Het oude wijkstation aan de Sloterweg krijgt weer een originele GEB-telefoon

Het zijn van die dingen die je niet opvallen tot je het weet: Aan de buitenkant van het wijkstation aan de Osdorperweg, dat nog in gebruik is, zitten óók twee deurtjes, net als op de Sloterweg.

Inmiddels weten we dat daar vroeger, en zoals nu ontdekt op de Osdorperweg, ook een GEB-telefoon achter zat. Daarmee kon de monteur rechtstreeks met het hoofdkantoor bellen. Dankzij de slimme constructie kon hij bij regen of sneeuw dan onder het mini-afdakje schuilen.

De Gemeente Electriciteitswerken (GE) van Amsterdam, na 1941 Gemeente Energiebedrijf (GEB), beschikte over een eigen telefoonnet (het ‘meetdradennet’). Dit was bedoeld om (vooral voor de storingsdienst) de eigen telefonische communicatie te onderhouden. Ook de Gemeente Tram Amsterdam (GTA) maakte hiervan gebruik.

André Bank van Alliander opent het linker deurtje aan Wijkstation T.307 tegenover Osdorperweg 12.

De twee deurtjes van T.307
In het wijkstation voor de elektriciteit T.307 aan de Osdorperweg op Sloten zitten, net als aan de Sloterweg, ook twee deurtjes. En ook hier is de linker de thuisbasis voor de telefoon. In de kast achter het rechter deurtje hangt de apparatuur voor de openbare verlichting voor dit gedeelte van het dorp. André Bank, Operationeel Installatie Verantwoordelijke bij Alliander: “Deze OV-groep is nog steeds operationeel, maar bevat geen tijdklok meer. Via een draadloze verbinding ontvangt deze een inschakelcommando, zodat de openbare verlichting gaat branden. Mocht het signaal op een of andere wijze worden gemist, dan onthoudt de groep de laatste in- en uitschakeltijden.”
Op afstand kan de groep ook ingeschakeld worden, zodat de lampen in de omgeving kunnen worden getest. André: “Dat bespaart een monteur een gang naar de groep om de overbruggingsschakelaar in te schakelen.”

De originele telefoon hangt er nog!
Anders dan in het wijkstation Sloten aan de Sloterweg, hangt achter het linker deurtje aan de Osdorperweg nog wél de originele telefoon, vermoedelijk uit 1932. Maar die is uiteraard niet meer in gebruik. Alliander heeft zich bereid verklaard deze oude telefoon te verplaatsen naar het linker – nu nog lege – kastje aan de Sloterweg.
André Bank: “Ja, ik was ook benieuwd of die telefoon er nog inzat. Sinds de komst van de gsm-telefoon is hij buiten gebruik en wij willen graag meewerken aan het overzetten van de telefoon.”

Oude telefoon straks te zien op Sloterweg
Initiatiefnemer van het deurtjesproject Guido Frankfurther is hier enthousiast over: “Deze unieke kans om (alweer) een stukje Slotense historie tot leven te brengen mochten we niet laten lopen. Fijn dat Alliander zo fantastisch meewerkt en dat Smederij Kouwenhoven ter elfder uren hiervoor alsnog een werkende deur van wil gaan maken. We waren nog net op tijd!” Het deurtje dat omhoog klapt zal straks dus net als vroeger geopend kunnen worden door de sleutelbewaarder. Het ligt voor de hand dat ‘beheerder van het Politiebureautje’ Ben Meijer deze ‘eervolle taak’ erbij gaat krijgen. Bij toekomstige rondleidingen kan hij dan ook het telefoondeurtje voor geïnteresseerden openen en het bijhorende verhaal vertellen.

De oude telefoon (vermoedelijk uit 1932) zoals die nu nog hangt in Wijkstation T.307.

Rechter kast voor tijdcapsule
Dit alles betekent overigens dat alleen de rechter kast aan de Sloterweg als tijdcapsule gaat dienen. Er zijn veel en totaal verschillende bijdragen (verhalen, foto’s, tekeningen, speciale uitgaven) ingeleverd. Guido: “Gelukkig is daar in de rechter kast voldoende ruimte voor. Dus alleen die kast gaat potdicht. Misschien wel voor honderd jaar. Zo zorgen we ervoor dat de inhoud van de tijdcapsule in goede staat bewaard blijft.”

De foto’s in dit artikel zijn gemaakt door Guido Frankfurther.

Tamar Frankfurther; 21 juli 2022.

Zie ook:

Zie ook:

Zie ook:

Zie ook:

Zie ook:

* Overzicht artikelen over gedenksteen ‘Sloten 100 jaar geannexeerd en GEB-deurtjes in Sloten (pdf)