Referendum over Behoud Hoofdgroenstructuur dichterbij

Op 25 januari 2023 keurde de gemeenteraad het inleidende referendumverzoek, dat binnen 27 uur werd gesteund door 18.506 stemgerechtigde Amsterdammers, unaniem goed.

De Referendumcommissie had de dag ervoor al laten weten dat het ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur (HGS)’ geschikt is om een referendum over te houden én dat ruim voldoende stemgerechtigde Amsterdammers de komst van dit referendum ondersteunen.

De gemeenteraad keurt het inleidende verzoek om dit referendum te mogen organiseren unaniem goed. Degenen die voor waren stonden op. Niemand bleef zitten. Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa kijkt blij achterom naar het referendumcomité dat rechts naast de fotograaf zat. Rechts van haar: beide SP-ers Erik Bobeldijk en Remine Alberts, die net als de PvdD al die tijd al veel kritiek hebben op het voorliggende beleidskader Hoofdgroenstructuur. Foto: Tamar Frankfurther.

24 voorstellen tot aanpassen ‘Beleidskader HGS
‘
Tijdens de behandeling van het Beleidskader HGS in de gemeenteraad dienden verschillende partijen 24 wijzigingsvoorstellen, amendementen, in. Op 26 januari werd hierover gestemd. Sommige wijzigingen werden aangenomen en worden nu door ambtenaren verwerkt in het aangepaste beleidskader waar het referendum over gaat. Wie wil weten welke partij voor of tegen welk voorstel stemde, klikt hier om de stemmingen live terug te kijken.

Plastic kunstgras is geen groen

SP-raadslid Remine Alberts: “Je zou verwachten dat de collegepartijen – wetend hoe groot de steun voor een referendum hierover is – al veel water in de wijn zouden doen. Niet dus. Ja, uit sommige wijzigingen blijkt dat er toch is geluisterd naar de insprekers uit de hele stad, maar het is teleurstellend dat de meerderheid van de gemeenteraad bijvoorbeeld van mening blijft dat kunstgras en gravel blijven meetellen als volwaardig ‘groen’ in de HGS.” Alberts vroeg aan Van Dantzig “Groen is toch geen plastic?” Doordat de wethouder deze onnatuurlijke bodemsoorten meetelt, kan hij met droge ogen beweren dat hij de HGS in zijn beleidsvoorstel fors uitbreidt.

Grootschalige horeca en geen grens aan bouwen in HGS

Daarnaast wees de meerderheid van de gemeenteraad ook andere wijzigingsvoorstellen af. Die waren veelal ingediend door Jennifer Bloemberg-Issa van de Partij voor de Dieren. Enkele voorbeelden van wat de meerderheid van de Raad steunt en wat dus blijft staan in het straks aangepaste Beleidskader Hoofdgroenstructuur zijn dat in het ‘beschermde’ groen straks
• onbeperkt en ondergronds mag worden gebouwd;
• geparkeerd mag worden;
• grootschalige horeca en overnachtingsvoorzieningen gebouwd mogen worden.

Gemeenteraad zet zichzelf buiten spel

Ook zijn de meeste gemeenteraadsleden van mening dat hun eigen Raad over ‘bijzondere gevallen’ (bijvoorbeeld: grote bouwprojecten in het ‘beschermde’ groen) geen stem hoeft te krijgen in de besluitvorming. En de Raad wil hierover zélfs niet geïnformeerd worden. Als dit beleidskader van kracht wordt dan zou de wethouder, of namens hem/haar een portefeuillehouder in een stadsdeel, in de toekomst gewoon zijn/haar gang kunnen gaan om allerlei projecten ’te ontwikkelen’ in het zogenaamd beschermde groen.

Collegepartijen bewegen al, maar nog niet genoeg

De collegepartijen bleken op enkele andere punten wel hun standpunten al wat te willen bijschaven. Dit deden zij waarschijnlijk (mede) door de druk die zij ervaren door het zeer hoge aantal steunbetuigingen dat het referendumcomité in zo korte tijd al in de eerste ronde ophaalde.

Nadat de gemeenteraad de wijzigingen had aangenomen, is het referendumcomité meteen gaan uitzoeken wat voor gevolgen dit heeft voor het beleidskader. De grote steun voor dit initiatief en het verloop van de stemmingen in de gemeenteraad bevestigen voor hen dat het goed is dat zij hierover aan de bel hebben getrokken. De Raad komt echter (nog) niet tegemoet aan diverse bezwaren van henzelf en van ál die anderen uit heel Amsterdam.

Binnen tien weken 10.000 nieuwe steunbetuigingen

Het referendumcomité, dat bestaat uit drie inwoners van Amsterdam-Noord, gaat hoe dan proberen om in 10 weken zoveel mogelijk steunbetuigingen van stemgerechtigde Amsterdammers te verzamelen. Volgens de regels moeten dat tenminste 10.000 geldige digitale handtekeningen zijn, maar gezien de overweldigende steun in ronde 1 hoopt het comité op een veelvoud daarvan.

Wie in eerste ronde al heeft meegedaan, mag nu opnieuw éénmalig meedoen
Of het referendum, dat binnen het landelijke gebied van Nieuw-West vooral voor Oud Osdorp van groot belang is, er ook echt komt staat nog niet vast. Het kan zijn dat de meerderheid van de Raad – na het vergaren van nog meer steun – wél gaat luisteren naar de stem van de stad.
De oproep om de komst van dit referendum dus (opnieuw) te steunen, treft u op korte termijn dus zeker via deze website.

Meer informatie en helpen

Hebt u vragen, dan kunt u via de mail contact opnemen met het comité. Dat geldt ook als u het comité wilt helpen.
Het kan zijn dat het wat langer duurt voor u antwoord krijgt. Er wordt op het ogenblik aan alle kanten aan deze drie vrijwilligers getrokken en zij hebben naast dit reusachtige nieuwe project ook nog eigen werkzaamheden en hun gewone leven.

Tamar Frankfurther; 27 januari 2023.