Afspraken bij afsluiting Plesmanlaan geschonden

Vorige week maakten wij in deze Rubriek melding van de afsluiting van de Plesmanlaan. Dankzij tussenkomst van de werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de werkgroep Stop Sluipverkeer Nieuw Sloten kwam de toezegging van het Ingenieurs Bureau Amsterdam (IBA) om tijdige omleidingsborden te plaatsen.

Hierbij zou het verkeer zo veel mogelijk over de Pieter Calandlaan worden afgewikkeld. Gedurende de werkzaamheden zou het verkeer in de omgeving gemonitord worden. Zo nodig zouden extra maatregelen getroffen worden. De zorg van beide werkgroepen gaat vooral om de grote stromen verkeer die dagelijks van en naar Osdorp en De Aker rijden. Ook onder normale omstandigheden leidt dit verkeer al tot onverantwoorde overlast in Nieuw Sloten en Sloten. Daarom werd afgesproken dat tenminste signalering met behulp van omleidingsborden plaats zou vinden op de Plesmanlaan tussen Ecuplein en Baden Powellweg, op de Baden Powellweg vóór dit kruispunt en bij de rotonde bij de Ookmeerweg. Van deze afspraken kwam echter niets terecht. Er werden alleen signaleringsborden vlák bij de werkzaamheden geplaatst.

In de fuik
Automobilisten worden nu niet tijdig gewaarschuwd en rijden tot hun grote ergernis in een fuik. Op de westelijke tak van de Laan van Vlaanderen reed afgelopen week vooral meer vrachtverkeer en op de Sloterweg nam het verkeer zoveel extra toe dat het nog vaker dan anders vaststond. De reactie van IBA: “Die toegezegde borden zijn verspilling: te duur en niet nodig.” Beide werkgroepen zullen in het kader van Amsterdam Autoluw des te meer blijven ijveren voor verschuiving van het doorgaande verkeer van Sloten en Nieuw Sloten naar het Hoofdnet Auto.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 14 oktober 2020.