Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10, deel II

Aflopen dinsdag (10 november 2020) spraken bewoners zich in de stadsdeelcommissie uit over de onhoudbare verkeerssituatie op de Sloterweg. Vooral fietsers en voetgangers zijn hun leven daar niet zeker.

Mede dankzij een brandbrief van bewoners, met tal van foto’s van recente aanrijdingen, stond de noodsituatie op de agenda.

Steun kwam er met een brief van negen bewonersorganisaties. Zij vragen om een handhaafbaar 30 km-regime, ter overbrugging tot de definitieve oplossing met elektronische knips in de loop van 2021.

Route dóór Sportpark krijgt weinig steun
Op de agenda van de ‘virtuele’ vergadering stond ook een advies waarin werd geopperd om een apart fietspad aan te leggen door het Sportpark heen, via de noodingang. Nog los van complicaties en hoge kosten werd het plan door de meeste aanwezigen afgewezen, omdat het slechts een oplossing biedt voor een beperkte groep: alleen voor sporters die via het dorp naar het Sportpark fietsen.

Insprekers en reacties
Er waren insprekers namens Bewonerscomité Sloterweg-west en Ditlaar, hockeyvereniging Xenios, Werkgroep Sloten en ook enkele individuele bewoners spraken in. Allen benadrukten de gevaren voor fietsers en de hyperurgentie van een snelle oplossing. Als een rode draad liep verlaging van de snelheid door de gedachtewisseling met commissieleden. De overgrote meerderheid daarvan deelt het gevoel voor urgentie. Ook langzamer rijden als de kern van elke spoedoplossing vond brede weerklank.

Hoe nu verder?
Ook portefeuillehouder Bobeldijk bleek in zijn reactie in te zien dat zo spoedig mogelijk noodmaatregelen genomen moeten worden. Hij zei snel bewoners, gebruikers en deskundigen bijeen te willen brengen om “de puzzel op te lossen”. Inmiddels blijkt dat de Begeleidingscommissie ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ een noodmaatregelenpakket gereed heeft. Deze commissie staat onder regie van de Centrale stad en bestaat uit bewoners, deskundigen en ambtenaren van het stadsdeel.

Dit pakket wordt op 1 december 2020 ter goedkeuring aan de Centrale Verkeerscommissie voorgelegd. Kern van het pakket is een 30 km-regime, af te dwingen met drempels ter vervanging van of ter aanvulling op de bestaande chicanes. “Het verkeersvolume verandert zo nagenoeg niet”, aldus een woordvoerder van de gemeente, “maar de veiligheid is er zeer mee gediend”.

Geef uw mening over de verkeersplannen op de Sloterweg en in Nieuw Sloten. Zie: Slimme Camera’s Sloten en Nieuw Sloten.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 18 november 2020.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/