Meng-installatie Nieuwe Meer voorkwam blauwalg in 2021 niet

Trouwe zwemmers in de Nieuwe Meer wisten het allang: De dure anti-blauwalg-installatie in de Nieuwe Meer kon in zijn eerste jaar de vorming van blauwalg helaas niet tegengaan.

Toen er vorig jaar zomer tóch weer overlast van blauwalg in de Nieuwe Meer was, heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak hiervan.

De natuurlijke oevers in De Oeverlanden zorgen ook voor een forse vermindering van blauwalg in het water van de Nieuwe Meer. Foto: Marijke Turksma.

Onvoldoende menging aan de randen
Verschillende mogelijkheden zijn bekeken en geanalyseerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat de ondiepere zones langs de oever onvoldoende worden gemengd door de nieuwe installatie. In de diepere gedeeltes werd nauwelijks blauwalg aangetroffen. Daar was de menging dus wel voldoende was om vorming van drijflagen te voorkomen.

Uitbreiding systeem en hogere capaciteit
Rijnland: “Om de menging in de ondiepere zone te verbeteren zal het huidige systeem worden uitgebreid met een extra streng. De werkzaamheden op het water worden de komende weken uitgevoerd. De capaciteit van de compressor aan het Jaagpad (oostelijk deel) is aanzienlijk verhoogd.

De compressor aan de Oude Haagseweg (westelijk deel) is half april al uitgebreid. Met deze uitbreiding werkt de installatie krachtiger dan vorig jaar. Tezamen met de extra steng wordt hiermee de menging sterk verbeterd. Op basis van de ervaringen van komende zomer kijken we of verdere aanpassingen nodig zijn.”