Verdere vercommercialisering van openbaar groen dreigt in Oud Osdorp

Helaas is het een terugkerend verhaal: Telkens weer verkwanselt de gemeente Amsterdam het weinige openbare groen dat er nog is aan commerciële partijen.

En tegelijkertijd lijkt de gemeente er alles aan te doen om burgerparticipatie uit de weg te gaan.

De gemeente wil dergelijke dancefeesten op de Polderheuvel in Oud Osdorp blijven organiseren, maar dat is tegen de afspraken uit het ‘locatieprofiel 2008’. Echte inspraak hierover wordt door de gemeente niet gewaardeerd.

Openbaar groen verkwanselen
Na het debacle van de inspraak over het gebruik van de Polderheuvel, heeft de gemeente zijn zinnen nu ook gezet op een ander commercieel project in het openbare groen. De gemeente wil het beheer en gebruik van het groen rond de Westrandweg (A5) in handen teven van een commerciële partij. Als dat door zou gaan, dan is er opnieuw een groot stuk openbaar groen verkwanseld aan de commercie. Zo breidt de ondemocratische olievlek in de Tuinen van West in Oud Osdorp zich steeds verder uit.

Gemeente handelt in strijd met eigen beleid
Wederom is de gemeente hier druk mee zonder daarover met omwonenden in gesprek te zijn gegaan. Daardoor dreigt hier hetzelfde te gebeuren als bij de Polderheuvel met alle gevolgen van dien. Zo neemt de gemeente stap voor stap steeds meer afstand van het eigen – goed overleg met de bewoners en Dorpsraad – in 2008 goedgekeurde en vastgestelde locatieprofiel. Blijkbaar is het voor de gemeente van belang om de kosten van het onderhoud en het beheer te bekostigen uit commercieel gebruik in plaats van het groengebied te beschermen.

Oorverdovend stil rond Dialoogtafel ‘Polderheuvel’
Vorig jaar november werd de zogenaamde ‘Dialoogtafel’ over het gebruik van de Polderheuvel voor grootschalige festivals al een fiasco. Na twee van die mislukte overlegsessies hebben de omwonenden de wijze waarop de gemeente invulling gaf aan het overleg ter discussie gesteld. Van enige “meespraak” was immers geen sprake. De bekende Amsterdamse wijze van patriarchaal besturen waar de overleggroep al jarenlang tegenaan loopt leverde slechts “ja-knikken” op gemeentelijk beleid op.

Nieuwe Omgevingswet
Met de komst van de nieuwe Omgevingswet in de hand deden de bewoners in de overleggroep begin december 2021 een voorstel om de dialoogtafel te hervormen. De nieuwe Omgevingswet schrijft immers een robuust participatiemodel voor en het leek ons een goed plan om die nieuwe werkwijze alvast in te voeren. Dit nieuwe overleg kenmerkt zich door een onafhankelijke aansturing en daadwerkelijk kunnen meedenken over een project. In dit geval over de functie en het gebruik van de Tuinen van West. Met als uitgangspunt het Programma van Eisen waarop het locatieprofiel in 2008 werd gebaseerd. Daarop is een volkomen windstilte opgetreden.

Gemeente wíl geen overleg met lastige bewoners
Uit de ambtelijke en politieke wandelgangen horen we dat wij in de Stopera benamingen krijgen als “dwarsliggers”. Ook van andere bewonersgroeperingen vernemen wij dat zij dit stempel opgedrukt krijgen als zij inhoudelijk willen meedenken in de plan- en besluitvorming in hun leefomgeving. Allemaal worden we afgeserveerd als ‘lastpakken’.

De Groene Revolutie
Inmiddels heeft de overleggroep zich aangesloten bij de actiegroep ‘De Groene Revolutie’. We zijn eensgezind opgetrokken naar de Stopera onder de slogan “Groene Rook en Billekoek”. Ondertussen bekijken we de mogelijkheden om zowel de gemeentelijke als de nationale ombudsman te activeren bewoners van Amsterdam eindelijk een inhoudelijke stem te geven in plan- en besluitvorming over de toekomst van de Tuinen van West in Oud Osdorp. We willen robuuste participatie. Een wens die door vele meedenkende en gemotiveerde Amsterdamse inwoners gelukkig wordt gesteund.

Chris Nierop; 25 februari 2022.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/manifestatie-groene-revolutie-amsterdam-op-de-dam/