Manifestatie Groene Revolutie Amsterdam op de Dam

Verschillende organisaties in het landelijke gebied van Sloten-Oud Osdorp hebben zich aangesloten bij de ‘Manifestatie Groene Revolutie Amsterdam’. Deze vindt plaats op de Dam op 12 februari 2022 van 13.00 tot 15.00 uur.

Doel is in actie te komen voor behoud van de stadsnatuur van Amsterdam. Door de vele (megalomane) bouwplannen komtĀ  de stadsnatuur steeds verder onder druk te staan. Ook in Sloten-Oud Osdorp wordt het groen op diverse locaties bedreigd door aanleg van woningen en bedrijventerreinen.

Amsterdammers met hart voor het groen in de stad komen op voor het behoud van de stadsnatuur en de open ruimtes die er in de stad nog zijn.

Voor meer informatie zie:

* Manifestatie groene revolutie Amsterdam op de Dam.pdf

* www.groenerevolutieamsterdam.nl

* groenerevolutieamsterdam@gmail.com

Zie ook: www.nhnieuws.nl – Manifestatie tegen verdwijnen van groen in de stad: “We worden niet gehoord”