Stand van zaken referendum Hoofdgroenstructuur

Vorige maand hebben maar liefst 18.506 stemgerechtigde Amsterdammers binnen 27 uur het inleidende referendumverzoek over de Hoofdgroenstructuur gesteund.

Veel betrokken bewoners van het landelijke gebied vragen zich inmiddels bezorgd af waarom zij na die mooie uitslag niets meer vernomen hebben van de initiatiefnemers.

Een groot deel van Oud Osdorp, zo ook de Osdorper Bovenpolder, valt onder de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur. Het referendum richt zich tegen het ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’, dat gesteund wordt door een meerderheid van de gemeenteraad. Dit beleidskader beschermt het groen volgens velen onvoldoende doordat de inhoud op verschillende manieren kan worden uitgelegd en er al bij voorbaat allerlei ontsnappingsmogelijkheden zijn ingebouwd. Daardoor nodigt de tekst volgens hen projectontwikkelaars en de gemeente uit om slimme geitenpaadjes te bewandelen, zodat zij toch kunnen bouwen in het dan zogenaamd beschermde schaarse groen in de stad. Foto: Saskia van der Pol.

Bericht van Team Referendum
Het Team Referendum, dat bestaat uit drie inwoners van Amsterdam-Noord, heeft op 13 februari 2023 een update uitgebracht en laat weten in te zetten op twee hoofdpunten:

* De huidige tekst van het beleidskader biedt aan de gemeente allerlei openingen om onder diverse omstandigheden tóch flexibel te kunnen omgaan met de Hoofdgroenstructuur (HGS), terwijl er vanuit de hele stad gevraagd wordt om de bescherming aan te scherpen.

* Een beleidskader biedt geen enkele juridische bescherming. Wij pleiten ervoor om die bescherming beter te borgen. Dit moet gelden voor al het bestaande groen in de HGS en toekomstige groen, waar nu al ruimte voor dient te worden gereserveerd. Daarmee wordt voorkomen dat er eerst gebouwd wordt en dat daarna ‘per ongeluk’ blijkt dat de groennormen niet worden gehaald.

In overleg met gemeenteraad en wethouder
Het team heeft inmiddels zowel van de gemeenteraad als van wethouder Van Dantzig het verzoek ontvangen om, voorafgaand aan het indienen van het definitieve referendumverzoek, eerst met hen in gesprek te gaan. Het team neemt deze uitnodiging graag aan en zal polsen of er ruimte is om steekhoudende aanpassingen te doen.

Sylvia Fennis, Sonja Brilman en John Zondag van het team: “We streven er naar om een gemene deler te vinden waar alle groengroepen zich achter kunnen scharen. Tegelijkertijd is het goed als iedereen zelf ook de politiek blijft benaderen om zo ieders eigen geluid te laten horen.”

Beleidskader in ijskast
De drie noorderlingen melden ook dat als de meerderheid van de gemeenteraad en de wethouder geen ruimte bieden, dan zij ervoor zullen kiezen om een referendum te organiseren: “De effectieve bescherming van het groen in onze mooie stad is te belang­rijk. In dat geval zullen wij aan de Amsterdammers gaan vragen of zij ons definitieve referendumverzoek willen ondertekenen. Tot de uitslag van het referendum definitief is, blijft het door ons afgewezen beleidskader dan in de ijskast staan.”

Inzameltijd van tien weken nog niet begonnen
Ter geruststelling voor degenen die bang zijn dat de klok ondertussen doorloopt en dat dit uitstel afgaat van de tijd die straks nog resteert om de volgende 10.000 geldige steunbetuigingen te verzamelen: Die tien weken gaan pas van start op het moment dat het definitieve referendumverzoek is ingediend en is goedgekeurd door de referendumcommissie en door de gemeenteraad.

Tamar Frankfurther; 14 februari 2023.