Zomaar een mysterieuze nieuwe weg in Oud Osdorp?

Door de mooie landelijke polders is plotseling een nieuwe fundering voor een weg door de polder aangelegd.

De locatie: aan de Lutkemeerweg, tussen de boerderij op nummer 180 en nummer 186 en vanuit het natuurgebied dat momenteel – zonder vergunning – met grof geweld wordt gesloopt.

Deze nieuwe weg wordt zomaar aangelegd zonder inspraak of – voor zover bekend – politiek besluit. Bron: Google Maps.

Véél vragen
Kan dat zomaar? Zonder politiek besluit? Zonder inspraak? Waar zijn de tekeningen? Wat is de ambtelijke opdracht? Weet het DB van stadsdeel Nieuw-West hiervan? En: Wat weten we nog meer niet?

Ontsluiting via Osdorperweg is onlogisch
Vreemd genoeg zit deze nieuwe aansluiting aan de kant van de Osdorperweg. De gemeente nam al eerder het verkeersbesluit om doorgaand verkeer op de zeer smalle Lutkemeerweg te weren. Door die knip kan het verkeer van deze mysterieuze nieuwe weg alleen maar over de Osdorperweg worden geleid. En daar is net besloten tot het invoeren van 30 km/uur. Bovendien valt de Osdorperweg onder het Hoofdnet Fiets. Dan ga je daar toch niet nóg meer verkeer en al zeker geen vrachtverkeer naartoe leiden?

Wilde westen van Amsterdam
“Zoiets kan alleen in Oud Osdorp”, zegt een bewoner. “Ik weet honderd procent zeker dat hier geen inspraak over is geweest en toen ik er bij de gemeente naar vroeg, bleek het besluit ‘helaas’ verdwenen of zoekgeraakt. Dat was niet helemaal duidelijk. Er is dus geen juridische grond voor deze weg en tóch wordt hij zomaar aangelegd. Zou dit de ontsluiting van het nieuwe distributiecentrum in de Lutkemeerpolder zijn waarover nu de inspraak loopt?”

Tamar Frankfurther; 27 mei 2022.