Groot onderhoud Osdorperweg in juli toch van start

Het geplande groot onderhoud aan de Osdorperweg gaat de smalle dijkweg, onderdeel van het Hoofdnet Fiets, wél veel onveiliger maken.

Dit blijkt uit de gemeentelijke bewonersbrief van 11 mei 2022 en uit contact daarna met de omgevingsmanager Pim Leuverink.

Ook het wegdek op het Onderweggetje, dat parallel aan de Osdorperweg achter de huisnummers 517 tot en met 571 loopt, is hard aan vervanging toe. Het is onduidelijk wanneer de gemeente hier aan de slag gaat. Foto: Theo Durenkamp.

Verkeersveiligheid: pas later?
In de bewonersbrief staat ook dat de werkzaamheden op de Osdorperweg de verkeersveiligheid hier niet zullen verbeteren. “Dat is heel teleurstellend”, zo laat de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) desgevraagd weten. “Daar smeken de Dorpsraad, de werkgroep Oud Osdorp en de KOO nu al decennia om. In de bewonersbrief zegt de gemeente hierover: “Zodra het nieuwe stadsdeelbestuur is geïnstalleerd en de portefeuillehouder op de hoogte is gebracht van het proces, wordt gekeken hoe er een vervolg gegeven kan worden aan het verkeersveiliger malen van de Osdorperweg.”

De KOO: “Het zal toch niet zo zijn dat deze wisseling van de wacht binnen het stadsdeel straks opníeuw leidt tot nóg meer herhaling van reeds uitgevoerde onderzoeken en van verder uitstel om de Osdorperweg veiliger te maken. Straks is het groot onderhoud afgerond en kunnen ze daarna meteen weer opnieuw beginnen omdat de weg dan ingericht gaat worden als Hoofdnet Fiets en 30 km-gebied. Kan dat niet beter in één keer? Er wordt zo heel veel gemeenschapsgeld verspild! Wij blijven hopen dat de gemeenteraad de regie snel overpakt. Met dat verzoek hebben we een raadsadres ingediend. Ook een meerderheid van de huidige stadsdeelcommissie steunt dit, omdat het stadsdeel in de afgelopen jaren bewezen heeft dit traject niet aan te kunnen.”

Nu toch niet ook verbreden en extra funderen?
In februari werd het groot onderhoud uitgesteld omdat er nog een funderingsonderzoek gedaan moest worden. Daarover en over de resultaten van dit onderzoek staat vreemd genoeg nu niets in deze bewonersbrief. De KOO zette altijd al vraagtekens bij het voornemen van de gemeente om de Osdorperweg steviger te funderen en te verbreden, omdat de weg daarmee geschikt gemaakt zou worden voor zware vrachtwagens: “Dat zou vreemd zijn. Op de Osdorperweg geldt immers al sinds 1963 een inrijdverbod voor doorgaand vrachtverkeer. Die verbodsborden staan er niet voor niets. De ondernemers van de Osdorperweg beschikken uiteraard over ontheffingen van dat verbod. Alles is in het verleden dus administratief goed geregeld.

Dat de gemeente dat verkeersbesluit niet meer kan vinden, betekent niet dat het niet bestaat. Als ze het niet meer kunnen vinden, nemen ze het besluit desnoods opnieuw. Het is toch voor iedereen ook logisch dat doorgaand vrachtverkeer niet thuishoort op deze smalle dijkweg zonder vrijliggende fietspaden? Bovendien valt de Osdorperweg onder het Hoofdnet Fiets. Fietsers en zware vrachtwagens zijn nu eenmaal op het Hoofdnet Fiets een ongelukkige combinatie. Dan is dat stevige onderheien niet nodig of sterker nog: niet gewenst.

De gemeente geeft geen schriftelijke openheid wat voor werkzaamheden straks precies onder het groot onderhoud gaan vallen, maar wij vrezen het ergste. Wij hopen dat de nieuwe stadsdeelcommissie hier ‘bovenop’ gaat zitten en verspilling van gemeenschapsgeld en ondoorzichtig gesjoemel in achterkamertjes deze keer voorkomt. En hopelijk wordt de regie over de Osdorperweg daarna snel overgeheveld naar de gemeente.”

Vrachtwagen-corridor met hoge snelheden
Op 16 mei had Hans de Waal contact met omgevingsmanager Pim Leuverink over de geplande werkzaamheden. Leuverink gaf telefonisch wél openheid van zaken over de geplande werkzaamheden. Hans: “Nu is onofficieel dus wel bekend dat met het groot onderhoud de weg definitief verbreed en extra gefundeerd en daarmee een vrachtwagen-corridor wordt. Daardoor wordt het dus ook nóg gevaarlijker voor fietsers. Bovendien: met mooi nieuw asfalt en zonder adequate handhaving op de 30 km/u een nog betere racebaan, met nóg hogere snelheden en snelheidsverschillen tussen auto en fietsverkeer.” Ontsteld schreef Hans een Open Brief.

Stadsdeelcommissie: “Voer 30 km/uur in!”
Overal in Amsterdam wordt 30 km/uur ingesteld. Daar bovenop heeft de stadsdeelcommissie van Nieuw-West in zijn laatste vergadering zelfs nog twee moties aangenomen vóór het instellen van 30 km/uur én het weren van doorgaand verkeer op de Osdorperweg. De KOO: “Het zal toch niet zo zijn dat de Osdorperweg nu eerst nu nog – ten koste van de bermen – voor veel geld verbreed en geschikt gemaakt wordt voor zwaar vrachtverkeer? Oké, na deze werkzaamheden is het wegdek dan fietsveilig, maar als fietsers op hun Hoofdnet Fiets dan door het voortrazende (vracht)verkeer nog de berm in worden gereden, dan schiet je daar toch weinig mee op”, aldus de zeer bezorgde Klankbordgroep.

Zuidelijke deel Osdorperweg
De bewonersbrief meldt ook dat later nog geprobeerd wordt om ook het zuidelijke gedeelte van de Osdorperweg – tussen de Joris van den Berghweg en de Ookmeerweg – nieuw asfalt te geven. Bij het Onderweggetje is het volgens de gemeente nog onduidelijk of daar alleen de deklaag van het asfalt vernieuwd moet worden of dat ook de fundering hier moet worden vernieuwd.

Onbereikbaar Oud Osdorp
De KOO vraagt zich ook bezorgd af of het lintdorp Oud Osdorp in deze periode nog wel voldoende bereikbaar blijft voor de nooddiensten. En of de gemeente zich wel realiseert dat het groot onderhoud ook gevolgen heeft voor evenementen op de Polderheuvel: “Als er weer grote festivals op de Polderheuvel georganiseerd gaan worden, loopt de boel hier normaal gesproken meteen al vast. En met deze werkzaamheden zal dat helemaal het geval zijn. Realiseert de gemeente zich wel dat straks niet alleen de Osdorperweg dan immers is opgebroken, maar dat er ook eenrichtingsverkeer op de Tom Scheursweg geldt? Hopelijk houdt de gemeente nog wel het overzicht, maar wij vrezen – helaas uit ervaring – het ergste…”

Halve weg in december gereed
Het gaat voorlopig alleen om het onderhoud van de Osdorperweg tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg. Over het net zo noodzakelijke onderhoud aan het zuidelijke deel van de weg doet de gemeente geen duidelijke uitspraken. Het groot onderhoud dat in juli van start gaat, had eigenlijk al in februari zullen beginnen, maar werd toen op het laatste moment afgeblazen.

Volgens de gemeente was uitstel toen noodzakelijk omdat “kabels niet op voorraad bleken te zijn en er onverwacht een funderingsonderzoek plaats moest vinden”. Over dat funderingsonderzoek zwijgt de gemeente nu. In de brief meldt de gemeente wél eind mei de resultaten van een ander onderzoek “naar de trillingen op de Osdorperweg” te gaan delen.

Zoals gebruikelijk voert de gemeente het werk in fasen uit, te beginnen met Fase 1 begin juli. Meestal beginnen dergelijke werkzaamheden na de bouwvak… Als alles volgens planning loopt, is de helft van de Osdorperweg eind november gereed.

Tamar Frankfurther; 17 mei 2022.