Het Dorpshuis

Zoals velen van u weten staat aan de Nieuwe Akerweg het Dorpshuis Sloten. Het dorpshuis wordt bevolkt door de uitvoerend secretaris van de Dorpsraad, de Dorpsraad en door de verschillende werkgroepen. Onderstaande informatie dateert van november 2011.

Dorpshuis Sloten, Nieuwe Akerweg 14. Foto: Erik Swierstra.

De uitvoerend secretaris is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 16:00 uur. De werkgroepen hebben wisselende dagen en tijden waarop wordt vergaderd en de Dorpsraad zelf vergadert elke tweede en vierde maandag van de maand.

U weet misschien al welke richting dit verhaaltje opgaat. Namelijk dat er meer gebruik kan, en moet worden gemaakt van het dorpshuis. Hierbij zijn wel enkele voorwaarden van toepassing. Het dorpshuis mag alleen gebruikt worden door clubs, organisaties en verenigingen uit het dorpsraadgebied. Daarnaast mag het dorpshuis niet voor commerciƫle doeleinden gebruikt worden.

De Dorpsraad ziet graag initiatieven voor en door bewoners uit het dorpsraadgebied de weg vinden naar het dorpshuis. Enkele ideeƫn die zijn geopperd door de bestuursleden; een kaartclub, leesclub (voor kinderen), dam-/schaakclub of bijvoorbeeld een filmclub. Heeft u een idee, dien dan een voorstel in bij de Dorpsraad. U kunt de Dorpsraad bereiken via: e-mail, telefoon en natuurlijk de post. De adresgegevens vindt u hieronder.

Uiteraard is het ook mogelijk uw idee mondeling toe te lichten. Graag van te voren melden wanneer u wilt komen inspreken, de tweede dan wel de vierde maandag van de maand, dan kan met uw bezoek rekening worden gehouden.

Het Dorpshuis

Nieuwe Akerweg 14

1066 ES Amsterdam-Sloten

tel. 020 – 617 45 11

fax: 020 – 614 34 72

e-mail: dorpsraad@tiscali.nl

De openingstijden van het dorpshuis zijn:

maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur,

woensdag en vrijdag gesloten.