Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10. Deel 1

Wethouder Dijksma heeft het startschot gegeven voor ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’

Als de plannen, die zij goedkeurde, uitgevoerd zijn, zullen de routes voor doorgaand verkeer naar de A4, de A9 en de A10 uitsluitend nog over het Hoofdnet Auto lopen. Dus via de Plesmanlaan, Huizingalaan, Sneevlietweg, Oude Haagseweg, Baden Powellweg en Ookmeerweg.

Bewoners van Sloten en Nieuw Sloten kunnen dankzij een elektronisch kentekensysteem straks nog wel van alle wegen gebruik blijven maken. Bezoekers van de bewoners, instellingen, winkels en andere bedrijven kunnen straks ook elk adres bereiken, maar moeten in sommige gevallen een andere route nemen dan voorheen. Met het sluipverkeer wordt eindelijk korte metten gemaakt.

(N.B. Door op de afbeeldingen te klikken kan een vergrote weergave worden getoond.)

Knips en Bestemmingsroutes Sloten en Nieuw Sloten.

Einde aan overlast
Met deze plannen komt er een einde aan de tientallen jaren lange overbelasting van met name de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg. Deze gaat nu nog gepaard met ernstige onveiligheid, vooral voor fietsers en voetgangers, geluidsoverlast, concentraties van uitlaatgassen en onbereikbaarheid.

Ook in Nieuw Sloten komen de maatregelen zeer ten goede aan de leefbaarheid en veiligheid. Op het Hoofdnet Auto worden doorstroom bevorderende maatregelen genomen, zoals het instellen van een Groene Golf.

Knips en Doorgaande routes Sloten en Nieuw Sloten.

Betrokkenheid bewoners
De werkgroepen ‘Sloten’ van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en ‘Stop Sluipverkeer Nieuw Sloten’ zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van deze plannen. Uiteraard volgt er eerst nog een inspraakprocedure. Ook de gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de plannen.

Noodmaatregelen
Ter overbrugging van de periode tot de uitvoering dringen ongeveer tien bewonersgroepen bij stadsdeel Nieuw-West krachtig aan op tijdelijke verkeersmaatregelen. Het gaat daarbij vooral om noodmaatregelen om de veiligheid van fietsers op de Sloterweg nu al zo veel mogelijk te vergroten. Het aantal ongelukken neemt de laatste weken namelijk weer schrikbarend toe. De bewonersgroepen verzoeken o.a. een 30 km/uur-regime, dat ook gehandhaafd wordt.

Tamar Frankfurther,

Uit: de Westerpost van 11 november 2020.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/