“Sloten is geen oprit voor de A4” (1)

Tijdens de ochtendspits op dinsdagmorgen 15 oktober 2019 voerden Slotenaren spontaan actie op de Sloterweg: “We pikken het niet langer. Meer dan 15.000 voertuigen rijden per etmaal door Sloten naar de A4. Als de Sloterbrug straks vernieuwd is, wordt het nóg erger.”

De werkgroep Sloten van de Dorpsraad ondersteunde de actie en telde tussen 8 en 9 uur ’s morgens ongeveer 1.000 voertuigen richting de A4. Twee-derde daarvan kwam vanaf de rotonde (vanuit De Aker). De rest kwam vanaf de Sloterbrug. Omdat alles vaststond, kozen velen voor een andere route.

Discussie met sluipers tijdens de actie op de Sloterweg.
“Maar deze route is voor mij de snelste manier om op de A4 en A10 te komen.”

Onveilig, vervuilend en onbereikbaar
Deze enorme verkeersstromen zorgen voor grote onveiligheid op de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg, smalle polderwegen, zonder vrij liggende fietspaden. De Sloterweg is ‘Hoofdnet Fiets’. Je zou verwachten dat de gemeente auto’s over het ‘Hoofdnet Auto’ leidt: over de Plesmanlaan via de Johan Huizingalaan naar de A4 en de A10. Maar nee, op díe route worden extra versmallingen aangebracht en op de Sloterweg worden deze juist weggehaald. Vreemd toch? Gevolg: een ongezond hoge CO2- en roetuitstoot. In de spits is Sloten onbereikbaar voor hulpdiensten.

Inspraak Amsterdam Autoluw
Die avond spraken werkgroepleden ook in over het beleid ‘Amsterdam Autoluw’. Zij legden het accent op een hoofdthema: doorgaand autoverkeer naar het Hoofdnet Auto / veilige fietsroutes op het Hoofdnet Fiets: “Het doorgaand verkeer door Sloten is als gevolg van beleid en níet door natuurlijke groei absurd toegenomen. Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid staan onder onaanvaardbare druk.

Wij willen geen verdere studies of ander uitstel, maar dat mórgen begonnen wordt met het autoluw maken van Sloten door een elektronische knip. Dat is de enige oplossing voor het probleem. Alleen bewoners, OV, brandweer, ziekenauto’s en politie kunnen dan nog alle kanten op. Bezoekers kunnen van één kant hun bestemming in Sloten bereiken. Het doorgaande keer gaat terug naar het Hoofdnet waar het ook thuis hoort.” Tijdens de vergadering bleek dat met name GroenLinks, dat het ‘knipvoorstel’ indiende, maar ook een groeiend aantal andere partijen gevoelig is voor de aangevoerde argumenten. Wordt vervolgd.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 23 oktober 2019.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/