Krijgt Oud Osdorp in 2020 nóg meer Festival-Kabaal?

Bewoners (en bijen) zijn de basdreunen en overlast zat!

Amsterdam wil een festivalstad zijn. De gemeente denkt dan: Dat kan prima lekker ver weg, helemaal in de Tuinen van West…

Tijdens de druk bezochte informatiebijeenkomst op 2 december 2019 bleken de omwonenden en andere belanghebbenden daar héél anders over te denken. De huidige basdreun-overlast is al te veel. Ook het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West lijkt hier zo over te denken, maar het DB mag slechts nog adviseren aan de wethouder…

85 decibel: te hard
De Polderheuvel, een open vlakte in de Tuinen van West, zou volgens Berend Temme, hoofd van het stedelijk Evenementenbureau, wel geschikt zijn voor méér en grootschaliger evenementen: “Als we de geluidsapparatuur goed opstellen, blijft de overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt”. De gemeente hanteert overigens zonder onderbouwing nu een geluidsnorm van maximaal 85 decibel als acceptabel. Deze norm is volkomen uit de lucht gegrepen en veel te hard. Bewoners moeten nu vluchten al, omdat het geluid te hard is.

Afspraken geschonden
Frances de Waal, namens samenwerkingsverband ‘GEEN N1’ en Oud Osdorper en geluidsdeskundige Chris Nierop presenteerden het lijvige goed onderbouwde manifest Van muziekfestival naar buurtfestival. Bij de inrichting van het gebied is in 2008 een Programma van Eisen opgesteld. Hierin ligt vast wat er wel niet in de Tuinen van West georganiseerd mag worden: “De kleinschalige evenementen dienen te passen bij, en een wezenlijke bijdrage te leveren aan, de kwaliteiten van het gebied zoals boekenmarkt, zangvogelwedstrijd, muziekoptredens, kermis, kunstmarkt”.

De belofte: “Alleen kleinschalige evenementen met akoestische muziek” wordt dus grof geschonden. Het maximale bezoekersaantal was 2.500, maar in 2018 was er vergunning voor een feest met dance-achtige muziek voor 5.000 bezoekers. In 2019 waren er zelfs drie harde dancefeesten met bezoekersaantallen tot 15.000. Het zijn salami-tactieken.

Het is niet duidelijk welke rol de Ondernemersvereniging van de Tuinen van West hierin speelt. Zij geven aan dat er weinig animo is voor de bedoelde kleinschalige evenementen en dat zij daarom grotere evenementen verwelkomen. Wat is hún rol hierbij eigenlijk? Wie verdient er aan al die festivals? Hoe zit het dan met de belangen van al de omwonenden in de wijde omtrek?

Door de strot
Na afloop was er onder de bewoners grote eenstemmigheid: “Het wordt ons door de strot gedrukt, maar we gaan ons hier samen tegen verzetten. De gemeente moet zich houden aan de afspraken. We leven toch nog in een democratie? Of niet?”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 december 2019.


Geluid draagt ver
Het gebied heeft een open karakter waardoor het geluid ongestoord ver draagt. Bovendien zucht juist dit stuk Amsterdam al onder vliegtuiglawaai van Schiphol. De basdreunen veroorzaken ook in Geuzenveld, Halfweg en zelfs helemaal in Westzaan overlast. Klachten worden genegeerd. De gemeente gaat onverstoord verder.

Gezondheidsschade
Uit onderzoek is bekend dat mensen en dieren slecht tegen keiharde muziek kunnen. Vertegenwoordigers van het bijenpark lieten weten dat de toch al bedreigde bijen ernstig verstoord worden en daardoor hun oriëntatievermogen verliezen. Als het om gewoon omgevingsgeluid gaat, is voor mensen een geluidsniveau van 30 decibel acceptabel. Maar, als het zoals hier om ongewenste geluiden van 85 decibel gaat, dan ligt die drempel zelfs nog lager. Wie zich ergert aan lawaai, ervaart dit dubbel zo sterk.

Zie ook: Evenemententerrein – Polderheuvel – Tuinen van West – 24-11-2019 (pdf)

Zie ook: Manifest Polderheuvel (pdf)

Zie ook: Website over Festivallawaai van N1, de Polderheuvel, Ruigoord en Spaarnwoude Houtrak