Bewonersavond Sloten – Ontwikkelaars vertellen over hun voornemens

Op maandag 4 november 2019 organiseert de gemeente Amsterdam weer een inloop in de tuinzaal van de Molen van Sloten. Dit is van 17.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.

Ontwikkelaars vertellen over hun ideeën wat ze op Sloten zouden willen doen. Let op: Deze plannen zijn nog niet ingediend bij de gemeente en zijn dus ook nog niet goedgekeurd (met omgevingsvergunning).

Doel van deze avond is dat ontwikkelaars de stand van zaken van hun projecten tonen en zo tussentijds van de bewoners al horen wat zij van hun plan vinden. Dan kunnen zij hun plan nog aanpassen (of intrekken) voordat zij het definitief bij de gemeente gaan indienen.

Ontwikkelaars van de volgende projecten gingen in op het aanbod van de gemeente om hun plannen te presenteren:

Akersluis 8
De hotelontwikkeling aan de Akersluis 8 (naast de molen) is nog steeds in beeld, maar dan op een meer passende en kleinere schaal dan eerder gepresenteerd is. Er ligt nu een plan dat beter rekening houdt met de omgeving. In Amsterdam geldt een hotelstop. Omdat hier volgens het bestemmingsplan een hotel mag komen en dit buiten het Beschermd Dorpsgezicht valt, lijkt het erop dat tegen deze ontwikkeling niets te doen is.

Gerrit van de Puijstraat / Sloterweg 1323
Een ontwikkelaar heeft de schuren van Scheltes gekocht. De initiatiefnemer wil hier vijf geschakelde woningen realiseren. Deze locatie ligt binnen het Beschermd Dorpsgezicht. Daarom moet het bouwplan passen binnen het dorpskarakter en voldoen aan allerlei (welstands)eisen.

Sloterpleintje (tegenover de molen)
Plan om op het het Sloterpleintje bij de haringkraam een kleinschalig horeca-pand te bouwen waar belegde broodjes gekocht en genuttigd kunnen worden. Vraag is of het gewenst is dat er (nog) meer horeca op Sloten bijkomt.

Sloterweg 842
Het eerdere bouwplan (3 twee-onder-één-kap woningen) voor deze kavel (tegenover tuinpark Lissabon) is negatief beoordeeld door het stadsdeel en de Welstandscommissie. De ontwikkelaar ging in gesprek met het stadsdeel en toont een nieuw plan dat beter aansluit op de authentieke Sloterweg en omliggende bebouwing.

Sloterweg 984
Het plan voor de plek van het voormalige tuincentrum (bij de rotonde van de Anderlechtlaan) is aangepast. Het appartementengebouw, dat uit huurwoningen zal bestaan, sluit nu beter aan op de omgeving en de gestelde geluidsbelasting.

Sloterweg: verkeer
De gemeente voert momenteel onderzoek uit naar de afwaardering van de Sloterweg, zodat de verkeersveiligheid verbetert en er minder doorgaand verkeer overheen gaat. Tijdens deze avond wordt dit ter kennisname met u gedeeld. Later organiseert de gemeente nog een aparte avond waarop de verkeerssituatie van de Sloterweg centraal staat.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 30 oktober 2019.

Zie ook: de aankondigingsbrief van het stadsdeel Nieuw-West (pdf)