Voorlopig geen vervanging van de Sloterbrug

Verkeerswethouder Egbert de Vries heeft de gemeenteraad op 15 februari 2022 in een brief laten weten dat de Sloterbrug, wegens geldgebrek, voorlopig niet vervangen wordt.

Het project wordt helemaal stilgelegd. Daarmee wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het al decennia lopende hoofdpijndossier ‘Vernieuwing Sloterbrug’ van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer.

Wat er ook gebeurt: De veiligheid op de Sloterbrug moet verbeterd worden.
Foto: Erik Swierstra.

Meer verkeer door Sloten en Badhoevedorp?
Sinds 2018 was het project om de Sloterbrug te vervangen weer op stoom gekomen. Onder leiding van de gemeente Haarlemmermeer lagen er plannen op tafel om een nieuwe veel grotere Sloterbrug te bouwen, die veel meer doorgaand verkeer zou kunnen verwerken. In ambtelijk vakjargon werd dan gesproken over “de verbetering van de doorstroming op de Sloterbrug”. De beide dorpsraden aan weerszijden van de brug haalden daar hun wenkbrauwen bij op. Immers, als er meer verkeer over de Sloterbrug zou gaan rijden, dan zou ook het verkeersaanbod in Badhoevedorp en Sloten veel groter worden. Uitgangspunt voor de bewoners is en blijft dat vooral de veiligheid voor fietsers en voetgangers op en rond de brug fors verbeterd moet worden.

Veiligheid nu boven doorstroming
De verkeerswethouders van beide gemeenten hebben het bestaande projectteam opdracht gegeven om op zoek te gaan naar goedkopere alternatieven voor de huidige Sloterbrug. “Het verbeteren van de verkeersveiligheid blijft hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Het verbeteren van de doorstroming voor het autoverkeer wordt een minder hard uitgangspunt, maar een streven in combinatie met een alternatief voor de verbetering van de verkeersveiligheid”, aldus wethouder Egbert de Vries in zijn brief aan de Amsterdamse gemeenteraad.

Ook hebben de bestuurders verzocht te onderzoeken of de huidige brug langer mee kan door het uitvoeren van groot onderhoud. De wethouder: “Dit moet dan wel leiden tot een significante levensduurverlenging, want we willen voorkomen dat we nu geld investeren en de brug over bijvoorbeeld tien jaar al zou moeten worden vervangen.”

Sloterwegproject en hogere kosten
Het Sloterbrugproject liep eerder al vertraging op door de plan- en besluitvorming rond de verkeerssituatie op de Sloterweg. Nu de Amsterdamse gemeenteraad heeft besloten dat doorgaand verkeer voortaan via het Hoofdnet Auto naar de snelwegen moet gaan rijden, heeft dit ook gevolgen voor de positie van de Sloterbrug. De linksgeoriënteerde gemeente Amsterdam (autoluw) en de rechtsgeoriënteerde gemeente Haarlemmermeer (autovriendelijk) hebben verschillende meningen in dit dossier. Nu ook nog bleek dat het bedachte, maar nog lang niet aangenomen, plan voor de vernieuwing van de Sloterbrug 17,9 miljoen euro méér zou gaan kosten dan begroot, hebben de wethouders van beide gemeenten samen besloten de stekker uit het lopende project te trekken. Dit financiële gat is voor zowel Amsterdam als Haarlemmermeer op dit moment niet te dichten.

‘Feest’ van herkenning
Wie zich al langer in de problematiek van de Sloterbrug heeft verdiept, zal de “te onderzoeken alternatieven” herkennen van eerdere – toen vruchteloze – pogingen om de brug veiliger te maken. De wethouder: “De te onderzoeken alternatieven moeten nog worden geïnventariseerd en uitgewerkt. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het verbeteren van de verkeersveiligheid (bijvoorbeeld aanpassingen van de verkeerslichten en/of een aparte fiets- loopbrug) met behoud van de huidige brug, tegen acceptabele kosten in relatie tot de levensduur van de brug. Mocht levensverlengend onderhoud zinvol zijn, dan zou een aparte fietsbrug aantrekkelijk kunnen worden. Een andere denkrichting is het vervangen van de brug door een brug op dezelfde locatie waarbij lichtere materialen worden gebruikt en zodoende de brug bijvoorbeeld iets breder gemaakt zou kunnen worden om meer voorzieningen op te nemen voor de verkeersveiligheid.”

Onderzoek en inspraak duren zes tot negen maanden
“Ik verwacht dat het uitwerken van de verschillende alternatieven en het kiezen van de beste oplossing zes tot negen maanden gaat duren. Ik realiseer me dat deze verdere vertraging vervelend is, vooral ook voor bewoners en ondernemers uit de directe omgeving van de brug die langer in onzekerheid blijven. Deze tussenstap is echter noodzakelijk gezien de fors toegenomen bouwkosten. De kosten voor het aanvullend onderzoek worden betaald uit het huidige projectbudget”, zo vertelt de wethouder. Bij de keuze en besluitvorming zullen ook de bewoners en ondernemers uit de omgeving van de Sloterbrug weer betrokken worden. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk.

Tamar Frankfurther; 17 februari 2022.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg