‘Nieuw-West vist structureel achter het net’: verkeersdiscussie over Sloterweg sleept zich voort

Aan animo geen gebrek. Maar liefst 132 insprekers probeerden de gemeente er dinsdagavond van te overtuigen dat de Sloterweg open moet blijven voor álle automobilisten, of pleitten juist dat de weg alleen gebruikt zou moeten worden door bestemmingsverkeer.

Het Parool – Marc Kruyswijk – 19 januari 2022

pastedGraphic.pngDe Sloterweg is niet berekend op de 15.000 auto’s die er dagelijks gebruik
van maken: de smalle weg is geschikt voor slechts 6.000 auto’s per dag.
Beeld: Dingena Mol.

Zelden liepen zoveel mensen warm om hun mening te geven over wat in beginsel een verkeerskwestie is, die uiteindelijk draait om de vraag of bepaalde buurten en het dorp Sloten in het bijzonder, mogen worden ‘bevoordeeld’ ten koste van de vele bewoners van Nieuw-West.

De groep die die laatste mening was toegedaan was luid en duidelijk aanwezig, tijdens de eerste van maar liefst twee inspraakavonden die de gemeente deze week op de rol heeft staan. De tegenstanders moeten, als de plannen doorgaan, namelijk vele extra kilometers maken om het stadsdeel per auto te verlaten.

Slepende kwestie
Het is een kwestie die inmiddels slepend mag worden genoemd. Het draait om de Sloterweg, die bij lange na niet berekend is op de 15.000 auto’s die er dagelijks gebruik van maken: de smalle weg is geschikt voor slechts 6000 auto’s per dag, blijkt uit onderzoek.

Van al die voertuigen is het grootste deel afkomstig uit Nieuw-West. De woonwijken achter en in het verlengde van de Sloterweg, met name De Aker en Osdorp, groeien als kool. De buurten zijn sterk gericht op de stad en helemaal ingericht op de auto: er zijn veel parkeerplaatsen en de toegang tot het openbaar vervoer is matig tot belabberd te noemen.

Elektronisch toezicht
Insteek van de gemeente is de Sloterweg af te sluiten voor verkeer dat de route gebruikt om op de A4 te komen. Twee jaar geleden al kwam de gemeente met het plan waarover al langer werd gesproken: elektronisch toezicht. Alleen mensen met toestemming zouden nog van de weg gebruik mogen maken. Wie de weg zonder vergunning zou gebruiken, kon automatisch een bekeuring tegemoet zien van 90 euro per keer.

Dat was tegen het zere been van de bewoners van De Aker en de rest van Osdorp. Want voor hen is de weg van groot belang. Wie moest omrijden, zou minuten extra reistijd kwijt zijn. Veel insprekers stelden dat de omrijtijden veel langer zijn dan de gemeente beweert. Met veel meer uitstoot tot gevolg, en een ernstige aantasting van de verkeersveiligheid, vanwege de stijging van het aantal autokilometers.

Nieuw-West pist naast pot
Alle argumenten kwamen dinsdagmiddag en -avond uitgebreid aan de orde. Volgens veel insprekers zouden de andere straten van Nieuw-West het buitensporig voor hun kiezen krijgen. Volgens een van hen zou dat ‘prettig zijn voor de inwoners van Sloten, maar een stuk gevaarlijker voor alle andere mensen in de wijken erachter’.

Een andere inspreker stelde dat Nieuw-West er altijd bekaaid vanaf komt bij infrastructurele investeringen. “Er worden miljoenen uitgegeven aan verkeersmaatregelen, maar om de een of andere reden vist Nieuw-West structureel achter het net.” Hij eindigde zijn betoog met de stelling dat iedereen erbij gebaat is als auto’s zo snel mogelijk op de snelweg zitten en niet oeverloos moeten omrijden door buurten waar wordt geleefd.

Ordinaire oprit van A4
Ook de voorstanders van de door de gemeente voorgestelde maatregel om verkeer zoveel mogelijk te weren van de Sloterweg lieten zich niet onbetuigd, hoewel zij tijdens de eerste van de twee inspraakavonden in de minderheid waren. Een van hen stelde dat de straat de laatste jaren is verworden tot ‘een ordinaire oprit van de A4’. “Daar is de Sloterweg nooit voor bedoeld.”

De eerste van de twee inspraakmomenten werd gekweld door digitaal ongemak: veel mensen die gebruik wilden maken van de mogelijkheid om de raadsleden toe te spreken voordat het onderwerp donderdag op de agenda staat, konden geen verbinding krijgen. Voor hen biedt de tweede inspraakavond waarschijnlijk een goede gelegenheid.

Van: www.parool.nl/amsterdam/nieuw-west-vist-structureel-achter-het-net-verkeersdiscussie-over-sloterweg-sleept-zich-voort~b07b6add/

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg