Sloterweg autoluw?

Bij de vergadering van de Stadsdeelcommissie Nieuw-West op 15 oktober 2019 stelde een van de insprekers een Elektronische knip op de Sloterweg voor.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Hoewel de VVD in de vergadering van 15 oktober 2019 zei pas op 5 november inhoudelijk te reageren op de voorstellen van GroenLinks voor wat betreft aanvullende maatregelen om Amsterdam én Nieuw-West autoluw te krijgen, ging de bespreking van dit onderwerp nog even door.

Ter herinnering: twee insprekers, bewoners van Sloten, hadden aan het DB gevraagd onmiddellijk maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid voor fietsers op de Sloterweg te vergroten, door met een “knip” doorgaand autoverkeer te weren. Pieter Nijhof (Osdorp; GroenLinks) vond dat het DB de inspraak van de bewoners over de verkeers-ónveiligheid op de Sloterweg te veel bagatelliseerde, door nu niets te doen en een oplossing op de lange baan te schuiven. Ook Hamza Kacha (Osdorp, PvdA) vroeg het DB om snelle maatregelen voor een veiliger Sloterweg.

Dat schoot portefeuillehouder Ronald Mauer (D66) in het verkeerde keelgat. Tijdens zijn termijn als portefeuillehouder Verkeer in stadsdeel Slotervaart is meermalen over de Sloterweg gesproken. Zo presenteerde het stadsdeel op 1 oktober 2009 tijdens een inspraakavond tien verkeersvarianten om sluipverkeer in Sloten én Nieuw Sloten te weren. Een bewoner voegde daar een 11de variant aan toe: ‘niets doen’. Die kreeg de meeste stemmen.

Mauer: “Het stadsdeel luisterde toen naar de wens van de bewoners.” Op 8 september 2013 toonde het stadsdeel op een bewonersavond een andere oplossing tegen sluipverkeer: een verkeerslicht halverwege de Vrije Geer die het verkeer slechts ‘gedoseerd’ doorlaat. Toen bleek dat de bewoners van Sloten niet de hoge verkeersdruk tijdens de spits als grootste probleem zagen, maar de hoge snelheden buiten de spitstijden. Daarom besloot het stadsdeel opnieuw naar de bewoners te luisteren en zag af van het verkeerslicht. “Dus om te zeggen ‘dat er niets gedaan is’, dát is niet juist”, zei Mauer.

Het onderwerp Amsterdam Autoluw komt 5 november terug op de agenda.

Uit: de Westerpost van 30 oktober 2019.

Zie ook: www.westerpost.nl/nieuw-west-autoluw-2/

Zie ook: Elektronische knip Sloterweg

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/