Zienswijze over de conceptwijziging evenementenbeleid 2021

De gemeente Amsterdam is van plan om veel meer en grotere muziekfestivals in Amsterdam te gaan toestaan. Deze keiharde versterkte muziek veroorzaakt echter grote overlast.

Ook in Landelijk Osdorp is dit een groot probleem, met name rond de Polderheuvel in de Tuinen van West. Door Chris Nierop, een actieve bewoner in deze omgeving, is op 25 augustus 2020 onderstaande inspraakreactie (zienswijze) verzonden over dit onderwerp.

Zie: Zienswijze over de conceptwijziging evenementenbeleid 2021 (pdf)

Zie ook: Manifest ‘Van Muziekfestival naar Buurtfestival’ (pdf)

Zie ook: 

Zie ook: