Kandidaten gemeenteraad en stadsdeelcommissie op de zeepkist deel 1

De verkiezingen voor de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie komen er weer aan

Kennismaken met PvdA, CU en VVD
Op 16 maart 2022 mogen alle Amsterdammers van 16 jaar en ouder hun stem uitbrengen voor de stadsdeelcommissie (van Nieuw-West). Twaalf partijen die kans maken op zetels in de gemeenteraad kregen de uitnodiging om zich voor te stellen aan de bewoners van het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp.

De kandidaat-volksvertegenwoordigers mochten zelf kiezen waar ze op de foto gingen en wat ze graag met Amsterdammers (uit het landelijke gebied) willen delen. Niet alle partijen maakten van dit aanbod gebruik. Deze week stellen kandidaten van de Partij van de Arbeid, de ChristenUnie en de VVD zich voor. Volgende week volgen meer partijen en delen zeven partijen ook hun standpunten over vier grote kwesties die op het ogenblik spelen op Sloten en in Oud Osdorp. Maak ook kennis met de SP, D66, GroenLinks, GoedBeterWest en de PvdD.

PvdA: Passende bouwprojecten in dorp Sloten en beter OV

De sociaal democraten wilden graag met de Molen van Sloten op de foto. “Het is een prachtig monumentaal pand, dat dagelijks voor iedereen te bezoeken is. De molen draait op vrijwilligers en verdient het om in het zonnetje te worden gezet”, zo vertelt de lijsttrekker van Nieuw-West Denise Klomp.

Betaalbare en passende nieuwbouw voor Sloten
De PvdA heeft een duidelijke visie op bouwprojecten in de Slotense dorpskern: “Nieuwbouw is prima, maar het moet wel in het Beschermd Dorpsgezicht passen. De gemeente moet niet langer zo makkelijk vergunningen verlenen voor bouwprojecten. Bovendien zien we graag dat er vooral gebouwd wordt in de categorieën ‘middenhuur’ en ‘sociale koop’. En het bestaande beleid dat een kwart van de nieuwbouw beschikbaar moet zijn voor jongeren uit de buurt moet beter worden uitgevoerd. Tot slot moet de gemeente ook samen met de bewoners gaan onderzoeken hoe die oude huizen het beste geïsoleerd en verwarmd kunnen worden.”

Openbaar vervoer verbeteren
Als het aan de PvdA ligt, gaat er fors worden geïnvesteerd in de verbetering van het openbaar vervoer in Nieuw-West. “Er heerst hier mobiliteitsarmoede. Aan de ene kant raken bewoners geïsoleerd, omdat ze geen kant meer op kunnen. Doordat zoveel bus- of tramhaltes zijn opgeheven, moet je gewoonweg te ver lopen. Niet iedereen kan dat. Aan de andere kant is Nieuw-West voor de buitenwereld onbereikbaar geworden. Hele wijken zijn tegenwoordig slecht bereikbaar met het OV. In Oud Osdorp valt zoveel te beleven, maar ja, hoe kom je er als je geen auto hebt en die afstand niet kunt fietsen? Daarnaast moet de gemeente werken aan de verbetering van de doorstroming van het Hoofdnet Auto”, zo vult het drietal elkaar aan.

Barend Wind (nummer 18 op de lijst voor de gemeenteraad) en Denise Klomp en Mustapha Daher (nummer 1 en 2 voor de stadsdeelcommissie) voor de Molen van Sloten.

ChristenUnie: Groen behouden, verkeersveiligheid en luisteren

Hélène de Bruine woont al 20 jaar in Nieuw-West en wilde afspreken bij het oorlogsmonument op de Osdorperweg. Hélène: “Ik zit in het ‘4 en 5 mei-comité’ van Nieuw-West en vind het belangrijk om aandacht te geven aan de boodschap van oorlog en vrede en om deze door te geven aan volgende generaties.”

Lutkemeerpolder voor landbouw en geen overlast gevende festivals
De afgelopen periode heeft Hélène zich als duo-gemeenteraadslid al ingezet voor het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp. De Bruine: “De Lutkemeerpolder gaat me echt aan het hart. In vind het onbestaanbaar dat op deze vruchtbare landbouwgrond een bedrijventerrein zou moeten komen. Ik blijf me daar tegen verzetten. Ik wil de stem van het landelijke gebied in de Stopera laten horen. Ik zeg: Praat met de mensen. Luister naar ze. Het is daar geen ‘achtergesteld gebied’. Ik vind het ook niet kunnen dat de gemeente op de Polderheuvel die overlast gevende festivals wil toestaan. Heel Nieuw-West mag daarvan ongevraagd meegenieten. Ik weet er alles van.”

Osdorperweg moet net als Sloterweg veilig worden
De CU was een van de partijen in de gemeenteraad die het raadsbesluit steunde om de Sloterweg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Hélène: “Eigenlijk had het stadsdeel ook voor de Osdorperweg allang een oplossing moeten voorstellen aan de gemeenteraad. Nu blijkt dat dit al decennia lang niet gebeurt, is het tijd dat de gemeente de regie overpakt. De veiligheid op de Osdorperweg moet zo snel mogelijk verbeterd worden. De oplossing moet tot stand komen door te luisteren naar belanghebbenden, zowel naar bewoners als naar ondernemers. Mogelijk liggen er daarna, net als bij de Sloterweg, verschillende varianten op tafel waaruit de gemeenteraad dan kan kiezen.”

Hélène de Bruine, nummer 3 van de CristenUnie (CU) op de lijst voor de gemeenteraad, bij het oorlogsmonument op de Osdorperweg in Oud Osdorp.

VVD: Beschermen Dorpsgezicht Sloten en vrijwilligers steunen

Deze vier liberalen op de foto vormen het hart van de VVD in Nieuw-West. Fred Siegel staat op nummer 1 op de lijst van de stadsdeelverkiezingen. Fred kan hier met recht de ‘nestor’ van de lokale politiek genoemd worden: Al sinds 1988 maakt hij – namens de VVD – deel uit van het lokale bestuur (aanvankelijk alleen in Osdorp).

Nieuwbouw moet passen bij bestaande panden op Sloten
De VVD koos voor een foto met op de achtergrond het fraaie dorpsgezicht van Sloten, omdat zij willen benadrukken hoe belangrijk zij het vinden dat het dorpse karakter van de oude dorpskern behouden blijft. “We willen nieuwe bouwprojecten in het Beschermd Dorpsgezicht goed in de gaten blijven houden. Nieuwbouw moet goed aansluiten bij de bestaande bebouwing”, aldus het viertal.

Ondersteunen vrijwilligers
Daarnaast vindt de VVD Nieuw-West dat de gemeente meer zou moeten doen om vrijwilligers te ondersteunen: “Zij verrichten zoveel nuttig werk in de lokale maatschappij. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om het opruimen van zwerfafval, activiteiten voor de jeugd organiseren (in de speeltuin) of als Dorpsraad- of werkgroeplid meepraten over nieuw beleid. Het is allemaal belangrijk. Daarnaast zou de gemeente – daar waar vrijwilligerswerk nog niet vanzelfsprekend is – bewoners meer kunnen stimuleren om ook vrijwilligerswerk te gaan doen. Maar in het landelijke gebied hebben jullie daar geen aanmoediging voor nodig”, besluiten de VVD-ers lachend.

De kandidaatsraadsleden voor stadsdeel Nieuw-West Annette Dekker, Ton Stor, Hasher Ahmadi en Fred Siegel met op de achtergrond het Beschermd Dorpsgezicht Sloten.

Ook nog kennismaken met de de SP, D66, GroenLinks, GoedBeterWest en de PvdD? Klik dan hier.

Tamar Frankfurther; 28 februari 2022.