Dorpsraad: “Bouw lunchroom op Sloterpleintje mag niet beginnen”

Een ondernemer heeft een bouwaanvraag ingediend om op het Sloterpleintje – het pleintje tegenover de Molen van Sloten waar vroeger de haringstal stond – een lunchroom te bouwen en op de plek van de haringkar een ‘rug-aan-rugkraam’ neer te zetten.

Het karakteristieke Sloterpleintje vormt nu een prachtige entree van het dorp Sloten, waar fietsers en wandelaars – al dan niet genietend van een ijsje op frietje – even op adem kunnen komen. Sloten heeft duidelijk al voldoende horeca.

De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de werkgroep Sloten keren zich tegen het plan om nóg meer horeca op Sloten te vestigen en willen het pleintje ook vrijhouden voor andere doeleinden. Aangezien de ambtenaren van de gemeente via een uitgebreide procedure – buiten de politiek om – medewerking hebben verleend aan dit bouwplan, moet de Dorpsraad beroep instellen bij de rechter om dit bouwplan alsnog tegen te houden.

Om te voorkomen dat de initiatiefnemer tijdens dit proces al begint met bouwen heeft de Dorpsraad op 1 december een ‘voorlopige voorziening bij de rechtbank’ aangevraagd.

Op hoofdlijnen
De belangrijkste argumenten die de Dorpsraad aanvoert zijn:
• Door het stadsdeel was beloofd dat er niet nóg meer horeca op Sloten bij zou komen.
• Het pleintje moet beschikbaar blijven voor andere initiatieven, zoals de eerdere Winterfair en geplande biologische markten.
• Grenzend aan het Beschermde Dorpsgezicht Sloten moeten open ruimtes worden gekoesterd.

Wie de hele argumentatie van de Dorpsraad wil inzien, klikt hier.

Tamar Frankfurther; 2 december 2022.