Wie weet meer over de foto van deze klas van de Sint-Jozefschool?

Oud-schooldirecteur Theo Durenkamp van de in 1988 opgeheven Sint-Jozefschool te Sloten is bezig het schoolarchief te ordenen voor overdracht aan het Stadsarchief Amsterdam.

Onderdeel hiervan is dat hij zo veel mogelijk informatie koppelt aan de grote fotocollectie uit de periode 1914 – 1988.

Foto van een schoolklas gemaakt in de periode 1945-1949 uit het archief van de Sint-Jozefschool te Sloten. Op de achtergrond de leilinden op de begraafplaats achter de Sint-Pancratiuskerk. Theo Durenkamp: “Surveillerend op het schoolplein achter de school vertelden diverse oud-leerkrachten mij meermaals dat je vanaf daar eindeloos ver kon kijken. Op een heldere dag kon je vanaf de speelplaats zelfs zien wanneer de Hembrug over het Noordzeekanaal geopend was voor een passerend zeeschip!”

Leerlingen op foto nu tussen 85 en 90 jaar
Van bijgaande foto ontbreekt echter de nodige informatie. Wie herkent iemand en weet één of meer namen van deze leerlingen? En wie is de leerkracht? De nog levende leerlingen zijn nu in ieder geval tussen de 85 en de 90 jaar.

Het sterke vermoeden bestaat dat het gaat om leerlingen van het 7e en 8e leerjaar van de VGLO-school Sint-Willibrordus, die op 1 april 1944 als zelfstandige school is gestart in hetzelfde gebouw. Voor deze school werd in 1956 het nieuwe gebouw in gebruik genomen dat haaks op de oude school stond.

VGLO staat voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs, dit is sinds de Mammoetwet in 1968 overgegaan in het LAVO (Lager Algemeen Voortgezet Onderwijs), dat in het tweede jaar al of niet samenvalt met het lager beroepsonderwijs.

Nog geen Ditlaar, nog geen Osdorp…
Deze foto is genomen links van het leilindenlaantje naar het kerkhof van de Sint-Pancratiuskerk, dus pal achter het oorspronkelijke schoolgebouw. Vlak achter deze groep leerlingen zou in 1950 de kleuterschool worden gebouwd waarvoor de sloot, links op de foto, werd gedempt.

Weet u meer over deze foto? Stuur dan een mail naar Theo Durenkamp.

Theo Durenkamp; 6 februari 2023.