Voormalig stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch overleden

Op 22 januari 2022 kwam volkomen onverwachts een einde aan het leven van Henk Goettsch, die van 1998 tot 2006 voorzitter was van het toenmalige stadsdeel Slotervaart.

Henks werkzaamheden richtten zich natuurlijk vooral op de naoorlogse wijken in het stadsdeel en de sociale onrust onder radicaliserende jongeren in die jaren. Maar, Henk had ook altijd aandacht voor het landelijke gebied. Als portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening (Uitvoering) hield hij zich bijvoorbeeld bezig met de Sloterweg en De Oeverlanden.

Henk Goettsch.

Koeien en prachtig hek
Het is fijn dat Henk op Sloten ook tastbare zaken heeft nagelaten. Hij was het die bedacht en regelde dat dat prachtige parkachtige hek bij de entree van het Siegerpark er kwam. “Henk vond het van belang dat daar een mooi en passend hekwerk zou komen, omdat dat het aanzien van het park aan de Sloterweg zou verbeteren”, zo weet toenmalig lid Gerard Molewijk van de stadsdeelraad van de lokale partij ‘Slotervaart Levendige Tuinstad’ zich te herinneren.

Toenmalig collega in het Dagelijks Bestuur Liesbeth Stricker herinnert zich nog goed dat Henk er indertijd persoonlijk voor gezorgd heeft dat er Schotse Hooglanders in De Oeverlanden gingen grazen. Liesbeth: “Het waren echt Henks koeien!”.

Bestemmingsplannen Sloterweg vernieuwd
Liesbeth: “In dit tijd waren we ook heel druk met de bestemmingsplannen voor de Sloterweg. Tot teleurstelling van sommige bewoners kwam daar toen uit dat er stringente regels voor de bebouwing langs de historische dijkweg van kracht werden. Maximaal 40% van een perceel mocht worden bebouwd. De rest moest groen blijven. Bovendien gold als maximale bouwhoogte negen meter. Ook de sloten langs de Sloterweg werden beschermd. Dat betekende dat er vanaf toen niet langer zomaar een dam (in plaats van een brug) in de sloot mocht worden gemaakt. Zo wilden we de waterkwaliteit in de sloten verbeteren.”

Sportpark Sloten gered
Het was ook in die tijd dat wethouder Duco Stadig plotseling het plan lanceerde om Sportpark Sloten en de volkstuinparken Lissabon en Ons Buiten te willen volbouwen met woningen. Op het sportpark zou alleen de wielerbaan blijven bestaan en daaromheen moesten dan woningen komen. Liesbeth Stricker: “Daar zijn wij als Dagelijks Bestuur toen fel tegenin gegaan. We hoorden pas vlak voor Kerst van 2002 dat hij die plannen al in januari in de commissie van de gemeenteraad aan de orde wilde stellen. Toen hebben we in no time samen met de volkstuinparken een actie op touw gezet. Ook de Dorpsraad heeft daar natuurlijk een actieve rol in vervuld. Om het de gemeenteraadsleden makkelijk te maken, hebben we een bus gehuurd. En op zaterdag 4 januari 2003 lieten ruim 30 raadsleden zich, ondanks de vrieskou, ter plaatse informeren. Eerst langs bij de tuinparken en daarna koffie en thee in de kantine van Blauw-Wit op het sportpark. Er was ook veel volk uit Sloten op af gekomen. Er werden felle toespraken van tegenstanders gehouden. Dat plan was daarna snel van tafel…”

Verder zonder Henk
Sloten is Henk dan ook grote dank verschuldigd. Op 28 januari is Henk in besloten kring gecremeerd. De redactie wenst zijn maatje Christien en kinderen Evita en Rudi veel sterkte.

Tamar Frankfurther; 31 januari 2022.