Landarbeidershuisjes Sloterweg 711-715

Twee weken geleden heeft er overleg plaats gevonden op het kantoor van de Bond Heemschut, in het Korenmetershuis aan de Nieuwe Zijdskolk met ambtenaren van diverse geledingen die betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling van Oeverlanden en Riekerpolder en Stadsherstel.

Het lijkt erop dat de belevingswaarde van dit authentieke stukje Sloterweg nu hoger wordt aangeslagen, mede met het oog op het toekomstige Schinkelkwartier waar op termijn van een tiental jaren zo’n tienduizend huizen moeten worden gebouwd en dus ruim 20.000 mensen extra hier komen te wonen. De Sloterweg wordt wellicht hersteld bij realisatie van het Schinkelkwartier en de bewoners wordt hiermee een leuke uitloop richting het dorp Sloten geboden.

Wij zien de landarbeidershuisjes als een monument van herinnering aan het agrarisch verleden van Sloten en twee personen die hierin in het bijzonder een rol speelden, Jan Rijnierse van Zomerlust, veehouder en wethouder van de gemeente Sloten en Wilhelm Sieger van Riekerstaete, directeur van de Amsterdamse Chininefabriek (ACF). Hopelijk kan herstel van de huisjes en het grote erf bewerkstelligd worden op een wijze dat goedkope huisvesting voor starters uit de omgeving gerealiseerd wordt.

De betrokken ambtenaren en Stadsherstel zijn enthousiast en zien mogelijkheden. Nu moet het bestuur van stadsdeel en gemeente nog worden overtuigd. We hopen op korte termijn met hen ter plekke te gaan kijken.

Uit: Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder – Nummer 38 – 25 oktober 2019.

Van: www.oeverlanden.nl