat alle Slotenaren en Nieuw Slotenaren voor alle vier camera’s in Sloten en Nieuw Sloten een ontheffing zouden moeten krijgen. Daarnaast moet er ook aandacht zijn hoe sluipverkeer bij de Louwesweg en op de Akersluis voorkomen wordt. Men dringt aan op tempo bij de uitvoering.

Breder kijken naar verkeersproblematiek
Tot slot is de Dorpsraad van mening dat de gemeente ook breder naar de verkeersproblematiek in Sloten en omgeving moet kijken. Marc Makkes en Willem Kleyn stelden het Rapport ‘De Sloterverkeersproblematiek in breed ruimtelijk perspectief’ op. Dit rapport maakt deel uit van de zienswijze van de Dorpsraad. In dit rapport worden de oorzaken van de verkeersproblemen geanalyseerd en worden verbanden in het verkeerssysteem onderzocht.

Aan de hand hiervan brengt de werkgroep Sloten effecten en consequenties van oplossingsrichtingen in beeld. De werkgroep hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan het op zo kort mogelijke termijn oplossen van de verkeersproblematiek in Sloten en omgeving zonder negatieve effecten op de omgeving.