Verlanding van Siegerpark halt toegeroepen

Wie wel eens door het Siegerpark aan de Sloterweg wandelt, kent de sfeerbepalende waterpartijen in het park. In het water van het park dat is aangelegd in de romantische landschapstijl.

Mogelijk viel het u op dat het wateroppervlak in de loop der jaren steeds kleiner werd.

Marina den Ouden en Ruud Lutterlof vissen de laatste losse rietstengels nog handmatig uit de vijvers.

Doorkijkjes en doorstroming verdwenen
Het riet vormde dikke plaggen en daardoor vond een proces van geleidelijke verlanding plaats. De doorkijkjes verdwenen. De doorstroming nam steeds verder af. Voor beheerders Marina den Ouden en Ruud Lutterlof was dit proces al tijden een doorn in het oog, maar de afdeling Beheer had geen geld om hier iets aan te doen.

Tijdens een rondleiding van het gebiedsteam vertelden de beheerders aan hun collega’s dat zij hoopten dat er op korte termijn geld beschikbaar zou komen om hier wat aan te doen. Gebiedsmakelaar Nikki Weeling wist ergens een passend potje te vinden waardoor dit werk eind vorig jaar kon worden uitgevoerd.

Kwetsbare natuur
Eerst stelden de beheerders een ecologisch werkprotocol op dat met de ingehuurde aannemer werd doorgenomen. Dat was nodig omdat het Siegerpark een kwetsbaar natuurgebiedje is. De aannemer kwam met een kraan op rupsbanden en een kieper om de verlanding diagonaal bij het midden-bruggetje weg te graven. Rupsbanden verdelen de druk waardoor de slappe veenbodem niet teveel ingedrukt wordt.

Grote wateropslag
Nu de oude rietresten uit het water zijn verwijderd, heeft het park weer zijn grote waterbuffermogelijkheid teruggekregen. Dat is van belang omdat er door het veranderende klimaat steeds meer regen in korte tijd valt. Dat water kan hier nu goed worden opgeslagen. Bovendien zijn de oevers licht glooiend gemaakt. Daardoor zijn de oevers voor amfibie├źn nu aantrekkelijk om hun eieren af te zetten.

Tamar Frankfurther; 17 februari 2023.