Oud dorpsraadslid Guido Frankfurther ontvangt Amsterdamse Andreaspenning

Op zondag 12 februari 2023, zijn zestigste verjaardag, ontving Frankfurther deze onderscheiding vanwege zijn grote inzet voor Amsterdam.

De gemeentelijke Onderscheiding was aangevraagd door MKB Amsterdam. In haar toespraak prees locoburgemeester Zita Pels daarom vooral zijn inspanningen voor het Centrum van de stad, maar ook zijn inzet voor Sloten en Oud Osdorp werd in haar toespraak niet overgeslagen.

Verkeer en de Molen van Sloten
Pels vermeldde in haar toespraak ook hoe Guido van huis uit met de paplepel ingegoten heeft gekregen dat het normaal is om je in te zetten voor je omgeving. Het was dus niet vreemd dat hij al jong lid werd van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en dat hoe hij zich hier onder meer inzet(te) voor de Molen van Sloten en een veiliger verkeerssituatie in Sloten en Oud Osdorp.

De locoburgemeester vond het daarom des te leuker dat zij indertijd als gedeputeerde Monumentenzorg van de provincie Noord-Holland ervoor heeft kunnen zorgen dat de molen de status van provinciaal monument kreeg. Zo komen verschillende werelden samen en blijkt eens te meer hoe klein de wereld vaak is.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.

Tamar Frankfurther; 13 februari 2023