Verkeersmaatregelen voor 30 km/uur op Sloten

Plattegrond van Sloten met daarop de zone waar per oktober / november 2022 30 km/uur als maximum snelheid gaat gelden.

Op de Plesmanlaan en de Langsom (tussen de rotonde en de Sloterbrug) komen zeven van deze asfaltdrempels en op de Vrije Geer komen er rond het weiland, niet op de busroute, vier.

Op de Langsom komen voor en na de bushalte twee bus-vriendelijke drempels op de route van 195. Op de andere weghelft komt wel een asfaltdrempel, naast de vrije busbaan.

Project in het kort
Per oktober of november 2022 wordt 30 km/uur officieel de maximum snelheid op de Plesmanlaan en Langsom (tussen de rotonde en de Sloterbrug), de Vrije Geer (rond het Natuurpark tot aan de Langsom) en op de Ditlaar.

Maatregelenpakket bestaat uit drie delen
De politiek heeft hierover al in januari 2022 – in het kader van het project ‘Sloterweg-West verkeersveiliger’ – een besluit genomen. Om af te dwingen dat automobilisten op dit traject ook daadwerkelijk langzamer gaan rijden, bedacht een gemeente een pakket aan maatregelen:
* Het 30 km-gebied markeren;
* Het aanbrengen van twee busvriendelijke drempels op de route van bus 195;
* Het aanbrengen van elf asfaltdrempels daar waar bus 195 niet rijdt.

Informatiebijeenkomst
Kom u op 5 juli 2022 tussen 19.00 en 21.00 uur informeren over deze maatregelen. De gemeentelijke projectgroep Sloterweg-West kan u ook bijpraten over de stand van zaken van de camera’s op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen. Locatie: De Halve Maen, Sloterweg 1345, Sloten. Aanmelden is niet nodig. Vragen? Lees deze bewonersbrief of stuur een mail naar de projectgroep.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg