Sloterweg West per 1 juli 2023 afgesloten voor bijna alle motorvoertuigen

Er komt met ingang van 1 juli 2023 een algehele afsluiting op de Sloterweg West (tussen de rotonde en het dorp, ter hoogte van huisnummer 1160) waar alleen hulpdiensten, bussen en (brom)fietsers nog langs mogen rijden.

“Dit besluit heeft het DB van stadsdeel Nieuw-West vanmorgen genomen”, zo maakte portefeuillehouder Verkeer Nazmi Türkkol bekend aan het begin van de stadsdeelcommissievergadering van 18 april 2023.

Per 1 juli komt er een elektronische knip ter hoogte van Sloterweg 1160. Al het gemotoriseerde verkeer, met uitzondering van bussen en nooddiensten, kan dan nog alle adressen bereiken, maar zal niet langer boetevrij langs deze knip kunnen rijden. Dit geldt in beide richtingen. Voertuigen die in de buurt staan geregistreerd ontvangen eind 2023 een ontheffing. De gemeente beloofde eerder al maatwerk te gaan verlenen voor voertuigen van andere belanghebbenden, bijvoorbeeld voor de ondernemers van Sloten en Nieuw Sloten. Hoe dit beleid er precies gaat uitzien, is nu nog niet bekend.

Alle adressen blijven bereikbaar
Hiermee loopt het DB vooruit op de invoering van verkeersvariant 2A. In de loop van mei zal de gemeente hiervoor een verkeersbesluit nemen waartegen bezwaar kan worden aangetekend. Alle adressen rond de knip blijven voor iedereen bereikbaar. Sportpark Sloten en alle adressen ten oosten van de knip zullen vanaf de rotonde bereikbaar blijven en het dorp Sloten vanaf de Langsom en de Plesmanlaan.

Risico op ernstige verkeersslachtoffers te groot
Portefeuillehouder Nazmi Türkkol zei tijdens de commissievergadering dat het DB heeft dit historische besluit voor Sloten heeft genomen “omdat hier in de afgelopen periode bijna wel iedere maand een ongeluk plaatsvond met een kind en een fiets. Landelijk neemt het aantal dodelijke ongelukken van fietsers als verkeersslachtoffers toe. Ik vond het niet langer verantwoord om langer te wachten op de intelligente toegang.” De portefeuillehouder overdrijft hierbij niet. Sinds half juni 2022 moest een ambulance al meer dan 50 keer met spoed naar de Sloterweg komen en tussen 11 maart en 19 april van dit jaar zelfs al zes keer.

Eind 2023 start ontheffingen voertuigen van bewoners
Dat dit intelligente toegangssysteem – waarbij met name voertuigen van omwonenden in aanmerking zullen komen voor een gratis ontheffing – staat vast. Dit blijkt ook uit de raadsbrief van 19 april 2023. Hierin kondigt wethouder Melanie van der Horst aan dat het systeem van intelligente toegang uiterlijk eind van 2023 wordt ingevoerd op de Sloterweg West en op beide takken van de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten. “De gemeente geeft hierbij voorrang aan de Sloterweg boven andere projecten elders in de stad.”, aldus Türkkol. Aangezien ook de beide knips op de Laan van Vlaanderen onder dit project vallen, zullen beide hierin meteen worden meegenomen.

Eind 2023 ook selectieve knip op Sloterweg Oost
In de raadsbrief wordt wonderlijk genoeg niet gesproken over het veilig maken van de oostelijke tak van de Sloterweg, het gedeelte tussen de rotonde en de Johan Huizingalaan. Dat riep vragen op: De knip op de Sloterweg Oost valt toch ook onder Variant 2A van het raadsbesluit dat op 26 januari 2022 is aangenomen? Daar moet dan toch ook een camera met intelligente toegang komen? Navraag leert dat de gemeente per ongeluk vergeten is om ook deze knip in de raadsbrief te vermelden: “Ook op dit stillere deel van de Sloterweg zal eind 2023 gelijktijdig selectieve toegang worden ingevoerd.”

Dat de gemeente er indertijd voor koos om ook de Sloterweg Oost in dit project te betrekken, ligt niet zo zeer het aantal motorvoertuigen dat deze smalle dijkweg als sluiproute gebruikt tussen de A4 en de A10, maar wél de zeer hoge snelheden van deze voertuigen. Dit stuk van de Sloterweg behoort net als de westtak tot het Hoofdnet Fiets. Deze oosttak is dus op een andere manier even gevaarlijk: Hier ligt niet eens voetpad langs de rijweg.

Nieuw Sloten is onaangenaam verrast door besluit van stadsdeel
De werkgroep ‘Stop Sluipverkeer Nieuw Sloten’ zegt met stomheid geslagen en kwaad te zijn over het door het stadsdeelbestuur genomen besluit, dat ertoe leidt dat het vele verkeer van de Sloterweg straks massaal door hun wijk gaat rijden. Ook het feit dat de gemeente dit besluit zomaar heeft genomen zonder hierover van tevoren contact met de werkgroep op te nemen, valt heel slecht. De bewoners van Nieuw Sloten geven boos aan nu 28 jaar bezig te zijn om het verkeer op de Laan van Vlaanderen veilig te maken en zien nu per 1 juli 2023 het tegendeel gebeuren. De leden van de werkgroep uit Nieuw Sloten laten het er niet bij zitten en beraden zich op stappen.

Tamar Frankfurther; 21 april 2023.