“Sloten is geen oprit voor de A4” (2)

Bewoners van Sloten zijn vorige week dinsdag in alle vroegte in actie gekomen tegen de drukte op de Sloterweg. “Sloten geen oprit voor A4!” staat op het over de weg gespannen spandoek.

Sloten pikt het niet langer. Behalve het protest op de vroege dinsdagochtend, hebben vertegenwoordigers van de werkgroep Sloten dinsdagavond ingesproken tijdens de Commissievergadering van het Stadsdeel.

“We hebben opgemerkt dat het autoverkeer door Sloten in de laatste decennia explosief gegroeid is, veel sneller dan het verkeer op de routes van het Hoofdnet auto’s, zoals de Plesmanlaan en de Huizingalaan”, zegt Willem Kleyn, woonachtig aan de Sloterweg en lid van de werkgroep Sloten.

Racebaan
“Er rijden nu dagelijks zo”n 15 duizend voertuigen over de Sloterweg, anderhalf tot twee maal zoveel als de daarvoor aangelegde en geschikte wegen”, zegt Kleyn.

“Dat is geen natuurlijke groei, maar wordt veroorzaakt doordat op genoemde wegen doorstroming belemmerende maatregelen zijn getroffen, zoals wegversmallingen, terwijl die op de Sloterweg juist weggehaald werden.”

“Een dorpsweg”, gaat Kleyn verder, “waarop voertuigen elkaar niet kunnen passeren zonder over de fietspaden te rijden, werd zo een oprit van de A4 en op relatief rustige uren een racebaan. De draconische groei van het aantal auto’s dat zich dagelijks door Sloten perst heeft onaanvaardbare effecten op de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Sloten. In de spits kunnen hulpdiensten Sloten niet bereiken.”

De enige manier om deze problemen op te lossen is volgens de werkgroep het aanbrengen van een ‘elektronische’ knip bij het dorp Sloten. “Hierdoor kan bestemmingsverkeer, zoals bewoners en hulpdiensten, nog alle kanten op. Het overig verkeer Sloten kan slechts van één kant bereiken.”

Verkeerslichten
Verder moeten er volgens de werkgroep veilige fietspaden komen. “De Sloterweg behoort nota bene tot het Hoofdnet Fiets.”

En verder zou door regulering met verkeerslichten voorkomen moeten worden dat er sluipverkeer door Nieuw Sloten mogelijk is.

Volgens de werkgroep passen hun voorstellen naadloos in het beleid ‘Amsterdam Autoluw’. “Ze sluiten ook nauw aan bij het advies van Groen Links, dat ook een knip in Sloten adviseert.”

Volgens Kleyn blijken tijdens de vergadering van vorige week dinsdag steeds meer partijen gevoelig voor de door de werkgroep aangevoerde argumenten. “Zo wordt later die avond ook negatief gereageerd op het voorstel om op de Plesmanlaan drempels aan te brengen. Dat zijn nu juist maatregelen die contraproductief werken”, zegt Kleyn.

De werkgroep Sloten hoopt nu dat het Stadsdeel de voorstellen ook gaat bepleiten bij de Centrale Stad.

Uit: De Echo van 23 oktober 2019.

Van: www.echo.nl/sloten-is-geen-oprit-a4/

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/