Onveilige Osdorperweg schreeuwt om groot onderhoud

Al heel lang wordt er gestreden voor de verhoging van de veiligheid én verbetering van de kwaliteit van het wegdek van de Osdorperweg.

Dat slechte wegdek ontstaat voor een belangrijk deel doordat er te veel (zwaar) sluipverkeer over de oude dijkweg rijdt. Dit vaak veel te snel rijdende sluipverkeer zorgt aan de lopende band voor onveilige verkeerssituaties.

Racen over de smalle dijkweg zonder aparte fietspaden om zo snel mogelijk Haarlem te bereiken. En dan onderweg met hoge snelheid fietsers en voetgangers letterlijk van de sokken rijden. Dát is de dagelijkse realiteit. “Naast het ontbreken van verkeersveiligheid baart ook de kwaliteit van het wegdek zelf grote zorgen. De Osdorperweg móet snel groot onderhoud krijgen.” De klankbordgroep blijft deze boodschap met kracht verkondigen.

De gemeente heeft na de zomer prima werk verricht door een draagvlakonderzoek onder de bewoners en ondernemers van de Osdorperweg uit te voeren. Er blijkt groot draagvlak te bestaan voor het aanbrengen van een ‘knip’ bij de Joris van den Berghweg. Degenen die op Oud Osdorp wonen of werken krijgen dan een ontheffing. Het is nú tijd om door te pakken en dat de politiek na al die jaren en jaren nu écht lef gaat tonen!

Angst voor uitstel
De klankbordgroep verwoordt de grootste angst van de bewoners als volgt: “Iedereen is heel bang na alle plannen en de inspraak het wéér lang gaat duren voordat er een besluit wordt genomen. Dan duurt die onveilige en gevaarlijke situatie van de weg nóg langer voort. Het is nu eenmaal nooit mogelijk om íedereen op Oud Osdorp op één lijn te krijgen. Besluitvorming mag niet wéér worden uitgesteld.

Er moet snel actie komen: De veiligheid voor álle verkeersdeelnemers moet centraal staan. Het is absurd om te wachten op nog meer ernstige ongelukken. We weten dat het stadsdeelbestuur doordrongen is van deze situatie, maar nemen ze dit op korte termijn mee in hun uitvoerige besluitvormingsprocessen?”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 november 2020.