Vrijwilligersbrief over dreiging opheffen Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

Beste vrijwilligers en andere actieve bewoners van Sloten en Oud Osdorp,

De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp wordt met opheffen bedreigd. De wethouder Jesse Bos van Stadsdeel Nieuw-West heeft besloten dat de Dorpsraad niet past in haar nieuwe opzet voor de wijken. Zij is enkel nog bereid de huisvestingslasten voor het Dorpshuis aan de Stichting Impuls te geven. De Dorpsraad zou dan het Dorpshuis mogen gebruiken. Misschien dat er nog wat geld is voor een paar activiteiten maar dat is ook nog erg onzeker.

De Dorpsraad zet zich al vele tientallen jaren met hart en ziel in voor het behouden van alles wat goed en mooi is in het dorp en het landelijk gebied. Soms met succes en som lukt het ook niet. Zeker is dat alle leden van de dorpsraad en alle vrijwilligers zich al die jaren altijd voor 100% ingezet hebben. Dat mag niet zomaar verloren gaan. De Dorpsraad is het enige orgaan dat zich hiervoor inzet en als dat verloren gaat dan is de kans groot dat de omgeving gaat verloederen. Ik noem slechts één succes van de laatste tijd. De oude molen ziet er toch weer fantastisch uit. Dankzij jullie, onze vrijwilligers, is dat bereikt.

De Dorpsraad wordt al jaren ondersteund door Rita de Voogd, onze ambtelijk secretaris. Zij bemenst het Dorpshuis en zorgt dat de Dorpsraad kan functioneren. Zonder deze ondersteuning kan de Dorpsraad niet blijven bestaan.

Deze ondersteuning is vanuit het verleden gegarandeerd door de centrale stad. Toen de stadsdelen ingesteld werden is afgesproken dat Stadsdeel Osdorp de Dorpsraad moest financieren. Het stadsdeel moest ervoor zorgen dat de Dorpsraad intern goed kon functioneren, dat wil volgens ons zeggen dat er huisvesting moest zijn en ambtelijke ondersteuning, alsmede moest de Dorpsraad in staat gesteld worden adviezen uit te brengen over zaken die in het Dorpsraad gebied speelden.

Jesse Bos legt dit nu zo maar naast zich neer. De Dorpsraad is druk bezig geweest en nog steeds bezig de politici te benaderen en steun te vragen.

Wij doen bij deze ook een dringend beroep op jullie, onze actieve vrijwilligers. Kent u iemand uit de Deelraad die ons zou willen helpen, schroom niet en benader deze. We zullen ook nog posters gaan verspreiden en spandoeken gaan maken. We zullen u op de hoogte houden van de voortgang van onze acties en wij hopen op uw steun.

Zodra de datum bekend is waarop de definitieve begroting van de Deelraad zal worden besproken hopen wij op uw aanwezigheid in de raadszaal. Hou de Westerpost pagina in de gaten voor nieuws over de Dorpsraad.

Sjoerd Jaasma, voorzitter Dorpsraad

8 november 2011.