Klankbordgroep teleurgesteld in verbeteringsproces Osdorperweg

Help mee de impasse te doorbreken

Vorige week was de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) nog in de veronderstelling dat er op korte termijn echte maatregelen vanuit de gemeente zouden worden ondernomen.

Maatregelen die bijdragen aan verhoging van de veiligheid op de Osdorperweg (minder en langzamer verkeer), terwijl iedereen tóch bereikbaar blijft. Deze aanname bleek helaas te optimistisch.

Tijdens informatieavonden van het stadsdeel in september 2020, werd duidelijk uitgelegd wat de selectieve toegang inhield: Alle woningen en bedrijven blijven altijd via minimaal één kant bereikbaar en kunnen ontheffingen krijgen, maar het doorgaande verkeer wordt geweerd. Van de 93 mensen die toen hun mening gaven was 60% vóór, 24% tegen. Dit resultaat bleek echter voor het stadsdeel niet voldoende om van start te gaan met de maatregelen.

Nóg een onderzoek?
Tijdens het digitale overleg van 9 november 2020 werd bekend dat de portefeuillehouder Erik Bobeldijk nu wéér een nieuw verkeerstechnisch onderzoek wil starten. Het resultaat daarvan (een advies) wordt pas in de zomer 2021 verwacht. Dat advies moet dan weer besproken en aangenomen worden…

SPOED is nodig
De KOO wil niet wachten tot ernstige ongelukken maatregelen af gaan dwingen, maar zoekt naar alternatieven om het proces te versnellen. Het kan niet zo zijn de weg (vol gaten en scheuren) nog maanden of zelfs jaren een gevaarlijke racebaan blijft. De KOO is druk bezig met een andere aanpak, maar er is nog steeds hoop dat het nu lopende herinrichtingsproces kan worden versneld.

Meld het gevaar
De titel van de informatiebrief van juli 2019 luidde: “Op weg naar een veiligere Osdorperweg”. Een dik jaar verder is er feitelijk nog níets aan de gevaarlijke weg gedaan. Sterker, het hele probleem wordt doorgeschoven naar een volgend jaar. U kunt helpen door uw zorgen en angsten hierover met de gemeente te delen. Of bijvoorbeeld dat een auto u met de fiets en al de berm in gedrukt heeft.

Google de woorden “meldingen amsterdam” en klik op “Meldingen openbare ruimte en overlast”. Maak foto’s en filmpjes van de gevaarlijke plekken en situaties op de weg en voeg die bij uw melding. Als u de melding instuurt, krijgt u op uw emailadres een bevestiging. Stuur die door naar de KOO. Zij gebruiken alle meldingen om samen sterker te staan.

Zie ook: de Nieuwsbrief van de Klankbordgroep van 17 november 2020 (pdf).

Tamar Frankfurther 

Uit: de Westerpost van 18 november 2020.