Erik Swierstra

Wat zijn de gevolgen van invoering betaald parkeren rónd Sloten?

Direct nadat de gemeente zijn voornemen bekend had gemaakt om per 1 januari 2024 in Nieuw Sloten, Osdorp en De Aker wél betaald parkeren in te voeren, maar op Sloten níet, ontstonden discussies over wat nu wijsheid is.

Op Sloten dan ook maar meteen invoeren? Of afwachten of het gevreesde waterbedeffect hier ook naartoe komt en alles eerst maar eens aan te zien?

Als het parkeren op Sloten gratis blijft, gaat de parkeerdruk hier op de Osdorperweg in 2024 dan verder toenemen? Komt Sloten dan vol te staan met auto’s van reizigers, die hier (lang)parkeren en verder reizen met fiets, bus, trein of vliegtuig?

Als reactie op het beleidsvoornemen stelde Cees Fisser, eindredacteur van NieuwSloten Nieuws en verslaggever op Westersite.nl, meteen een aantal vragen aan een beleidsadviseur Parkeren van de gemeente Amsterdam. Hij deelt zijn vragen en antwoorden die betrekking hebben op het landelijke gebied.

Ook oud-dorpsraadlid en oud-portefeuillehouder Verkeer van stadsdeel Centrum stuurde naar aanleiding van het artikel van twee weken geleden een reactie, die hieronder gedeeld wordt.

Vraag van Cees Fisser: Waarom niet op Sloten?
“Waarom is er geen beleidsvoornemen om in het dorp Sloten (ten zuidwesten van Nieuw Sloten) betaald parkeren in te voeren? Wat is er in het gebied Sloten zó anders, dat betaald parkeren daar niet relevant zou zijn en in de rest van Nieuw-West wél? Lopen de bewoners van Sloten niet een enorm risico dat zij te maken krijgen met enorme ‘waterbedeffecten’ vanuit grote delen van Nieuw-West (en mogelijk zelfs andere stadsdelen) als bij hen parkeren gratis blijft? Sloten heeft namelijk ook een goede busverbinding met Schiphol…”

Antwoord van beleidsadviseur Parkeren van de gemeente:
“De inschatting is dat in de dorpskern van Sloten niet veel uitwijkers zijn te verwachten. Maar het is zeker waar dat dit gepaard gaat met onzekerheid. Vanwege deze onzekerheid is het College van B en W erg geïnteresseerd wat het Dagelijks Bestuur en de stadsdeelcommissie van Nieuw-West hierover adviseren, naast uiteraard de reacties van bewoners / ondernemers gedurende de zienswijzeprocedure. Alle bewoners / ondernemers uit Sloten worden actief geïnformeerd over de plannen. Tot 20 januari 2023 kan een zienswijze worden ingediend.”

Vraag van Cees Fisser: Wordt het sportpark de nieuwe gratis parkeerplaats?
“Op de parkeerplaats bij Sportpark Sloten wordt op maandag t/m vrijdag betaald parkeren ingevoerd van 09.00 tot 19.00 uur. Maar op het sportpark zelf is ook veel parkeerruimte. Wordt betaald parkeren daar ook van kracht, of wordt het sportpark de ‘nieuwe gratis parkeerplaats’ in Nieuw-West?”

Antwoord van beleidsadviseur Parkeren van de gemeente:
“Op het sportpark is inderdaad veel parkeercapaciteit beschikbaar. De gemeente is van oordeel dat de sporters vooral van díe plekken gebruik moeten maken. Voor de parkeerplaatsen op het sportpark wordt geen betaald parkeren van kracht. De toegang wordt gereguleerd met een slagboom.”

Reactie van oud-dorpsraadlid Guido Frankfurther, tevens oud-portefeuillehouder Verkeer van stadsdeel Centrum:
“Dit is het moment waarvan je wist dat het eens ging komen: een grootschalige invoering van betaald parkeren in stadsdeel Nieuw-West. Elke wethouder voert het betaald parkeren pas ergens in als er een duidelijk roep is vanuit de bevolking om dit te doen. In Nieuw-West was dit aan de orde omdat honderden autobezitters overdag gratis hun auto in dit stadsdeel parkeerden, om daarna met het openbaar vervoer of de fiets naar de stad door te reizen. Daardoor is er vaak geen plek meer voor de bewoners en ondernemers uit de buurt.

De vraag is dan ook niet of Sloten hier last van zal krijgen, maar hoe erg de parkeerchaos op het dorp gaat worden als er binnenkort een paar honderd meter verderop voor het parkeren betaald moet gaan worden. En als de chaos zich eenmaal voordoet en het dorp gaat klagen, dan kan het zomaar nog een jaar duren, voordat ook in Sloten betaald parkeren ingevoerd gaat worden.

Daarom is dan ook mijn advies: Laat het stadsdeel weten dat het betaald parkeren in Sloten tegelijkertijd moet worden ingevoerd. Dan durft de huidige wethouder dit besluit ook te nemen. De parkeer- en vergunningstarieven zijn echt heel laag als je dit vergelijkt met andere delen van de stad, zoals binnen de Ring A10 en de binnenstad (€ 7,50 per uur). En de invoering van betaald parkeren heeft als bijkomstig voordeel dat er vanaf dat moment ook gecontroleerd gaat worden op foutparkeren. Dus als dorpsbewoners en lokale ondernemers er zeker van willen zijn dat er in elk geval overdag altijd parkeerruimte is voor Slotenaren en hun bezoekers, dan weten ze wat ze doen staan.

Er moet dan nog wel even goed worden gekeken naar de consequenties voor de eigenaren van huisjes op de verschillende volkstuinparken. Niet in alle gevallen kunnen die met de fiets of openbaar vervoer naar hun tuin komen. Daar moet in elk geval een redelijke oplossing voor komen in overleg met de tuinparkbesturen. Een ander aandachtspunt is het kerkbezoek. Als er alleen diensten zijn buiten de tijden van betaald parkeren, en daar ziet het nu naar uit, dan zou dit geen probleem hoeven te zijn.

In alle andere gevallen zullen bezoekers aan het dorp of gebruik kunnen maken van een ‘bezoekerstarief’ als ze bij iemand op bezoek komen of meer gebruik moeten maken van het openbaar vervoer of fiets. Als dit laatste mogelijk is, dan valt dat natuurlijk alleen maar toe te juichen.”

Meer informatie: www.amsterdam.nl/stadsdelen/nieuw-west/nieuws/betaald-parkeren/

Meer informatie: westersite.nl/deelnemers/cees-fisser

Tamar Frankfurther; 3 december 2022.

Dorpsraad: “Bouw lunchroom op Sloterpleintje mag niet beginnen”

Een ondernemer heeft een bouwaanvraag ingediend om op het Sloterpleintje – het pleintje tegenover de Molen van Sloten waar vroeger de haringstal stond – een lunchroom te bouwen en op de plek van de haringkar een ‘rug-aan-rugkraam’ neer te zetten.

Het karakteristieke Sloterpleintje vormt nu een prachtige entree van het dorp Sloten, waar fietsers en wandelaars – al dan niet genietend van een ijsje op frietje – even op adem kunnen komen. Sloten heeft duidelijk al voldoende horeca.

De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de werkgroep Sloten keren zich tegen het plan om nóg meer horeca op Sloten te vestigen en willen het pleintje ook vrijhouden voor andere doeleinden. Aangezien de ambtenaren van de gemeente via een uitgebreide procedure – buiten de politiek om – medewerking hebben verleend aan dit bouwplan, moet de Dorpsraad beroep instellen bij de rechter om dit bouwplan alsnog tegen te houden.

Om te voorkomen dat de initiatiefnemer tijdens dit proces al begint met bouwen heeft de Dorpsraad op 1 december een ‘voorlopige voorziening bij de rechtbank’ aangevraagd.

Op hoofdlijnen
De belangrijkste argumenten die de Dorpsraad aanvoert zijn:
• Door het stadsdeel was beloofd dat er niet nóg meer horeca op Sloten bij zou komen.
• Het pleintje moet beschikbaar blijven voor andere initiatieven, zoals de eerdere Winterfair en geplande biologische markten.
• Grenzend aan het Beschermde Dorpsgezicht Sloten moeten open ruimtes worden gekoesterd.

Wie de hele argumentatie van de Dorpsraad wil inzien, klikt hier.

Tamar Frankfurther; 2 december 2022.

Groot onbegrip voor uitstel Variant 2A op Sloterweg

Bijna een jaar na het besluit van de gemeenteraad om de Sloterweg met selectieve toegangscamera’s veiliger te maken, heeft wethouder Van der Horst op 28 november 2022 aangegeven tijdelijke overbruggingsmaatregelen te willen invoeren op de Sloterweg.

Waarom kan de gemeente Variant 2A met ontheffingen nog niet invoeren? Het gaat toch om een beproefd systeem dat elders in Nederland en Europa allang wordt toegepast? De gemeente Amsterdam hoeft het wiel toch niet zelf uit te vinden? Allemaal vragen van Slotenaren, die erg teleurgesteld in en soms kwaad op de gemeente zijn, omdat deze opnieuw gedane beloftes en besluiten vooruit schuift. Wat nog wel het meest grieft is dat de gemeente zélfs nog geen duidelijk zicht biedt op wanneer de selectieve toegang dan wél kan worden ingevoerd.

Erkenning onveiligheid Sloterweg
Wat wel als positief wordt ervaren is dat de gemeente nu eindelijk door blijkt te hebben hoe ontzettend gevaarlijk het is op de overbelaste smalle dijkweg, de Sloterweg. Maar tegelijkertijd is iedereen ook unaniem over de gekozen oplossing: Die is waardeloos.

Namens het bewonerscomité Sloterweg verwoordde Atze Broeckmans het op 30 november 2022 als volgt op AT5: “Het is weer zover. Het zegt vooral wat over het onvermogen van de gemeente om projecten tot een goed einde te brengen. Zeker na zoveel jaar is het wel een domper als het weer wordt vertraagd. Het is een brevet van onvermogen dat de gemeente dit niet kan uitvoeren. De wethouder moet actie ondernemen en doorpakken. Velen zijn haar voorgegaan en is het niet gelukt. Zo kan het niet langer: Pak door!”

Ook andere bewoners uitten hun ongenoegen, al liet één geïnterviewde weten dat “Het een prima situatie is, zoals het nu is”. De andere toevallige voorbijgangers die hun mening op AT5 deelden zijn ronduit negatief: “Dat zijn de trucjes van de gemeente. Iets beloven, maar niet doen.” En: “Ja, je moet één of twee kilometer omrijden, maar als dat moet omdat het dan veiliger wordt op de Sloterweg, dan moet dat dan maar. We zijn er niet blij mee. De elektronische ontheffing zou zo snel mogelijk moeten komen en wij begrijpen niet waarom dat niet gebeurt.” En de teneur op de Slotense groepsApp: “Als de gemeente niet eens een nieuwe ingangsdatum kan noemen, is ons vertrouwen in de goede afloop wel verdwenen.”

“Gemeente, gebruik kennis van elders!”
Niemand snapt waarom het voor de gemeente blijkbaar nog altijd niet mogelijk is om de kentekens van de motorvoertuigen van de omwonenden in te voeren. Dan kan de software in de camera’s deze voertuigen herkennen en kunnen deze straffeloos langs de camera’s rijden. “Dit is immers inmiddels een beproefd systeem in de EU en zelfs in Nederland”, aldus Atze Broeckmans. Een vergelijkbaar systeem is bijvoorbeeld al operationeel in Landsmeer, in Haarlem (Spaarndam) en in De Bilt. “Als het daar kan, dan moet het in Amsterdam toch ook lukken? Voor al die juridische, technische en praktische vraagstukken waar de Amsterdamse ambtenaren tegenaan lopen is blijkbaar elders in het land al een oplossing gevonden. Die opgedane kennis en ervaring kan dan toch worden gedeeld?” Bernard Kroeger hierover: “Ik heb geen weet van hoe de zaken bij andere gemeenten zijn geregeld en dus ook niet in hoeverre deze verschillen van de Amsterdamse situatie.”

Gemeente: “Alleen uitstel en geen afstel”
Het is de gemeente Amsterdam tien maanden na het raadsbesluit dus nog niet gelukt om een werkend digitaal ontheffingensysteem te realiseren. “Het gaat alleen om uitstel van de invoering van Variant 2A en zeker niet om afstel. De selectieve toegang wordt zo snel mogelijk ingevoerd. We doen onze uiterste best om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, maar ik kan jammer genoeg nu nog niet precies zeggen wanneer dat zal zijn”, zo laat omgevingsmanager Bernard Kroeger weten.

Hulpdiensten en bussen
De gemeente beschikt over de lijst met kentekens van de voertuigen van de hulpdiensten en van de bussen. Die worden alvast ingevoerd en kunnen dus wél boetevrij langs de camera’s blijven rijden. De omgevingsmanager legt hieronder uit waarom het allemaal zo lang duurt en waarom het invoeren van selectieve toegang zo moeilijk is.

Waarom duurt het dan zo lang?
“Wat is de gemeente al die tijd dan aan het doen?” en “Waarom is dan zo ingewikkeld?” Omgevingsmanager Bernard Kroeger geeft uitleg, maar wil bovenal wel nogmaals benadrukken dat Variant 2A niet van tafel is: “Het gaat alleen wat langer duren voordat we alles praktisch en juridisch zo geregeld hebben. Uiteindelijk zullen we de geplande geautomatiseerde methode om ‘intelligente toegang’ toe te passen op de Sloterweg én op de Laan van Vlaanderen gaan invoeren. We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk te realiseren.”

Kentekens geregistreerd in Sloten en Nieuw Sloten
Zoals toegezegd tijdens de uitgebreide inspraakprocedures zullen bewoners met voertuigen geregistreerd op hun huisadressen in Sloten en Nieuw Sloten straks niet hoeven te betalen voor hun ontheffingen om straks kosteloos langs één of meer digitale camera’s te kunnen blijven rijden. Het bestand van de kentekens van deze voertuigen kan maandelijks geautomatiseerd worden aangemaakt en gekoppeld met de software van de camera’s. De gemeente wil het zo makkelijk mogelijk maken voor de bewoners.

Kentekens van ondernemers, leaserijders en anderen
Voertuigen die buiten de verschillende postcodegebieden geregistreerd staan, kunnen dan niet meer gratis langs de palen rijden. Dat is natuurlijk precies ook de bedoeling van deze hele actie, want het gaat erom dat er beduidend minder verkeer over de Sloterweg (en de Laan van Vlaanderen) gaat rijden. Omgevingsmanager Kroeger: “In sommige gevallen kan een voertuig dat elders geregistreerd staat tóch behoren aan een bewoner of ondernemer in Sloten of Nieuw Sloten. Denk bijvoorbeeld aan bewoners met een leaseauto en aan ondernemers met een bedrijf in Sloten of Nieuw Sloten. Vastligt in ieder geval dat de nood- en hulpdiensten en de bussen een ontheffing krijgen. Het is best wel ingewikkeld om te bepalen wie waarom wel of juist geen ontheffing krijgt.”

Hoewel de gemeente dat anders zou willen, is het niet mogelijk om de ontheffingen voor deze groep weggebruikers ook kosteloos te maken. Kroeger: “De gemeente moet kosten maken om handmatig ontheffingen te verlenen. Dat kost allemaal veel tijd. Aan die werkzaamheden zijn, net als voor alle andere ontheffingen binnen de gemeente geldt, gewoon kosten verbonden. De gemeente kan niet anders dan die kosten ook hier door te berekenen. Dat gebeurt op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten door ambtenaren. Het huidige tarief voor een ontheffing bedraagt 237 euro per twee jaar.” Uiteraard volgt hierover later meer informatie.

Venstertijden Laan van Vlaanderen
De camera’s op de Sloterweg-Oost en -West blijven na invoering van Variant 2A permanent 24/7 het hele jaar door aanstaan, maar de gemeenteraad heeft laten onderzoeken of beide camera’s op de Laan van Vlaanderen misschien op bepaalde tijden uitgezet kunnen worden. Kroeger: “Het onderzoek had wat voeten in de aarde. Om het goed te kunnen uitvoeren hebben we alvast de camera’s opgehangen die uiteindelijk nodig zijn voor de digitale handhaving van de knips. Medio juni 2022 zijn de camera’s twee weken lang gebruikt om tellingen uit te voeren. De tellingen bevestigen het eerdere beeld dat het overdag buiten de spitsperiode iets minder druk is als in de spits. De venstertijden op de Laan van Vlaanderen hebben dus beperkt effect en de kans op filevorming op de kruisingen met Plesmanlaan en Anderlechtlaan overdag blijft bestaan. Als voor optie 2 van de tijdelijke overbruggingsmaatregelen wordt gekozen, dan zullen we de verkeerssituatie monitoren. De uitkomsten kunnen dan betrokken worden bij het bepalen of en zo ja op welke tijden de knips op de Laan van Vlaanderen mogelijk op bepaalde tijden opengesteld kunnen worden.”

Ingewikkelde en nieuwe materie
Er moesten veel stappen worden gezet om de in- en uitvoering van Variant 2A mogelijk te maken. De door de gemeenteraad aangenomen (elkaar soms weersprekende) moties maakten deze taak erg ingewikkeld. Hierin ligt de verklaring waarom het bijna een jaar duurde voordat beslisopties konden worden voorgelegd aan de wethouder. Omgevingsmanager Bernard Kroeger had het ook liever allemaal wat sneller zien gebeuren, “Maar”, zo laat hij weten, “liever nu alles zorgvuldig in één keer goed doen, dan te snel te werk gaan en later tegen niet goed doordachte zaken aanlopen”.

Dit project is op verschillende terreinen (technisch, juridisch en politiek) erg complex en daarnaast ook nieuw voor de gemeente. Bovendien spelen er binnen Amsterdam nog andere projecten, die net even anders zijn, maar wel vergelijkbaar. Kroeger: “Die verschillende projecten moeten goed op elkaar worden afgestemd, want je kunt natuurlijk niet binnen één gemeente met verschillende maten gaan meten. Het beleid dat de gemeente nu voor de Sloterweg en die andere projecten gaat invoeren, geldt dus in de toekomst ook voor vergelijkbare nieuwe projecten. We konden en wilden dus niet over één nacht ijs gaan.” De omgevingsmanager doet een boekje open over wat er in de afgelopen maanden allemaal gebeurd is.

Onderzoeksgegevens anoniem maken
De gemeenteraad koos in januari 2022 voor de invoering van Variant 2A en naam ook een aantal moties aan. Hierdoor was het nodig om – voorafgaand aan de invoering van Variant 2A – te onderzoeken of het mogelijk was om de camera’s op de beide takken van de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten tijdens bepaalde ‘venstertijden’ uit te zetten. Daardoor zouden de winkels op het Belgiëplein op die tijden vanuit Osdorp beter bereikbaar blijven. Omgevingsmanager Kroeger: “Om dit goed te kunnen onderzoeken, was het nodig om tijdens het onderzoek net te doen alsof de Sloterweg al was afgesloten. En dat gemeten werd hoeveel welke voertuigen wanneer en waar precies reden.

Dat kon alleen maar worden uitgevoerd door bij de metingen gebruik te maken van de scancamera’s, die de gemeente toch al had klaarliggen. Maar, als je gaat vastleggen wie waar wanneer rijdt, dan moet je volgens de privacywetgeving eerst toestemming vragen en aangeven wat je met de gegevens gaat doen. Na het onderzoek moet je vervolgens meteen alle verkregen gegevens volledig anonimiseren, zodat je zeker weten dat er echt geen privégegevens op straat komen te liggen. Al met al heeft dit hele traject veel meer tijd gekost dan we van tevoren hadden ingeschat, maar het goede nieuws is dat het onderzoek nu eindelijk helemaal af is. Daarmee hebben wij als ambtenaren nu uitgevoerd wat de gemeenteraad ons had opgedragen. De onderzoeksresultaten zijn voor het einde van het jaar openbaar en uiteraard voor iedereen in te zien.”

Koppelen van gegevensbestanden: privacygevoelig
Het handhaven met camera’s is tegenwoordig ‘gesneden koek’ voor de gemeente. Overal in de stad staan tegenwoordig camera’s die alle kentekens van passerende voertuigen scannen om te controleren van welk bouwjaar ze zijn. Wanneer een te oude auto de milieuzone inrijdt, krijgt de eigenaar automatisch een bekeuring. Dat hele proces is geautomatiseerd en werkt prima. Waarom levert de invoering van de camera’s in Sloten en Nieuw Sloten dan zoveel problemen op? Kroeger: “Ja, zolang het op dat niveau is, is er geen vuiltje aan de lucht. Dat klopt. Maar, bij dit project gaat het niet alleen om het scannen van de kentekens zelf, maar ook om de koppeling met het bestand met de kentekens die in Sloten en Nieuw Sloten geregistreerd staan. In de praktijk betekent dit dat je het RDW-bestand van de kentekens moet koppelen aan het gemeentelijke bestand met de woonadressen van de autobezitters. Dát maakt het lastig.

Ten eerste moet dat technisch mogelijk zijn, vervolgens moeten we natuurlijk voldoen aan de privacywetgeving. Dat klinkt in eerste instantie misschien als overdreven, maar dat is het niet. Ik geef een voorbeeld: Op basis van de scanresultaten van de camera op de hoek van de Sloterweg bij de Ditlaar zou je een dossier kunnen opbouwen van het rijgedrag van die individuele bewoner van Sloten. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Dat betekent dat die gegevens binnen een bepaalde tijd alweer gewist moeten zijn. Dergelijke regels moeten meteen vanaf de start worden opgesteld en in de software worden opgenomen. En wees ervan verzekerd: De gemeente doet dit alles heel zorgvuldig.”

Hoe nu verder?
Kroeger verwacht dat er begin volgend jaar meer duidelijkheid komt over de methode ‘intelligente toegang’. “Ook als we nu tijdelijk overbruggingsmaatregelen instellen, blijven we ondertussen druk bezig om alles rond de digitale toegang zo snel mogelijk in te voeren. Als de wethouder in januari 2023 bekend heeft gemaakt of zij (en zo ja voor welke) tijdelijke maatregelen kiest, dan gaan we meteen de procedure voor het nemen van het verkeersbesluit starten. Ruim voor de invoering komen er dan overal waarschuwingsborden te staan. Als het systeem eenmaal werkt, dan gaan we eerst twee maanden proefdraaien. En, nog even voor de zekerheid: alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten blijven voor iedere automobilist bereikbaar. Ook als er tijdelijke overbruggingsmaatregelen komen. Alleen niet meer altijd via de kortste route. Maar voor dat het zover is, hoort u zeker nog heel vaak van mij!”

Tamar Frankfurther; 1 december 2022.

Overbruggingsmaatregelen om Sloterweg veiliger te maken

Het besluit van de gemeenteraad om de Sloterweg veiliger te maken door selectieve toegang op de smalle landelijke dijkweg in te voeren wordt niet betwist en blijft overeind.

Het lukt de gemeente echter niet om de door de gemeenteraad gekozen Variant 2A inclusief ontheffingensysteem al in het eerste kwartaal van 2023 in te voeren.

Als onderdeel van het project ‘Sloterweg: verkeersveilig en bereikbaar’ richt de gemeente de Langsom, Vrije Geer en Ditlaar nu al in als 30 km-gebied. De nieuwe drempels liggen al op de Plesmanlaan. Omwonenden melden dat het daar werkt: de automobilisten móeten hun snelheid hier nu wel matigen. Deze nieuwe drempels ogen onschuldig, maar blijken in de praktijk bijzonder effectief.

Nieuwe planning
Daarom worden in december 2022 aan verschillende groepen van bewoners en ondernemers drie opties voorgelegd over welke overbruggingsmaatregelen de gemeente, totdat Variant 2A wel kan worden ingevoerd, gaat nemen. De wethouder neemt vervolgens – mede op basis van wat deze stakeholders adviseren – in januari 2023 een besluit. Het is de bedoeling om de gekozen tijdelijke overbruggingsmaatregel in maart of april 2023 te laten ingaan, zodat de Sloterweg vanaf dat moment veiliger wordt.

Kiezen tussen drie overbruggingsmaatregelen
Alle bestemmingen blijven bij alle drie de opties altijd bereikbaar via de Johan Huizingalaan en de Anderlechtlaan. Omdat er nog niet met ontheffingen gewerkt kan gaan worden, zal er voorlopig hoe dan ook sprake moeten zijn van harde afsluitingen (knips). Ook de bewoners van Sloten en Nieuw Sloten zullen hierdoor niet langs de knips kunnen rijden. Tijdens een ambtelijk overleg op maandag 28 november 2022 heeft verkeerswethouder Melanie van der Horst besloten dat gekozen gaat worden tussen deze drie opties:

1. Invoeren van knips zonder ontheffingen op Sloterweg en Laan van Vlaanderen
Deze optie houdt in dat de beoogde knips worden ingevoerd, maar dat bewoners en ondernemers geen ontheffing krijgen. Zij moeten net als het doorgaande verkeer omrijden via de beschikbare ontsluitingsroutes (alle bestemmingen blijven ook zonder ontheffing bereikbaar).

2. Invoeren van knips op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen wordt afgesloten tijdens de spits (7.00 – 9.00 uur en 16.00 – 18.00 uur) in verschillende richtingen: ’s ochtends vanaf de Plesmanlaan richting de A4; ’s avonds vanaf de A4 richting de Plesmanlaan.

Bij deze opties worden de beoogde knips ingevoerd, maar op de Laan van Vlaanderen alleen tijdens de spitsperioden. Dit gaat de doorgaande spitsstromen van/naar de A4 door Nieuw Sloten tegen. Buiten de spits kan al het verkeer wel gebruik maken van de Laan van Vlaanderen. De beide knips op de Sloterweg zijn 24/7 gesloten.

3. Knips op de Sloterweg West en -Oost zonder ontheffingen en een afslagverbod voor linksafslaand verkeer op de kruising Laan van Vlaanderen-West/Plesmanlaan.

Deze optie vermindert de hoeveelheid auto’s op de Laan van Vlaanderen en verbetert de doorstroming op de Plesmanlaan. De meeste bestemmingen in Nieuw Sloten zijn dan bereikbaar zonder om te rijden. Er is in deze maatregel geen knip op de kruising Laan van Vlaanderen-Oost / Plesmanlaan.

Digitaal ontheffing verlenen nog niet mogelijk
De gemeente blijft ondertussen hard werken aan het uitwerken en mogelijk maken van het intelligente toegangssysteem. Er zijn nog teveel onzekerheden om op dit moment aan te geven hoe de planning voor de invoering van ‘Intelligente Toegang’ in Sloten en Nieuw Sloten er precies uit zal zien.

Omgevingsmanager Bernard Kroeger: “De invoering van een geautomatiseerde methode om intelligente toegang toe te passen en waarbij ontheffingen digitaal worden verleend en gecontroleerd, loopt gemeentebreed helaas vertraging op. Een dergelijke ‘intelligente toegangsmethode’, waarbij bewoners en bedrijven passagerecht hebben, in plaats van een voertuigcategorie zoals bij de milieuzone, is nog niet uitontwikkeld, operationeel en te beheren.

Voor een goede introductie is het van belang de betrouwbaarheid van de uitvoering te hebben gegarandeerd. We werken er hard aan om dit te organiseren. De wethouder gaat op korte termijn, ik verwacht nog in december 2022, een nadere toelichting geven over de stand van zaken en de verdere aanpak van intelligente toegang. Later zal ik uitleggen wat hier zo ingewikkeld aan is dat de gemeente hier zoveel tijd voor nodig heeft.”

Gratis ontheffing voor voertuigen uit Sloten en Nieuw Sloten
In januari 2022 nam de gemeenteraad ook een motie aan waarin werd aangegeven dat de bewoners van Sloten en Nieuw Sloten niet met kosten geconfronteerd mogen worden voor hun ontheffingen (Motie 006.22 van raadslid Flentge). De gemeente heeft uit onderzoek geconcludeerd dat de ontheffingsverlening gratis kan als deze digitaal en geautomatiseerd kan worden uitgevoerd. Kroeger: “Dit gaat gelden als de methode van ‘intelligente toegang’ operationeel is. De gemeente kan dit gratis aanbieden voor alle voertuigen die in Sloten of Nieuw Sloten geregistreerd staan.

De afdeling Dienstverlening maakt namelijk geen kosten als de verlening van ontheffingen automatisch geschiedt. Van kentekens van andere voertuigen moet eerst worden beoordeeld of deze in aanmerking komen voor ontheffingen en vervolgens moeten deze handmatig worden ingevoerd, De kosten die de afdeling Dienstverlening van de gemeente hiervoor moet maken, worden verhaald op de aanvragers. In 2022 geldt hiervoor het tarief 237,40 euro. We streven er wel naar deze groep zo klein mogelijk te laten zijn.”

Wie de volledige informatiebrief van de wethouder aan de gemeenteraad wil lezen, met daarin ook informatie over het al dan niet invoeren van venstertijden om de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten open te stellen, klikt hier.

Invoering maart/april 2023
De drie maatregelen bespreken we in december met de betrokken bewonersgroepen en ondernemers uit Sloten en Nieuw-Sloten.

Het college van burgemeester en wethouders besluit daarna welke overbruggingsmaatregel wordt ingevoerd. De maatregel zou dan rond maart/april 2023 in uitgevoerd worden. Ondertussen wordt gewerkt aan de uitwerking van het ‘intelligente toegangssysteem’. Een planning voor de invoering van ‘Intelligente Toegang’ voor het project Sloterweg is nu nog niet te geven.

Tamar Frankfurther; 29 november 2022.

Johan van Weerdenburg overleden

‘Boertje’ Weerdenburg is op 84-jarige leeftijd na een kort ziekbed op 21 november 2022 overleden.

Johan was – met recht – een bekend Slotenaar. Bekend van het Caravan Centrum aan de Sloterweg, als dorpsraadslid, maar vooral als vrijwilliger voor de Sint-Pancratiuskerk.

In 2018 was Johan uiteraard paraat om ook de ophoging van het nieuwste deel van de begraafplaats persoonlijk te begeleiden.

Dubbel onderscheiden
Op 11 januari 2019 ontving Johan voor al zijn inzet voor Sloten het Wapenbord van de Dorpsraad en een jaar later kwam daar nog een Koninklijk lintje voor hem en voor zijn echtgenote Corrie bij. Johan zette zich al decennia lang, zelfs nog als kranige tachtigplusser, in voor de Slotense Sint-Pancratiuskerk.

Vele jaren was Johan dé steun en toeverlaat van de Sint-Pancratiuskerk, onder andere als penningmeester, toezichthouder op het groot onderhoud van het rijksmonumentale pand en als beheerder van het kerkhof, waar hij op 28 november onder grote belangstelling – na een Nederlandstalige viering – in het familiegraf is bijgezet.

Het zal kaal zijn om Johan nooit meer in zijn auto of op zijn fiets met achteruitkijkspiegel op het dorp te ontmoeten en zijn kenmerkende groet “geluk” toegewenst te krijgen…

Tamar Frankfurther; 28 november 2022.

Groot onderhoud aan Groene AS-eilanden langs Zwarte Pad

De provinciale Hoofdgroenstructuur De Groene AS, die loopt tussen de Ringvaartdijk en woonwijk De Aker, is bijna 30 jaar oud en toe aan een grondige opknapbeurt.

Op 7 december 2022 geeft de gemeente tussen 16 en 20 uur aan alle belangstellenden in Theehuis de Akermolen uitleg over de werkzaamheden, die buiten het broedseizoen worden uitgevoerd.

Om ervoor te zorgen dat bedreigde dieren weer kunnen overleven op de 12 eilandjes, moeten de meeste bomen, die hier spontaan zijn gaan groeien, gekapt worden.
Foto: Erik Swierstra.

Voor bedreigde soorten
De werkzaamheden zullen daarom pas in het najaar van 2023 kunnen beginnen en in het voorjaar van 2024 gereed zijn. De gemeente gaat de twaalf eilanden herstellen. Hierdoor kunnen zij weer hun bedoelde rol kunnen gaan vervullen om bedreigde diersoorten zoals de waterspitsmuis, noordse woelmuis en ringslang te helpen overleven. Ook het vlonderpad langs de eilanden wordt gerepareerd.

Bomen en compostlaag weghalen
De eilanden zijn hier in de jaren ’90 aangelegd als nat onderdeel van de Groene AS. Dit ecolont verbindt grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude met elkaar. Ook Natuurpark Vrije Geer maakt er deel van uit.

Om de bedreigde dieren te helpen overleven, moeten de eilanden weer veel natter worden. Oorspronkelijk bestonden ze uit nat rietmoeras, maar door een wildgroei aan nieuwe bomen en de vallende bladeren zijn de eilanden zo droog geworden dat ze nu begaanbaar zijn. Dat was nooit de bedoeling.

Daarom gaat de gemeente de meeste bomen kappen en de compostlaag, die is ontstaan door de vallende bladeren, weghalen. Zo komt er ruimte voor rietland en kan de zon weer het omringende water verwarmen. Daar kunnen dan weer waterplanten gaan groeien, die het zuurstofgehalte gaan verhogen. Door dit alles worden de waterpoelen weer aantrekkelijk voor amfibieën om zich voort te planten.

Tamar Frankfurther; 26 november 2022.

Zie ook: Bomen en compostlaag weghalen

Straks overal betalen voor parkeren – behalve op Sloten?

Op 17 november 2022 maakte de gemeente Amsterdam bekend van plan te zijn om in 2024 betaald parkeren overal rónd Sloten te willen invoeren op maandag t/m zaterdag tussen 9 en 19 uur voor 1,60 euro per uur.

Vraag is: Wat gebeurt er als men straks alleen op Sloten nog gratis kan parkeren? 

De blauwe parkeerzones tonen het gebied waar betaald parkeren al eerder is ingevoerd. De uitbreidingen van het betaald parkeren staan in het rood en geel aangeduid. Sloten (behalve de parkeerplaats bij de Sloterwegrotonde) en bijna heel Oud Osdorp vallen dus buiten de nu voorgestelde betaalzones. Oud Osdorp ligt waarschijnlijk net wat te ver van de plekken waar in de toekomst betaald moet worden, maar Sloten ligt ‘om de hoek’ van De Aker en Nieuw Sloten, op de Osdorperweg geldt immers al decennia een (niet gehandhaafd) parkeerverbod…

Angst voor waterbedeffect?
Het wordt een lastig dilemma voor de Slotenaren. Iedereen wil het liefst dat het parkeren voor hemzelf (en zijn bezoek) gratis blijft, maar wat gaat er gebeuren als er ‘om de hoek’ in Nieuw Sloten en De Aker wél betaald moet worden? Krijgt het dorp dan niet juíst te maken met een enorme parkeerdruk overdag? Tijdens de inspraakprocedure, die duurt tot en met 20 januari 2023, kunnen ook Slotenaren hun mening geven. Sommigen vinden: “Nee, hier mag het betaald parkeren zéker niet ook worden ingevoerd! Prima voorstel om Sloten er buiten te laten.” Anderen staan er anders in en zeggen “Als er óveral rónd het dorp betaald parkeren wordt ingevoerd, dan hebben we geen keuze. Doe het dan ook maar hier.”

Parkeerdruk Sloten overdag lager
Dat de gemeente in bijna heel Nieuw-West maar niet op Sloten (en Oud Osdorp) betaald parkeren wil invoeren, komt doordat de parkeerdruk hier overdag lager is. Sloten staat vooral ’s avonds vol auto’s, maar op die momenten gaat het nieuwe parkeerbeleid juist niet gelden. Als de Slotenaren zouden willen dat het op Sloten ook ingevoerd zou gaan worden, dan moeten bewoners voor hun eerste parkeervergunning 70,90 euro per jaar gaan betalen. Op een bezoekersvergunning mag bezoek (maximaal 150 uur per kwartaal) voor 0,56 euro per uur parkeren. Voor mantelzorgers en bedrijven gelden aparte tarieven. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Keuze aan Slotenaren
De discussie onder de Slotenaren over het al dan niet dan meteen ook maar invoeren van betaald parkeren op het dorp laaide, na het bekendmaken van dit voornemen, meteen fel op in de diverse groepsapps. Stadsdeelcommissielid Monique van ’t Hek (D66) stelde deze zorgen aan de orde in de stadsdeelcommissievergadering van 22 november. Zij verzocht portefeuillehouder Nazmi Türkkol om de Slotenaren actief hierbij te betrekken en aan henzelf de keuze te laten voor het al dan niet invoeren van betaald parkeren in hun dorp. Türkkol pakt dit signaal op.

Ervaringen uit Oud Osdorp
Landelijk Osdorp werd al eerder geconfronteerd met de invoering van betaald parkeren en dichtbij gelegen nieuwbouwwijken. Sinds in Buurt 10, de Suurhoffstraat en omgeving, parkeren niet langer gratis is, parkeren bewoners uit die wijk massaal langdurig op de parkeerplaatsen van sportpark De Eendracht. “De sportverenigingen hebben hierdoor minder parkeercapaciteit op trainingsavonden en in de weekenden met wedstrijden. Het is dus logisch dat ze daar straks ook betaald parkeren gaan invoeren. Zo rukt het betaalspook steeds verder op, zelfs in landelijk Osdorp…”, laat Oud Osdorper Hans de Waal desgevraagd weten.

De blauwe parkeerzones tonen het gebied waar betaald parkeren al is ingevoerd. De uitbreidingen van betaald parkeren staan in het rood en geel aangeduid. Sloten (behalve de parkeerplaats bij de Sloterwegrotonde) en bijna heel Oud Osdorp vallen dus buiten de nu voorgestelde betaalzones. Oud Osdorp ligt waarschijnlijk net wat te ver van de plekken waar betaald moet gaan worden, maar Sloten ligt ‘om de hoek’ van De Aker en Nieuw Sloten, op de Osdorperweg geldt immers al decennia een (niet gehandhaafd) parkeerverbod…

Tamar Frankfurther; 19 november 2022.

Verdrietig over, maar trots op dode das in De Oeverlanden

Op 23 juli 2022 is in De Oeverlanden een dode das gevonden. Zij lag op de oprijlaan naar de magazijnen, op het laatste stukje van de Genieweg.

“Hoogstwaarschijnlijk is het dier om het leven gekomen na een aanrijding met een auto”, laat bestuurslid van de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ Nico Jansen weten. “Dassen hebben een beperkt gezichtsvermogen en zijn actief als het compleet donker is.” Ecoloog Atze van der Groot beaamt dit: “Dassen zijn erg schuw. Helaas ontdekken we ze pas als ze verkeersslachtoffer zijn geworden.”

Das opgezet bij de Oeverlanden. Foto Nico Jansen

Slechts vijf dode dassen in 40 jaar
Het is zeer bijzonder dat een das in Amsterdam in deze omgeving voorkomt. “De vorige keer was al weer 11 jaar geleden. En de laatste das die dáárvoor in Amsterdam gezien is, was in 1989”, aldus ecoloog Van der Groot. Stadsecoloog Martin Melchers: “Ik heb er in de afgelopen 40 jaar vijf in Amsterdam mogen zien, maar helaas waren die wel allemaal dood”. De ecologen vonden deze vondst zo bijzonder dat zij ervoor gezorgd hebben dat het dode dier in de zomer uit de koeling van de Dierenambulance is gehaald en daarna is opgezet.

Zelden een das in nat Amsterdam
Dat er een das in De Oeverlanden is gevonden, is, volgens Nico Jansen, helemaal bijzonder: “De meest nabijgelegen leefgebieden van de das zijn in het Gooi. Best wel een eind lopen dus voor zo’n dier. De Oeverlanden zijn voor dassen en veel andere zoogdieren ook nog eens een moeilijk bereikbaar gebied. Dat komt doordat het natuurgebied omringd wordt door een gordel van verkeerswegen. Water schijnt voor deze dieren een minder grote hindernis te zijn.”

En zo vult ecoloog van der Groot aan: “Dassen houden van droge grond, zandlandschappen en bossen. Hier in De Oeverlanden van Amsterdam is er veengrond en dat is heel nat.” Maar, hoe komt deze das dan toch terecht in De Oeverlanden? “In een populatie dassen zijn er altijd wel een paar die op drift raken. Via allerlei natuurgebieden kunnen ze dan in De Oeverlanden terechtkomen. Maar de kans dat de das zich hier echt gaat vestigen, lijkt mij heel klein. Hier zijn teveel honden en auto’s. Dat is geen goed leefmilieu voor dassen.”

Zwanger?
Aanvankelijk dachten beide ecologen dat de das, een vrouwtje, zwanger was. “Ze was zo dik, dat dat voor de hand lag. Maar ja, in de zomer horen dassen helemaal niet zwanger te zijn en deze das had geen tepels en dat zou wel moeten als ze zwanger was geweest.” Op 26 juli maakte stadsomroep AT5 hier een nieuwsitem over met ecoloog Van der Groot.

Later viel het besluit om het dier te laten opzetten. Melchers: “Toen ze haar buik open hadden gemaakt ontdekten ze dat ze zich had volgevreten met bramen.” Mysterie opgelost. Op 8 november maakte AT5 hierover opnieuw een nieuwsitem, deze keer met ecoloog Melchers.

De das is nu opgezet en is sinds 15 november 2022 blijvend te bewonderen in de verzameling van het NME-centrum op het depot van De Oeverlanden.

Tamar Frankfurther; 15 november 2022.

* Met dank aan de redactie van AT5.

* Meer weten of deze bijzondere bewoner van De Oeverlanden? Lees het verslag van Nico Jansen.

Worden Slotenaren ‘duurzaamheids-koplopers’?

Een flinke groep Slotenaren kwam op initiatief van Slotenaren Monique van ’t Hek en Hans Bakker op 14 november 2022 naar het Dorpshuis om meer te horen over hoe zij hun oude huizen mogelijk kunnen gaan verduurzamen. Het werd een inspirerende bijeenkomst.

Duidelijk werd dat dit nog best wel een puzzel wordt, maar iedereen kan in ieder geval rekenen op de steun van projectdirecteur van de koplopers (02025) René Jansen, die Slotenaren uitnodigde om ‘koplopers in de Amsterdamse energietransitie’ te worden.

Werkgroep Verduurzaming Sloten
“Dat kunnen we dan wel het beste samen doen”, zeggen Monique van ’t Hek en Hans Bakker na afloop. “Hoewel alle huizen op het dorp verschillend zijn, kunnen we elkaar waarschijnlijk wel versterken. Kennis delen, samen werk laten uitvoeren door professionals (dat per huis mogelijk verschilt), samen materialen aanschaffen… We kunnen elkaar helpen en we zijn waarschijnlijk voordeliger uit. Er zijn meer mogelijkheden om samen te werken bij de verduurzaming van ons oude dorp dan je in eerste instantie zou verwachten.” Zij hopen dat heel veel bewoners gaan deelnemen aan dit project en zich aansluiten bij de nieuwe werkgroep Verduurzaming Sloten. Doet u mee? Stuur dan een mail of doe een briefje met uw gegevens in de brievenbus bij het Dorpshuis.

Veel praktische adviezen
Als ervaringsdeskundige stuurt René Jansen tegenwoordig een netwerk van koplopers aan. Het begint volgens hem met het onderzoeken wat de wensen en mogelijkheden voor verduurzaming in het oude dorpje zijn. “Het was prettig dat René aangaf dat hij voor ons als groep klaar zou staan met raad en daad. En hij deelde meteen ook al heel veel bruikbare adviezen voor de korte en de langere termijn met ons”, vertelt Slotenaar Suzan Jacobs na afloop. Mickey van der Stap, duurzaamheidscoördinator van stadsdeel Nieuw-West legde uit waar de gemeente en juist niet bij kan ondersteunen. 

Neem voor de zekerheid even contact op
Annette ten Doeschate, coördinator Duurzaam Erfgoed gemeente Amsterdam, gaf heldere uitleg over het gemeentelijke beleid dat in het beschermde dorpsgezicht en voor de vele monumentale woningen geldt. Voor grote verduurzamingsprojecten, zoals zonnepanelen, nieuwe kozijnen, isolatie aan de buitenkant van het huis moet nagenoeg altijd vergunning worden aangevraagd. Annette raadt iedereen aan om zich van tevoren vooral goed te informeren en niet zomaar te gaan investeren. “Dat voorkomt gedoe na afloop”, liet zij in juli 2022 al weten toen zij het nieuwe gemeentelijke beleid via de Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp deelde. Team Duurzaam Erfgoed probeert bewoners die willen verduurzamen zo goed als mogelijk te begeleiden en de mogelijkheden te tonen zodat de (erfgoed)waarden van de huizen zoveel mogelijk behouden blijven. Wie vragen heeft kan mailen.

Verhaal uit Sloten zelf
Ook Slotenaar Jelle van Kempen kwam aan het woord. Hij vertelde bevlogen hoe hij zijn oude tussenwoning heeft geïsoleerd en zo duurzaam mogelijk heeft gemaakt. Hij heeft nagenoeg alles zelf gedaan en is daar ruim acht jaar geleden mee begonnen. Hij adviseert iedereen zijn woning eerst te isoleren. Hij heeft gekozen voor een rigoureuze aanpak, die uiteindelijk heeft geresulteerd in een zeer energiezuinige woning en nu een zeer lage gasrekening. Jelle gaat nu onderzoek doen naar de toekomstige verwarming van zijn woning. Wordt het een hybride warmtepomp of zijn er alternatieven? Jelle gaat het uitzoeken.

Tamar Frankfurther; 17 november 2022.

* Via deze link kunt u het beknopte overzicht ‘Regels zonnepanelen in Beschermd Dorpsgezicht Sloten en op monumentale panden in het kort’ raadplegen.

Strijd gaat door na verwerpen moties over Lutkemeerpolder

Het College van Burgemeester en Wethouders houdt vast aan het plan om distributiecentra in Lutkemeerpolder te bouwen.

Voorstellen van de SP en de Partij voor de Dieren om Voedselpark Amsterdam te ondersteunen en mogelijk te maken in de Lutkemeerpolder kunnen (voorlopig nog) niet op voldoende steun rekenen in de gemeenteraad.

Moties krijgen onvoldoende steun
SP-raadslid Erik Bobeldijk had het initiatief genomen voor het op 9 november 2022 in stemming brengen van twee moties. In de ene motie vraagt de gemeenteraad aan de wethouder om ten minste in overleg te gaan met alle betrokken partijen en zich te buigen over de ontwikkeling en realisatie van een voedselpark in de Lutkemeerpolder. De andere motie vraagt om een herziening van het bestemmingsplan van de Lutkemeerpolder zodat bijvoorbeeld door het opnemen van een ‘dubbele bestemming’ het Voedselpark hier ontwikkeld en gerealiseerd kan worden. Aangezien de coalitiepartijen (D66, GroenLinks, PvdA) (en het CDA tegen de tweede motie ) tegen stemden, zijn beide moties verworpen. Hoewel de vele vrijwilligers van Platform Lutkemeer van tevoren al bijna zeker wisten dat deze moties onvoldoende steun zouden vergaren, was dit toch weer een teleurstelling. Niet alleen voor Voedselpark Amsterdam, maar ook voor het behoud van het landelijk karakter van Oud Osdorp in het algemeen.

Gemeenteraadslid Erik Bobeldijk (SP) geeft in de raadzaal in de Stopera toelichting op beide moties over de Lutkemeerpolder. Dat GroenLinks, de PvdA, D66 en JA21 beide moties afwijzen, betekent dat zij zelfs niet in overleg willen gaan over de Lutkemeerpolder. Deze partijen plus het CDA willen ook het bestemmingsplan van de polder niet gedeeltelijk herzien. De VVD, PvdD, Bij1, DENK, Volt, FvD, Lijst Kabamba en de SP steunden beide moties wel. Foto: Jim Haijen.

Onbegrijpelijke keuze van College
“Het is onbegrijpelijk dat er wordt gekozen voor meer industrie in zo’n groen gebied. Amsterdam zou zo’n mooi initiatief voor stadslandbouw juist moeten omarmen”, zo liet de initiatiefnemer voor de moties Bobeldijk na afloop weten. Wel zegde wethouder Van Dantzig toe nog steeds open te staan voor een gesprek met de initiatiefnemers van het Voedselpark. Een aanzienlijk kleiner deel van de Lutkemeerpolder. Dan zou 12 in plaats van de beoogde 43 hectare volgens het stadsbestuur wel gebruikt kunnen worden voor een Voedselpark. Dat klinkt de onwetende toehoorder in de oren als ‘een kleine overwinning’, maar volgens Iris Poels van Platform Lutkemeer gaat het om “een koekje van eigen deeg”. Poels: “Die 12 hectare stond altijd al als landbouwgrond ingetekend. Het gaat dus niet om een nieuwe kavel, die eerst bestemd was als bedrijventerrein en nu voor landbouw. Bovendien gaat om het stuk grond waar wél pesticiden worden gebruikt en dus niet om die mooie vruchtbare biologische polderklei die wíj juist willen behouden en blijven gebruiken voor voedselproductie ín de stad. De gemeente gaat een wedstrijd uitschrijven voor deze kavel van 12 hectare. Uiteraard zullen wij als Platform Behoud Lutkemeer hier aan meedoen en een voorstel voor een voedselparkje voor indienen. Maar, het blijft erg verdrietig dat de gemeente juíst de meest vruchtbare grond wil gaan volbouwen met blokkendozen. Dat de Lutkemeerpolder wordt opgeofferd voor grote buitenlandse investeerders, die miljarden verdienen aan distributiecentra in Nederland.”

Bestemmingsplan deels aanpassen?
Een dag eerder pleitten vier insprekers in de stadsdeelcommissie van Nieuw-West voor het gedeeltelijk herzien van het huidige bestemmingsplan Lutkemeerpolder zodat hier óók stadslandbouw mogelijk wordt met gerelateerde bebouwing. Zo zou Voedselpark Amsterdam hier alsnog gerealiseerd kunnen worden. Dit voorstel komt ook nog in de gemeenteraad en de oppositie zal ook dan weer haar best doen om het College op andere gedachten te brengen en het voedselpark in de Lutkemeer mogelijk te maken.

DB stadsdeelcommissie steunt wijziging niet
Hans Homburg van Platform Behoud Lutkemeer volgde de stadsdeelcommissievergadering van Nieuw-West op 8 november nauwgezet en vatte samen wat besproken is: “In de loop van de behandeling zagen enkele politieke partijen er wel wat in om in de Lutkemeerpolder ook stadslandbouw mogelijk te maken, mede gezien de jarenlange maatschappelijke druk om hier een voedselpark te realiseren. De leden van het DB waren echter niet voornemens af te wijken van het officiële politieke standpunt van de centrale stad: Dus vasthouden aan bebouwing volgens het bestemmingsplan, dat op 24 april 2013 is vastgesteld door de gemeente Amsterdam. Zij wilden wel praten met de initiatiefnemers van Voedselpark Amsterdam, maar niet over het huidige bestemmingsplan.”

Geld weegt zwaarder dan groene idealen
Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben de Amsterdammers opnieuw overwegend links en groen gestemd, maar dit is niet terug te zien in de besluitvorming van de wethouder. Het College van Burgemeester en Wethouders blijft ‘geld op de korte termijn’ zwaarder laten wegen dan ‘een duurzame stad in de toekomst’. De bekende argumenten over ecologie, duurzaamheid, biologische voedselvoorziening dicht bij huis en recreatieve kansen voor inwoners van het dichtbevolkte stadsdeel Nieuw-West worden gemakshalve genegeerd.

Aan de andere kant van de Lutkemeerweg, tegenover boerderij De Bioterbloem, is deze bedrijfshal al in aanbouw. Op 9 november is het erop of eronder voor de toekomst van de Lutkemeerpolder en dus van Oud Osdorp. Sommige delen van de polder zijn nog intact. “Een bouwstop en nu met elkaar in gesprek, over een duurzaam compromis. Dat zou het beste zijn”, aldus woordvoerder Iris Poels van Behoud Lutkemeer. Foto Hans Homburg.

Locatie Lutkemeer is verkeerstechnisch ongeschikt
Inmiddels krijgt een nieuw argument tégen de bouw van distributiecentra in de Lutkemeerpolder steeds meer aandacht: de logistiek. Op 10 november 2022 laat Parooljournalist Bart van Zoelen een aantal verkeersexperts aan het woord, die de bouw van distributiecentra in de Lutkeerpolder ontraden: “Verkeersdeskundigen zetten grote vraagtekens bij de bouw van distributiecentra in het groen van de Lutkemeerpolder.

Hans Homburg begrijpt niet waarom de gemeente de plannen voor de Lutkemeerpolder niet tenminste ‘on hold’ zet. Een gemeentelijke verkeersanalyse is in de maak. Het is breed bekend dat het verkeer in Nieuw-West nu al een bron van ergernis is door opstoppingen in de spits. En tóch wacht het College niet tenminste eerst de onderzoeksresultaten van deze analyse vreemd genoeg niet eerst af. Alleen het kruispunt uit de Lutkemeerpolder, de Etnastraat naar de Ookmeerweg, staat gepland voor aanpassing in 2023.De overige verkeersknelpunten worden pas later opgelost.”

Kees-Willem Rademakers, onderzoeker van voedsellogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), noemt de plannen voor de Lutkemeerpolder “ondoordacht”. Ook hij is van mening dat de Lutkemeer ongeschikt is als locatie voor het aan- en afrijden van vrachtwagens: “Zowel de aanvoerroute vanaf de snelwegen als de binnenwegen de stad in schieten tekort. Het lijkt er daardoor op uit te draaien dat hier via Schiphol aangevoerde lading zal worden opgeslagen om daarna over het hele land gedistribueerd te worden. Dat is geen stadslogistiek en dus krijg je weer zo’n doos in het landschap waar vrachtwagens af en aan rijden.” Om zo’n distributiecentrum rendabel te maken gaat het volgens Rademakers al gauw om meer dan tienduizend voertuigen per week.

Geen behoefte aan distributie vanuit Lutkemeerpolder
Ook Walther Ploos van Amstel, HvA-lector citylogistiek, is kritisch. Hij noemt de plannen achterhaald: “In de Lutkemeer wordt iets van twintig jaar geleden ontwikkeld. Het gaat om heel klassieke open overslag met weinig toegevoegde waarde voor de Amsterdamse economie.” In de Lutkemeerpolder ziet hij juist kansen voor een mengvorm van een logistiek knooppunt met natuur en innovatieve bedrijvigheid, zoals een voedselbos, biologische stadslandbouw of vertical farming, de teelt van luxegewassen onder ledlicht. “Met lichte transportmiddelen als elektrische bestelwagens die groenten en kruiden in de stad bezorgen bij sterrenrestaurants die bereid zijn meer te betalen voor kwaliteit.”

Timing is vreemd
Niet alleen wacht de gemeente de resultaten van de eigen verkeersanalyse niet af, ook beide HvA-onderzoekers vinden het merkwaardig dat de plannen nu worden doorgezet. Binnenkort verschijnt namelijk ook een gemeentelijke strategie rond de vraag op welke plekken aan de rand van de stad zogenoemde ‘hubs’ kunnen komen voor stadslogistiek. “Naar verluidt komt de Lutkemeerpolder daar niet gunstig uit. Amsterdam zou die plannen toch tenminste moeten afwachten”, aldus de onderzoekers, die de Lutkemeer allesbehalve noodzakelijk vinden voor de bevoorrading van de stad. Wethouder Reinier van Dantzig blijft echter het tegendeel beweren en uitdragen dat “de distributiecentra in de Lutkemeer echt noodzakelijk zijn voor de bevoorrading van de stad”. Dat ter zake kundige onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam die noodzaak betwisten, lijkt de wethouder te negeren.

Tamar Frankfurther; 12 november 2022.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van het artikel in het Parool van Bart van Zoelen va 10 november 2022: Plan voor distributiecentra in de Lutkemeerpolder is ‘achterhaald’ en ‘ondoordacht’.

Terugkijken naar stadsdeelcommissievergadering van 8 november 2022 vanaf tijdscode 59.40.

Zie ook:
* Toekomst van Oud Osdorp op 9 november in de gemeenteraad
* Toch bouwen voor leegstand in de Lutkemeerpolder?
* Al twee jaar uitstel herziening bestemmingsplan Lutkemeerpolder
* Groen houden Lutkemeerpolder is nu een politieke keuze