Stadsdeelcommissie: “Ook op Sloten betalen voor parkeren”

De meerderheid van de stadsdeelcommissie (SDC) staat achter het besluit van wethouder Ter Horst om met ingang van 2024 betaald parkeren in te voeren in heel Nieuw-West, behalve in Oud Osdorp.

Als de wethouder na het lezen van de ongeveer 3.000 inspraakreacties haar aangepaste beleidsvoorstel voorlegt en de meerderheid van de gemeenteraad dit steunt, zal betaald parkeren ook hier per 2024 worden ingevoerd.

Folders betaald parkeren Nieuw-West.

Waterbedeffect voor Sloten
Alle raadsleden, behalve die van DENK, bleken tijdens de vergadering van 31 januari 2023 het advies te steunen om op Sloten gelijktijdig met de omringende wijken betaald parkeren in te invoeren. Sloten gaat dan deel uitmaken van het parkeergebied ‘Nieuw Sloten en De Aker’. Dat betekent dat Slotense vergunninghouders ook daar gratis kunnen parkeren. Redenen voor de brede steun aan dit advies zijn:
* Er zijn op Sloten minder openbare parkeerplaatsen dan de gemeente dacht en de feitelijke parkeerdruk op het dorp is veel hoger dan de gemeente dacht.
* De wijken Nieuw Sloten en De Aker, waar zeker betaald moet gaan worden voor parkeren, liggen om de hoek. Een waterbedeffect ligt voor de hand waardoor bewoners hun auto’s (’s avonds) moeilijker kwijt zullen kunnen.
* Nog meer reizigers naar Schiphol zullen naar verwachting op het dorp parkeren bij haltes van bus 195.

Reactie Dorpsraad
De Dorpsraad heeft zijn zorgen uitgesproken naar de gemeente over de gevolgen van de invoering van betaald parkeren voor specifieke Slotense situaties, zoals bij de tuinparken, het sportpark en de speeltuin. Ook is aandacht gevraagd voor het op een juiste wijze inpassen van de betaalpalen in het beschermde dorpsgezicht en voor de plaatsing van palen op de toch al krappe loopstroken in het dorp.

Daarnaast nam de SDC ook andere adviezen aan, zoals:
* Voeg Osdorp toe aan parkeergebied van Sloten, Nieuw Sloten en De Aker.
* Geef de winkelcentra in Nieuw Sloten en De Aker (en liefst ook de andere in Nieuw-West) blauwe zones, waar één uur parkeren 10 cent kost.

Kosten voor autobezitters
Bewoners zullen voor hun eerste parkeervergunning 70,90 euro per jaar gaan betalen. Op een bezoekersvergunning mag bezoek (maximaal 150 uur per kwartaal) voor 0,56 euro per uur parkeren. Voor mantelzorgers en bedrijven gelden aparte tarieven. Lees door op de website staat van de gemeente.

Tamar Frankfurther; 3 februari 2023.