Al twee jaar uitstel herziening bestemmingsplan Lutkemeerpolder

De rechter oordeelde al eerder dat er sprake was van “onrechtmatige handelingen rond de grondverkoop in de Lutkemeerpolder”.

Uit onderzoek dat het Platform ‘Behoud Lutkemeer’ vervolgens uitvoerde, bleek dat ook het vervolgtraject dat leidde tot een nieuw bestemmingsplan op zijn zachtste gezegd “niet eerlijk is verlopen”. Toen dacht ‘Behoud Lutkemeer’: “Dan ligt het voor de hand dat wethouder Van Doorninck het bestemmingsplan van de Lutkemeerpolder, dat dus stoelt op oneerlijk handelen, opnieuw op tafel legt.” Dat gebeurt nu echter al twee jaar niet.

De gemeente had toegezegd dat er pas werkzaamheden in de Lutkemeerpolder zouden worden verricht als er sprake zou zijn van een definitief koopcontract. Hoewel dat niet het geval is, is de polder wel al veranderd in een onherbergzaam zandhopen-landschap. Gelukkig is de vruchtbare klei daaronder nog intact. Na een ‘grote schoonmaak’ blijft biologische landbouw hier dus nog mogelijk. Foto: Tamar Frankfurther.

Schending integriteit
“We zijn het zat”, zo laat de stichting ‘Behoud Lutkemeer’ weten. “Onder het mom van allerlei ‘juridische argumenten’ komt de wethouder maar niet in actie. Daarom hebben we een melding van integriteitsschending ingediend bij het gemeentelijke Bureau Integriteit en hebben we een afschrift hiervan naar de Ombudsman Metropool Amsterdam gestuurd.”

Misstanden en corruptie
De herziening van het bestemmingsplan is indertijd aangevraagd omdat er bij de totstandkoming sprake was van misstanden. Zowel bij de grondtransacties, de daaruit voortgekomen overeenkomsten, als bij het feitelijk vaststellen van het bestemmingsplan Lutkemeer.

Bestemmingsplan oneerlijk tot stand gekomen
Alies Fernhout van Behoud Lutkemeer: “De provincie Noord-Holland heeft middels hun project ‘Schoon Schip’ een diepgravend onderzoek gedaan naar de bestuurscultuur die aan de malversaties ten grondslag lagen. De gemeente Amsterdam heeft echter geen enkele rekenschap genomen van de mogelijke gevolgen van de omvangrijke corruptiezaak rond Ton Hooijmaijers. ‘Behoud Lutkemeer’ is daarom zelf onderzoek gaan doen. Daaruit bleek dat toenmalig gedeputeerde Hooijmaijers zich actief heeft ingezet om het bestemmingsplan ten gunste van hem en zijn vrinden te wijzigen. Hij heeft er alles aan gedaan om projectontwikkelaar SADC te redden en daarmee de Lutkemeerpolder te verkwanselen.”

Uitleg complex verhaal
Het is een complex verhaal, over een lange periode, en met veel juridische aspecten. Het is een ontluisterend verhaal over een tot corruptie leidende ons-kent-ons cultuur en over de kwetsbaarheid van overheden die zich begeven op de vastgoedmarkt. Hooijmaijers is zelfs veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij de corrupte grondaanschaf. Wie hier meer van wil weten, kan het beste naar dit webinar kijken, waarin experts op begrijpelijke wijze tekst en uitleg geven.

Nu snel agenderen
“Met deze kennis op zak is het onbegrijpelijk en onverteerbaar dat de gemeenteraad na twee jaar nog altijd niet besloten heeft om het bestemmingsplan opnieuw te agenderen en zo te herzien. Maar we leggen ons daar niet bij neer”, aldus het altijd strijdvaardige platform ‘Behoud Lutkemeer’.

Meer informatie: Behoud Lutkemeer.

Tamar Frankfurther; 4 maart 2022

Zie ook: Onderzoek van activisten legt link Lutkemeerpolder met corruptie provinciebestuurder Hooijmaijers – Het Parool