Wat zijn de gevolgen van invoering betaald parkeren rónd Sloten?

Direct nadat de gemeente zijn voornemen bekend had gemaakt om per 1 januari 2024 in Nieuw Sloten, Osdorp en De Aker wél betaald parkeren in te voeren, maar op Sloten níet, ontstonden discussies over wat nu wijsheid is.

Op Sloten dan ook maar meteen invoeren? Of afwachten of het gevreesde waterbedeffect hier ook naartoe komt en alles eerst maar eens aan te zien?

Als het parkeren op Sloten gratis blijft, gaat de parkeerdruk hier op de Osdorperweg in 2024 dan verder toenemen? Komt Sloten dan vol te staan met auto’s van reizigers, die hier (lang)parkeren en verder reizen met fiets, bus, trein of vliegtuig?

Als reactie op het beleidsvoornemen stelde Cees Fisser, eindredacteur van NieuwSloten Nieuws en verslaggever op Westersite.nl, meteen een aantal vragen aan een beleidsadviseur Parkeren van de gemeente Amsterdam. Hij deelt zijn vragen en antwoorden die betrekking hebben op het landelijke gebied.

Ook oud-dorpsraadlid en oud-portefeuillehouder Verkeer van stadsdeel Centrum Guido Frankfurther stuurde naar aanleiding van het artikel van twee weken geleden een reactie, die hieronder gedeeld wordt.

Vraag van Cees Fisser: Waarom niet op Sloten?
“Waarom is er geen beleidsvoornemen om in het dorp Sloten (ten zuidwesten van Nieuw Sloten) betaald parkeren in te voeren? Wat is er in het gebied Sloten zó anders, dat betaald parkeren daar niet relevant zou zijn en in de rest van Nieuw-West wél? Lopen de bewoners van Sloten niet een enorm risico dat zij te maken krijgen met enorme ‘waterbedeffecten’ vanuit grote delen van Nieuw-West (en mogelijk zelfs andere stadsdelen) als bij hen parkeren gratis blijft? Sloten heeft namelijk ook een goede busverbinding met Schiphol…”

Antwoord van beleidsadviseur Parkeren van de gemeente:
“De inschatting is dat in de dorpskern van Sloten niet veel uitwijkers zijn te verwachten. Maar het is zeker waar dat dit gepaard gaat met onzekerheid. Vanwege deze onzekerheid is het College van B en W erg geïnteresseerd wat het Dagelijks Bestuur en de stadsdeelcommissie van Nieuw-West hierover adviseren, naast uiteraard de reacties van bewoners / ondernemers gedurende de zienswijzeprocedure. Alle bewoners / ondernemers uit Sloten worden actief geïnformeerd over de plannen. Tot 20 januari 2023 kan een zienswijze worden ingediend.”

Vraag van Cees Fisser: Wordt het sportpark de nieuwe gratis parkeerplaats?
“Op de parkeerplaats bij Sportpark Sloten wordt op maandag t/m vrijdag betaald parkeren ingevoerd van 09.00 tot 19.00 uur. Maar op het sportpark zelf is ook veel parkeerruimte. Wordt betaald parkeren daar ook van kracht, of wordt het sportpark de ‘nieuwe gratis parkeerplaats’ in Nieuw-West?”

Antwoord van beleidsadviseur Parkeren van de gemeente:
“Op het sportpark is inderdaad veel parkeercapaciteit beschikbaar. De gemeente is van oordeel dat de sporters vooral van díe plekken gebruik moeten maken. Voor de parkeerplaatsen op het sportpark wordt geen betaald parkeren van kracht. De toegang wordt gereguleerd met een slagboom.”

Reactie van oud-dorpsraadlid Guido Frankfurther, tevens oud-portefeuillehouder Verkeer van stadsdeel Centrum:
“Dit is het moment waarvan je wist dat het eens ging komen: een grootschalige invoering van betaald parkeren in stadsdeel Nieuw-West. Elke wethouder voert het betaald parkeren pas ergens in als er een duidelijk roep is vanuit de bevolking om dit te doen. In Nieuw-West was dit aan de orde omdat honderden autobezitters overdag gratis hun auto in dit stadsdeel parkeerden, om daarna met het openbaar vervoer of de fiets naar de stad door te reizen. Daardoor is er vaak geen plek meer voor de bewoners en ondernemers uit de buurt.

De vraag is dan ook niet of Sloten hier last van zal krijgen, maar hoe erg de parkeerchaos op het dorp gaat worden als er binnenkort een paar honderd meter verderop voor het parkeren betaald moet gaan worden. En als de chaos zich eenmaal voordoet en het dorp gaat klagen, dan kan het zomaar nog een jaar duren, voordat ook in Sloten betaald parkeren ingevoerd gaat worden.

Daarom is dan ook mijn advies: Laat het stadsdeel weten dat het betaald parkeren in Sloten tegelijkertijd moet worden ingevoerd. Dan durft de huidige wethouder dit besluit ook te nemen. De parkeer- en vergunningstarieven zijn echt heel laag als je dit vergelijkt met andere delen van de stad, zoals binnen de Ring A10 en de binnenstad (€ 7,50 per uur). En de invoering van betaald parkeren heeft als bijkomstig voordeel dat er vanaf dat moment ook gecontroleerd gaat worden op foutparkeren. Dus als dorpsbewoners en lokale ondernemers er zeker van willen zijn dat er in elk geval overdag altijd parkeerruimte is voor Slotenaren en hun bezoekers, dan weten ze wat ze doen staan.

Er moet dan nog wel even goed worden gekeken naar de consequenties voor de eigenaren van huisjes op de verschillende volkstuinparken. Niet in alle gevallen kunnen die met de fiets of openbaar vervoer naar hun tuin komen. Daar moet in elk geval een redelijke oplossing voor komen in overleg met de tuinparkbesturen. Een ander aandachtspunt is het kerkbezoek. Als er alleen diensten zijn buiten de tijden van betaald parkeren, en daar ziet het nu naar uit, dan zou dit geen probleem hoeven te zijn.

In alle andere gevallen zullen bezoekers aan het dorp of gebruik kunnen maken van een ‘bezoekerstarief’ als ze bij iemand op bezoek komen of meer gebruik moeten maken van het openbaar vervoer of fiets. Als dit laatste mogelijk is, dan valt dat natuurlijk alleen maar toe te juichen.”

Meer informatie: www.amsterdam.nl/stadsdelen/nieuw-west/nieuws/betaald-parkeren/

Meer informatie: westersite.nl/deelnemers/cees-fisser

Tamar Frankfurther; 3 december 2022.