Tenminste vijf Kerkuiltjes verwacht in ‘De Oeverlanden’

Op vrijdag 24 juni 2022 kreeg vrijwilliger Hans Bootsma van ‘De Oeverlanden’ te horen dat de kans groot is dat er op het depot in het natuurgebied binnenkort kerkuiltjes ter wereld gaan komen.

Vertegenwoordigers van de Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland, die langskwamen om de door hen beschikbaar gestelde nestkast boven de ingang van de loods te inspecteren, konden dat melden.

Zo ziet een kerkuil eruit (Tyto Alba).

Tenminste twee maar waarschijnlijk meer eieren
Hans Bootsma had al een goed voorgevoel, omdat hij opnieuw flink wat braakballen rond de nestkast gevonden had. Maar, dat was voorgaande jaren ook al het geval. Daarom twijfelde hij. Ricardo van Dijk van de werkgroep kwam de kast, zoals ieder jaar, inspecteren. Hij dekte eerst het vlieggat van de kast af. Daarna lichtte hij de deksel van de kast voorzichtig op. Hij zag tot zijn blijdschap in de kast twee volwassen vogels zitten en twee eieren liggen. De kans groot dat er meer eieren zijn. Kerkuilen leggen immers meestal tussen de vijf en acht eieren. Maar, die eieren liggen waarschijnlijk onder een van de ouders en waren dus onzichtbaar.

Hans: “Het is natuurlijk geweldig dat dertien jaar nadat we voor het eerst in ‘De Oeverlanden’ een kerkuil hebben wargenomen er nu daadwerkelijk door hen gebroed wordt in de loods. Ik memoreer hier graag wijlen Chris Arntzen, die toen het initiatief nam om hier een kast te bouwen.” Kerkuilen zijn volgens Hans niet snel verstoord door geluiden: “Ze kunnen heel wat hebben.” Maar, hij verzoekt iedereen die bij de loods in de buurt komt, “voor de zekerheid de komende periode toch zo min mogelijk geluid te maken”.

Ricardo van Dijk van de Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland inspecteert de nestkast in de loods bij het Depot in ‘De Oeverlanden’. Foto’s: Hans Bootsma.

Over zes weken weten we meer
Over ongeveer zes weken, komt de Kerkuilenwerkgroep opnieuw langs om het nest te bezoeken en te kijken of alles goed is gegaan. Als er kerkuiltjes zijn, dan kunnen ze ook iemand die daar vergunning voor heeft worden geringd. Dat wordt nog wel even goed plannen. Het ringen moet gebeuren als de jonge vogels tussen de twee en zeven weken oud zijn. Hans Bootsma: “We kunnen niet vaststellen wanneer de eieren precies zijn gelegd. We weten wel dat de broedtijd 30 dagen is dat de jongen daarna in zes á zeven weken worden grootgebracht. Voor het uitzoeken van een geschikte ringdatum zijn de marges smal.” Tom Koudstaal vult aan: “Het oudste jong is vaak meer dan een week ouder dan het jongste. Niet alle jongen overleven het: Meestal vliegen vier tot vijf jongen uit. De jongste jongen zijn soms slachtoffer van kaïnisme. Dat betekent dat zij door oudere nestgenoten worden opgegeten.”

Belang van ‘De Oeverlanden’ als natuurgebied
Tom sluit af: “Dit is een prachtig resultaat dertien jaar na de eerst signalering van kerkuilen in het gebied. Het grote belang van ‘De Oeverlanden’ als belangrijk natuurgebied in Amsterdam Nieuw-West wordt hiermee eens te meer onderstreept. Deze bijzondere vogel heeft het natuurgebied uitgekozen als geschikt leefgebied, zo dicht bij de stad.”

Tamar Frankfurther; 26 juni 2022.