Rekenkamer: Vage teksten over groen bieden geen bescherming

In deze website trof u al veel argumenten waarom het slecht voor Amsterdam zou zijn als Beleidskader Hoofdgroenstructuur (HGS) van kracht wordt.

Hebt u het referendumverzoek om dit te voorkomen al ondersteund en gedeeld met andere stemgerechtigde Amsterdammers? Dat kan met deze link.

Groenbeleid heeft handhaafbare normen nodig
De gemeente Amsterdam brengt met enige regelmaat publicaties en visies over het Groen in de hoofdstad uit. Daarna gaat de Amsterdamse Rekenkamer deze toetsen aan een aantal criteria. In 2021 concludeerde de Rekenkamer o.a. dat in deze teksten het woordje ‘groen’ vaak voorkomt, maar dat handhaafbare normen ontbreken: Het hoofdstedelijke groenbeleid staat vol mooie vergezichten en intenties, maar de praktische uitwerking ontbreekt.

Een heldere definitie van wat onder ‘groen’ verstaan moet worden, is er niet. Valt kort gemaaid gras met enkele bomen langs een drukke verkeersweg onder ‘groen’? Niemand die het weet. Hoe kun je dan zeggen wanneer er sprake is van “voldoende groen in de stad” waar iedere Amsterdammer binnen tien minuten vanaf zijn woning naartoe moet kunnen lopen? Terwijl dit toch toetsbare normen van het gemeentelijke beleid zijn. De gemeente heeft (nog) niets gedaan met de kritiek van de Rekenkamer.

Rekenkamer ongetwijfeld ook nu weer kritisch
Als de Amsterdamse Rekenkamer zich gaat buigen over het nieuwe Beleids-kader Hoofdgroenstructuur, volgen ongetwijfeld soortgelijke kritiekpunten. Mede omdat dit beleid opnieuw erg vaag is en omdat de ‘bescherming’ van het groen nu zelfs flexibel wordt, wordt dit referendum over de HGS georganiseerd. Team Referendum HGS: “Laten we met zijn allen voorkomen dat dit beleid in Amsterdam van kracht wordt. Steun ook de komst van dit referendum. Hoe meer steunbetuigingen, hoe sterker onze boodschap aan de politiek wordt.”

Tamar Frankfurther; 15 april 2023.