Verkeersbesluit 30 km/uur op Osdorperweg roept vooral vragen op

Normaal gesproken zou er feest gevierd worden dat de gemeente de Osdorperweg in Oud Osdorp nu eíndelijk veiliger gaat maken.

Het verkeersbesluit van 18 mei 2022 op het Hoofdnet Fiets líjkt goed nieuws.

Samenhang tussen verkeersmaatregelen ontbreekt
Maar, wie na die eerste vreugdekreet doordenkt, ziet vooral vragen opdoemen en snapt de visie de gemeente over het verkeersbeleid rond de Osdorperweg niet. Enkele vragen: Hoe zit het de handhaving? Alleen 30 km-borden plaatsen is immers zinloos. Waarom wordt de halve weg komende zomer dan nog verbreed en verstevigd? Dat bevordert het racen van (zwaar) verkeer hier dan toch juist? Op de Osdorperweg geldt toch al sinds 1963 een vrachtwagen-verbod met ontheffingen? Hoe worden fietsers op hun Hoofdnet beschermd?

Kritische adviezen van stadsdeelcommissie
Ook de stadsdeelcommissie van Nieuw-West is het spoor bijster en gaf het DB op 31 mei twee ongevraagde adviezen. De meerderheid van de commissie vindt – net als de Klankbordgroep Oud Osdorp – dat de regie zoek is en dat het dossier ‘Verkeer Osdorperweg’ zo snel mogelijk moet worden overgedragen aan de gemeente. Wat portefeuillehouder Emre Ünver, die tijdelijk over het verkeer gaat, heeft geantwoord, leest u volgende week.

Tamar Frankfurther; 31 mei 2022.