Kandidaten gemeenteraad en stadsdeelcommissie op de zeepkist deel 2

Op 16 maart 2022 mogen alle Amsterdammers van 18 jaar en ouder bepalen wie in de nieuwe gemeenteraad komen

Wie 16 jaar en ouder is, mag (ook) stemmen op kandidaten van de stadsdeelcommissie Nieuw-West.

Ontmoet deze week: D66, GroenLinks, GoedBeterWest, PvdD en de SP
Partijen die in de gemeenteraad en/of de stadsdeelcommissie willen komen, krijgen de kans om zich aan u voor te stellen. Op de plek van hun keuze hebben zij zich in het landelijke gebied laten vastleggen. Acht partijen maakten van dit aanbod gebruik. Deze week maakt u kennis met GroenLinks op de plek waar de knip op de westtak van de Sloterweg komt, de SP bij het ‘Sloten-bord op de Vrije Geer, GoedBeterWest op Natuurpark Vrije Geer, de PvdD bij het afvalpunt Sloterweg/Slimmeweg en D66 bij het braakliggende bouwterrein in het hart van Sloten. Vorige week maakte u al kennis met de VVD, ChristenUnie en de PvdA.

Socialistische Partij (SP)

De ervaren SP-lijsttrekker (Remine Alberts) en nummer 2 op de lijst voor de gemeenteraad (Erik Bobeldijk) weten veel van het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp. Erik neemt zijn langjarige stadsdeelervaring mee naar de centrale stad. Het is duidelijk dat hij nu, anders dan in zijn functie als portefeuillehouder, zijn eigen politieke mening kan uitdragen. 

Open landelijke karakter behouden en geen prestige projecten
De SP wilde graag op de foto bij de entree van het landelijke gebied op de Vrije Geer. Waarom? “Omdat deze plek voor ons symbool staat voor het behoud van het open, weidse en landelijke karakter van Sloten en Oud Osdorp. Er moest indertijd flink actie voor worden gevoerd om het Weilandje Vrije Geer te behouden. De SP is blij met dergelijke initiatieven en ondersteunt die graag. En dat geldt ook voor het verzet tegen de prestige projecten van nú, zoals de bouw van de Meervaart in de Sloterplas. Die plek is ongeschikt en het is ook dramatisch duur om daar te bouwen. Dat project gaat – net als de Noord-Zuidlijn – zeker tot financiële drama’s leiden. De Sloterplas is vanaf de rand meteen al heel diep. Daar bouwen brengt enorme risico’s met zich mee. En de Lutkemeerpolder. Ook zoiets. Wat ons betreft komen daar geen bedrijventerreinen.” 

Sociale huur ook in landelijke gebied
De SP vindt dat overal, ook in het landelijke gebied, meer sociale huurwoningen gebouwd moeten worden, omdat daarvoor lange wachtlijsten bestaan: “Eén op de vier Amsterdammers heeft schulden (de hypotheekschuld niet meegerekend). De huren zijn zo hoog dat velen meer dan 30% van hun inkomen kwijt zijn aan huur; sommigen zelfs 50%. Op dit moment mogen woningcorporaties sociale huurwoningen verkopen. Wij zien het liefst een verbod op verkoop van sociale huurwoningen. Sociale koopwoningen bieden alleen op de korte termijn soelaas. Huizen tot 512.000 euro moeten tegenwoordig tien jaar door de koper bewoond worden, maar daarna mag deze de woning verkopen of verhuren. Dan geldt gewoon het marktmechanisme als voor iedere andere woning en ben je de goedkopere woning dus kwijt. Het is nu zo dat in het landelijke gebied vooral veel dure koopwoningen worden gebouwd. Het mag toch niet zo zijn dat als je groen voor je snufferd hebt, dat je dan automatisch ook een dikke portemonnee moet hebben?”

Remine Alberts en Erik Bobeldijk (nummer 1 en 2 op de lijst voor de gemeenteraad) op de Vrije Geer. “Net als op de Sloterweg gaat het hier straks eindelijk veel rustiger worden. Het wordt hier veilig en leefbaar!”, zeggen Remine Alberts en Erik Bobeldijk enthousiast.

Partij voor de Dieren (PvdD)

Lijsttrekker Jonas van Lammeren zit sinds 2010 in de gemeenteraad en bereikte zoveel dat hij in 2018 werd verkozen tot ‘beste raadslid van Nederland’. 

Meer groen in een gezonde stad zonder groeidrift
Lijsttrekker Van Lammeren: “Wij zijn tegen de ‘groeidrift’. De stad moet groener worden met voldoende ruimte voor sport en recreatie. Een fijne stad om in te wonen, werken en leven. Daardoor verbetert ook de gezondheid en het welzijn van de Amsterdammers. Door de stad te verdichten en overal waar het maar kan woningen en bedrijventerrein te bouwen, maak je op de korte termijn winst. Maar, op de lange termijn betaal je daarvoor rekening. Denk bijvoorbeeld aan de hogere ziektekosten die ontstaan doordat Amsterdammers in die volle stad ongezonder en ongelukkiger zijn. Het woningtekort kan worden opgelost door op landbouwgrond elders in het land een nieuwe grote duurzame stad te bouwen.”

Tegen bouwdrift Lutkemeerpolder
De Partij voor de Dieren strijdt al jaren – zij aan zij met Platform Behoud Lutkemeer – voor het groen houden van de polder. De PvdD: “Het volbouwen van de Lutkemeer staat voor veel meer dan alleen letterlijk het behoud van die ene polder. Dat het College koste wat kost – zelfs ondanks de bewezen corruptie – vasthoudt aan het vernielen van die kostbare landbouwgrond toont het falende beleid aan. Het is ook een principiële kwestie: Vóór behoud van het groen. Vóór verhoging van het welzijn. Dáárom wordt hier zo hard voor geknokt! Dat het zo moeilijk is om die paar hectare landbouwgrond te redden van de bouwdrift, toont aan met wat voor bestuur we hier in Amsterdam te maken hebben.”

Geen windmolens voor energie slurpende datacenters
“Wij zijn tegen de komst van windmolens op het land in de stad”, verklaart Van Lammeren. “Eerst haalt de gemeente veel datacenters naar Amsterdam en dan moeten er, te dicht bij de woningen en in het groen, hoge windmolens komen. Ten koste van de gezondheid van de Amsterdammers. En die datacenters vreten vervolgens al die opgewekte groene energie op. Dat is toch de omgekeerde wereld? Laten we eerst maar eens beginnen met het verduurzamen van de woningen. De PvdD heeft daarover al contact me de woningbouwcorporaties. Eerst energie steken in het isoleren van woningen en vooral geen datacenters meer toelaten.”

Lijsttrekker Jonas van Lammeren, Judith Krom en Marc Emmerik (nummers 4 en 5 op de lijst voor de gemeenteraad) bij het afvalpunt Sloterweg/Slimmeweg: “Een schone stad is een leefbare stad. (Zwerf)afval heeft een grote negatieve impact op het milieu.”

GroenLinks

GroenLinksers Pieter Nijhof en Zeeger Ernsting: “We staan de komende raadsperiode voor de uitdaging om o.a. meer betaalbare woningen in een groenere stad te bouwen.” 

Behoud open landschap Oud Osdorp
GroenLinks verwacht dat er veel nieuwe bouwruimte beschikbaar komt “als we de dominantie van auto’s terugdringen en Schiphol laten krimpen. Wij kiezen voor verdichtingsbouw in de stad. Het open landschap en de resterende cultuurhistorie in het landelijke gebied kunnen dan behouden blijven. In Oud Osdorp mag er wat ons betreft dus niet meer in strijd met het bestemmingsplan worden gebouwd op nu nog onbebouwde kavels.” 

Sloterweg: niets doen was geen optie
Stadsdeelcommissielid Pieter Nijhof was naar eigen zeggen met stomheid geslagen toen hij vernam dat “er tien jaar geleden voor de Sloterweg bij het stadsdeel al tien oplossingen op tafel lagen en dat na inspraak en discussies uiteindelijk voor ‘optie 11: niets doen’ werd gekozen. De politiek moet ook moeilijke besluiten durven nemen en dat is nu dan eindelijk gebeurd”. “Een vergelijkbare situatie met sluipverkeer doet zich ook voor op de onveilige Osdorperweg in Oud Osdorp en in landelijk Noord.”, zo vult gemeenteraadslid Ernsting aan. “Als het stadsdeel na decennia nu nog steeds geen snelheid gaat maken met het vinden van een oplossing voor de Osdorperweg, is het verstandig wanneer de regie voor het vinden van een oplossing – net als eerder bij de Sloterweg – over gaat naar de centrale stad.”

Nieuw evenwicht voor De Oeverlanden
De gemeenteraad moet zich nog buigen over de ingediende zienswijzen op de nieuwe Hoofdgroenstructuur van Amsterdam. Raadslid Ernsting: “Waar je naar streeft is dat je zowel het gebied toegankelijker wilt maken als dat je daar de natuurwaarden en de biodiversiteit verhoogt. We moeten daarbij de optimale balans vinden.”

Pieter Nijhof (lijsttrekker stadsdeelcommissie Nieuw-West) en Zeeger Ernsting (nummer 2 op de lijst voor de gemeenteraad) vonden de plek waar de knip in de Sloterweg-West komt een geschikte fotolocatie: “Dit is de beste plek voor de knip omdat bezoekers aan het dorp Sloten dan vlak voor de knip hun auto kunnen parkeren en verder te voet het dorp in kunnen gaan. Bovendien is het parkeerterrein een veilige keerlus voor automobilisten die – ondanks de aankondigingen op de borden – toch zelf even wilden vaststellen dat je écht niet meer kunt doorrijden.”

D66

Dat D66 graag bij de kale bouwkavel in het hart van de Slotense dorpskern op de foto wilde, heeft zeker te maken met het feit dat lijsttrekker voor stadsdeel Nieuw-West Monique van ’t Hek al 22 jaar op Sloten woont. Zij wil niet dat ‘haar’ dorp vernield wordt met een te hoog en lelijk bouwproject. 

Open landschap Oud Osdorp behouden
Daarnaast willen de kandidaat-raadsleden Marja Lust, Nazmi Türkkol en van ’t Hek vooral benadrukken dat het vrije open landschap van Oud Osdorp wat hen betreft veel beter beschermd moet worden: “Dat is een ‘no-brainer’ waar geen misverstanden over mogen bestaan.”

Veiligheid Osdorperweg snel aanpakken
Ook de verkeerssituatie op de Osdorperweg heeft de volle aandacht van de partij. “Ook wij fietsen daar over die levensgevaarlijk weg die toch echt onder het Hoofdnet Fiets valt. Er is veel te veel verkeer en er wordt veel te hard gereden. Je wordt zo de berm in gedrukt en als een automobilist bijvoorbeeld wordt afgeleid door zijn mobile telefoon kan het zomaar misgaan. Daar moet nu echt snel een oplossing voor worden gevonden. Wat ons betreft kan de gemeente de regie hiervoor overnemen van het stadsdeel. Bewoners ondervinden dagelijks onaanvaardbare gevaren op die weg.”

Slotenaar Monique van ’t Hek (lijsttrekker stadsdeel Nieuw-West), Marja Lust en Nazmi Türkkol (nummers 8 en 11 op de lijst voor de gemeenteraad) voor de lege bouwkavel waar vroeger garage Kuykhoven stond: “De huizen die hier komen, moeten goed passen in het Beschermd Dorpsgezicht Sloten en niet teveel licht wegnemen uit de omliggende oude lage huizen. Dat betekent: Bouw in twee woonlagen (begane grond en puntdak) en in een op deze plek passende bouwstijl.”

GoedBeterWest (GBW)

In de komende periode krijgt Nieuw-West er door verdichtingsbouw en in het nieuwe Schinkelkwartier heel veel woningen bij. Het is essentieel dat al die bewoners straks zo veel mogelijk natuur dichtbij huis krijgen. 

Vóór ruig en verwilderd groen
Dat is tenminste hoe lijsttrekker Piet Boon van GoedBeterWest erover denkt. “En dan heb ik het over ruige natuur waar al die naar schatting 200.000 inwoners van Nieuw-West van moeten kunnen genieten. Zoals hier op Natuurpark Vrije Geer, maar ook in De Oeverlanden en bijvoorbeeld in het Siegerpark en in delen van Oud Osdorp. Natuur moet kunnen verwilderen en hoge natuurwaarden krijgen. Natuurlijk, is het ook nodig dat er recreatieve voorzieningen in de parken zijn, maar waarom moet het dan toch altijd meteen zo worden ‘aangeharkt’ en moet alles worden geasfalteerd?”

Open landschap in Oud Osdorp
Boon ziet ook graag dat de rafelrandjes behouden blijven met kleine bedrijven. “En het open landschap van Oud Osdorp moet worden gespaard. Met die mooie doorzichten vanaf de Osdorperweg”, zo vertelt Boon en hij vervolgt: “Wat mij betreft komen er geen blokkendozen in de Lutkemeerpolder. Als we die geasfalteerde bedrijventerreinen alleen kunnen tegengehouden als de polder weer een landbouwbestemming krijgt, heeft dat mijn zegen. Maar liever zou ik zien dat het een gevarieerdere bestemming zou krijgen waar bijvoorbeeld (ook) schapen kunnen grazen en er ruig rietland is.”

Toen Piet Boon nog helemaal in Zuidoost woonde, stemde hij bij het referendum al voor het behoud van het Weilandje Vrije Geer. Nu hij vlakbij in Nieuw Sloten woont, kan hij dagelijks van het natuurpark genieten.

Ook nog kennismaken met de ChristenUnie, VVD en de PvdA? Klik dan hier. 

Daarnaast delen zeven partijen, die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, ook hun standpunten over vier belangrijke kwesties die op het ogenblik spelen op Sloten en in Oud Osdorp. 

Tekst en foto’s: Tamar Frankfurther; 7 maart 2022.