Erik Swierstra

Tenminste vijf Kerkuiltjes verwacht in ‘De Oeverlanden’

Op vrijdag 24 juni 2022 kreeg vrijwilliger Hans Bootsma van ‘De Oeverlanden’ te horen dat de kans groot is dat er op het depot in het natuurgebied binnenkort kerkuiltjes ter wereld gaan komen.

Vertegenwoordigers van de Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland, die langskwamen om de door hen beschikbaar gestelde nestkast boven de ingang van de loods te inspecteren, konden dat melden.

Zo ziet een kerkuil eruit (Tyto Alba).

Tenminste twee maar waarschijnlijk meer eieren
Hans Bootsma had al een goed voorgevoel, omdat hij opnieuw flink wat braakballen rond de nestkast gevonden had. Maar, dat was voorgaande jaren ook al het geval. Daarom twijfelde hij. Ricardo van Dijk van de werkgroep kwam de kast, zoals ieder jaar, inspecteren. Hij dekte eerst het vlieggat van de kast af. Daarna lichtte hij de deksel van de kast voorzichtig op. Hij zag tot zijn blijdschap in de kast twee volwassen vogels zitten en twee eieren liggen. De kans groot dat er meer eieren zijn. Kerkuilen leggen immers meestal tussen de vijf en acht eieren. Maar, die eieren liggen waarschijnlijk onder een van de ouders en waren dus onzichtbaar.

Hans: “Het is natuurlijk geweldig dat dertien jaar nadat we voor het eerst in ‘De Oeverlanden’ een kerkuil hebben wargenomen er nu daadwerkelijk door hen gebroed wordt in de loods. Ik memoreer hier graag wijlen Chris Arntzen, die toen het initiatief nam om hier een kast te bouwen.” Kerkuilen zijn volgens Hans niet snel verstoord door geluiden: “Ze kunnen heel wat hebben.” Maar, hij verzoekt iedereen die bij de loods in de buurt komt, “voor de zekerheid de komende periode toch zo min mogelijk geluid te maken”.

Ricardo van Dijk van de Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland inspecteert de nestkast in de loods bij het Depot in ‘De Oeverlanden’. Foto’s: Hans Bootsma.

Over zes weken weten we meer
Over ongeveer zes weken, komt de Kerkuilenwerkgroep opnieuw langs om het nest te bezoeken en te kijken of alles goed is gegaan. Als er kerkuiltjes zijn, dan kunnen ze ook iemand die daar vergunning voor heeft worden geringd. Dat wordt nog wel even goed plannen. Het ringen moet gebeuren als de jonge vogels tussen de twee en zeven weken oud zijn. Hans Bootsma: “We kunnen niet vaststellen wanneer de eieren precies zijn gelegd. We weten wel dat de broedtijd 30 dagen is dat de jongen daarna in zes á zeven weken worden grootgebracht. Voor het uitzoeken van een geschikte ringdatum zijn de marges smal.” Nico Jansen vult aan: “Het oudste jong is vaak meer dan een week ouder dan het jongste. Niet alle jongen overleven het: Meestal vliegen vier tot vijf jongen uit. De jongste jongen zijn soms slachtoffer van kaïnisme. Dat betekent dat zij door oudere nestgenoten worden opgegeten.”

Belang van ‘De Oeverlanden’ als natuurgebied
Nico sluit af: “Dit is een prachtig resultaat dertien jaar na de eerst signalering van kerkuilen in het gebied. Het grote belang van ‘De Oeverlanden’ als belangrijk natuurgebied in Amsterdam Nieuw-West wordt hiermee eens te meer onderstreept. Deze bijzondere vogel heeft het natuurgebied uitgekozen als geschikt leefgebied, zo dicht bij de stad.”

Tamar Frankfurther; 26 juni 2022.

Oude Haagsebrug blijft dé busroute naar Schiphol

Het was de bedoeling om een nieuw viaduct over de A9 speciaal voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) te bouwen.

“Dat viaduct gaat (voorlopig) niet gebouwd worden”, zo laat wethouder Marja Ruigrok weten in een brief die zij op 21 juni 2022 naar de gemeenteraad van de Haarlemmermeer stuurde.

Te duur en alternatief voorhanden
De reden? De geraamde bouwkosten rijzen de pan uit en er is een goedkoper acceptabel alternatief voor het hoogwaardig busvervoer naar Schiphol: het vervangen van de Oude Haagsebrug over de Ringvaart.

De locatie van de brug over de Ringvaart. De nieuwe brug wordt breder zodat de HOV-bussen hier in twee richtingen (via de gestippelde route) naar Schiphol kunnen rijden en niet meer op elkaar hoeven te wachten. De golfclub blijft via de nieuwe brug bereikbaar. Ook komt op de brug meer ruimte voor de fietser en wordt de doorvaarthoogte verhoogd. Dat wordt dan wel een pittige fietsklim… Foto: Tamar Frankfurther.

Vervanging Oude Haagsebrug is noodzakelijk
Dat de Oude Haagsebrug in slechte technische staat verkeert, is niet verwonderlijk. De brug is in 1938 gebouwd als onderdeel van Rijksweg 4 (nu de A4) en was een van de eerste autosnelwegen van Nederland. Deze weg verbond het Aalsmeerplein in Amsterdam via Schiphol met Den Haag.

De Oude Haagsebrug over de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.
Foto: Erik Swierstra.

Alleen voor OV en naar het golfterrein
Sommige partijen hoopten dat de aanleg van het nieuwe viaduct door zou gaan, omdat de Oude Haagsebrug dan mogelijk opengesteld zou kunnen worden voor ándere voertuigen. Dat zou ook positieve gevolgen voor de ontsluiting van Nieuw-West kunnen hebben. Nu dit besluit is genomen, lijkt deze optie (voorlopig) van de baan.

Tamar Frankfurther; 24 juni 2022.

Zie ook:

Achter de GEB-deurtjes hing een telefoon en zaten een OV-klok en schakelaar

Het mysterie van de twee GEB-deurtjes achter de brandmelder aan de Sloterweg naast het Politiebureautje is al voor een groot gedeelte opgelost.

André Bank, verantwoordelijk voor de ‘operationele installatie’ bij Alliander en al 50 jaar tuinder op volkstuincomplex V.A.T. wist antwoord te geven op veel vragen. Ook de oproep in deze Nieuwsbrief van vorige week leverde nuttige informatie op.

Dankzij André Bank van Alliander is nu bekend hoe het precies zat met de elektriciteit op Sloten.

André Bank van Alliander opent het deurtje. Foto Guido Frankfurther.

Scharnieren aan boven- en zijkant waren functioneel
André wist meteen te vertellen dat het linker deurtje toegang gaf tot een telefoon voor GEB-medewerkers. Achter het rechter deurtje zaten twee belangrijke instrumenten: een openbare verlichtingsklok (‘OV-klok’) om de verlichting ’s avonds als het donker werd automatisch te ontsteken. Daarnaast zat er een schakelaar waarmee je overdag de straatverlichting aan kon doen om deze te testen. Dan blijft de vraag nog open waarom de deurtjes dan ofwel naar boven ofwel opzij geopend werden.

Het linker deurtje scharnierde naar boven en het rechter opzij. Foto: Guido Frankfurther.

Dat het linker deurtje zijn scharnier aan de bovenzijde heeft, is logisch, volgens André: “In die linker kast zat een bedrijfstelefoon, waarmee alleen medewerkers via een telefoniste naar het GEB konden bellen. Als het regende kon je dan onder het deurtje gaan staan en droog telefoneren. Gsm-telefoons waren er vijftig jaar geleden natuurlijk nog niet. En als er een storing was, moest je je eerst melden als je op de locatie was gearriveerd. Vooral ’s nachts was dat handig, want dan hoefde je hiervoor niet een van de buren ’s nachts uit zijn bed te bellen.”

Een GEB-bedrijfstelefoon van het model dat vroeger in de telefoonkast achter het linker deurtje heeft gezeten.
Foto: André Bank.

André vervolgt: “Het rechter deurtje gaf toegang tot een kast waar de OV-klok en de ‘overbruggingsschakelaar’ in zaten. Die laatste kon je omzetten om de straatverlichting overdag aan te zetten. Dit ontsteekpunt gaf toegang tot de besturing op wijkniveau. Een groot deel van het dorp kon je hiermee overdag in het licht zetten.”

Zijn collega Rob Teffer, hoofdmonteur en leermeester bij Liander voegt daar aan toe: “Die OV-klok was in feite niets anders dan een relais dat werd aangestuurd door een signaal vanuit de centrale. Vanuit de moederklok aldaar werd de schakelaar op Sloten omgezet op het moment dat de duisternis inviel.”

Verschillende lopers voor enkele of voor veel deurtjes
André Bank heeft zich verdiept in de geschiedenis van het toenmalige Gemeente-Energiebedrijf (GEB) en weet daarom haarfijn uit te leggen hoe het zat met de elektriciteit in Amsterdam en op Sloten. Het GEB werkte met verschillende ‘lopers’. Dat zijn sleutels die op alle soortgelijke deurtjes in Amsterdam pasten, maar bijvoorbeeld ook op wijkstations en ruimten voor het ‘bovennet’. Hoe belangrijker de functie van een afgesloten ruimte, hoe minder medewerkers over een passende loper daarvoor beschikten. André: “Alle lopers pasten op het telefoonkastje, de laagste gradatie, want iedereen moest natuurlijk met het hoofdkantoor kunnen bellen bij storingen of calamiteiten. Maar alleen de lopers van de senior-medewerkers pasten ook op de deuren van de wijkstations.” Binnenkort deelt André nog meer over het elektriciteitsnet, de openbare verlichting in Sloten en de restauratie van de GEB-deurtjes.

Tamar Frankfurther; 22 juni 2022.

Zie ook:

Oud Osdorpers spreken weer in voor veiliger Osdorperweg

Hoewel de Osdorperweg geen agendapunt op de SDC-vergadering van 14 juni 2022 was, waren het drie insprekers die bijna een uur lang alle aandacht op dit al jaren slepende dossier wisten te vestigen.

Als bewoners van deze verkeersgevaarlijke weg deden zij wederom een oproep om nu daadwerkelijk de onveiligheid aan te pakken en dit vooral te combineren met het groot onderhoud.

Tegenstrijdige uitgangspunten

Ook juridisch is er veel aan te merken op het plan om de weg met als status ‘Hoofdnet Fiets en erftoegangsweg’ nu te gaan inrichten voor zwaar vrachtverkeer en daarmee dus ook het vrachtwagenverbod na 60 jaar op te heffen. Ook kwam de vraag aan de orde in hoeverre er tussen stadsdeel en ondernemers handjeklap is gespeeld om de weg weer voor vrachtverkeer te gaan bestemmen en verbouwen. Kortom, de tegenstrijdige uitgangspunten die voor de Osdorperweg zijn geformuleerd missen alle geloofwaardigheid.

DB verantwoordelijk voor onveiligheid

Namens de Klankbordgroep Oud Osdorp constateerde Hans de Waal dat het DB nog steeds geen actie had ondernomen. “Het is duidelijk dat dit DB geen voorstander is van het direct nemen van maatregelen als het om verkeersveiligheid gaat. Na de vorige vergadering is immers geen enkele actie ondernomen. Het groot onderhoud, waarbij zo maar even het vrachtwagenverbod van tafel wordt geveegd, gaat dus gewoon door. Daarmee bent u allemaal verantwoordelijk voor de vrachtwagen van 40 ton die een moeder met een kind op de fiets tegenkomt op de Osdorperweg.

U gelooft de ambtenaar die denkt de veiligheid voor de fietser te realiseren middels twee rode fietsstroken en een bordje met maximum 30 km/u. Met dit geplande groot onderhoud wordt de weg, vanaf komende maand al, in strijd met het vrachtwagenverbod, extra gefundeerd en verbreed voor zwaar vrachtverkeer. Daarmee wordt maar één punt van de nota van de uitgangspunten, en wel het meeste bizarre (het geschikt maken voor vrachtverkeer) verwezenlijkt. Alle andere uitgangspunten klinken misschien wel leuk, maar worden daarmee in de praktijk een lachertje.”

Dubbel werk, dubbele kosten

Hans de Waal wees ook op het onnodig verspillen van gemeenschapsgeld door nu eerst alleen het groot onderhoud te plegen en in een later stadium de weg weer opnieuw op te breken voor de inrichting van de 30 km-zone. En dat omdat er eerst weer een onderzoek zou moeten plaats vinden.

Handjeklap met ondernemers?

En de bevlogen Oud Osdorper vervolgde: “Het enige onderzoek dat volgens mij nog moet plaats vinden is hoe het kan dat dit (en het vorige) DB de belangen van de ondernemers belangrijker vinden dan de verkeersveiligheid van de fietser op de Osdorperweg. Welke lijntjes lopen er tussen ondernemers en de gemeenteambtenaren die de beslissing in dit project nemen? Hebben juristen de gemeente al claims in het vooruitzicht gesteld wanneer de weg niet langer technisch wordt ingericht om geschikt te zijn voor zwaar vrachtverkeer? Beste mensen, ’t stinkt! Dit langlopende dossier rammelt aan alle kanten. Ik ben er klaar mee…”

Juridisch afdwingen

Mireille de Ridder, eveneens bewoner en tevens lid van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, toonde zich zeer ontgoocheld over de voorgenomen oplossingen die de onveiligheid juist gaan vergroten: “Op sommige delen mist de Osdorperweg zelfs de vereiste breedte voor twee vrachtwagens om elkaar te passeren. Bovendien is daar aan één zijde een voetpad van slechts twee stoeptegels. Afgelopen week werd ik zelf daar door een vrachtwagen in de heg gedrukt. Als dit een kind was overkomen, hoe zou het dan afgelopen zijn?

Zelf overweeg ik momenteel een gerechtelijke procedure aan te gaan, omdat in dit hele dossier diverse zaken niet kloppen en die bovendien juridisch aanvechtbaar zijn. Dat gemeente en stadsdeel beide over dit dossier gaan, maakt het bijzonder verwarrend en onduidelijk. De gemeente voert hier andere ontwikkelingen door, zoals de ontsluiting van het terrein in de Lutkemeerpolder en de horecaplannen bij de Slibveldenweg, die niet gecommuniceerd worden met het stadsdeel en de projectmanager van de Osdorperweg.” Mireille pleitte daarom voor één aanspreekpunt voor de Osdorperweg: “En aangezien het stadsdeel minder mandaat heeft dan de gemeente, moet dit project, net als de Sloterweg, in één hand gelegd worden, dus bij de gemeente.”

Kindonvriendelijk én -onveilig

Saskia van der Pol, eveneens bewoner en dorpsraadslid, legde in haar bijdrage vooral de nadruk op de gevaarlijke situatie voor de kinderen. Zelfs de kinderspeelplek van ‘Over de Rand’ op de hoek van de Joris van den Berghweg is voor kinderen zelfstandig niet bereikbaar vanwege de smalle stoep langs de drukke en smalle Osdorperweg, waar auto’s en vrachtwagens elkaar rakelings moeten passeren.

Doorschuiven

Het was vooral stadsdeelvoorzitter en waarnemend portefeuillehouder Verkeer Ünver die namens het DB op de insprekers reageerde. Hij wist daarbij zijn irritatie – tijdens zijn breedvoerige betoog met daarin veel inhoudelijke herhaling – over de ingebrachte punten nauwelijks te verbergen. Vooral de schijn van handjeklap met de ondernemers wees hij nadrukkelijk van de hand, zolang duidelijke bewijzen daarvoor ontbreken. Op de klacht over het uitblijven van maatregelen wees hij op de nog aan te stellen nieuwe portefeuillehouder die het hele dossier na diens aantreden zal gaan overnemen.

Ünver beloofde aan De Waal om zijn opvolger, Nazmi Türkkol van D66, zo spoedig met hem in contact te gaan brengen om het “doorschuiven van de maatregelen tot een minimum te beperken”. Wat betreft een eventuele overdracht van het dossier naar de gemeente en het invoeren van de elektronische knip waarover de SDC zich in meerderheid uitsprak verwees hij naar de toezeggingen van de vorige vergadering.

Acht palen, één camera

Op de vraag van andere SDC-leden welke kortetermijnoplossing Hans de Waal het liefst zou zien, stelt Hans voor om acht flitspalen op het hele traject te plaatsen met één camera die telkens van plek wisselt. Deze plaatsing zou volgens hem binnen twee weken haalbaar zijn om te realiseren.

Beschamend

Slotenaar Monique van ’t Hek (D66) noemde het “beschamend” dat het dossier Osdorperweg al zoveel jaren voortsleept. Als nieuw SDC-lid beloofde zij om snel na de aanstelling van de nieuwe portefeuillehouder het dossier ‘Osdorperweg’ zo veel mogelijk samen met de nieuwe verkeerswethouder (D66) van de gemeente op te pakken. Van ’t Hek beloofde zich hierin vast te gaan bijten tot er een oplossing is bereikt en de Osdorperweg veilig is voor fietsers.
Eerder hebben ook de stadsdeelpolitici van GroenLinks, de PvdA en de VVD hun steun hiervoor al toegezegd, zoals ook blijkt uit eerder aangenomen moties.

Theo Durenkamp; 18 juni 2022.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl/artikelen/oud-osdorpers-spreken-weer-in-voor-veilige-osdorperweg

Ervaar zelf hoe het is om te fietsen op de Osdorperweg

“Ik kan mijn bestemming alleen bereiken via de Osdorperweg en fietste daar dus op mijn elektrische fiets met een snelheid van zo’n 25 km/uur”, luidt de tekst bij de link naar een filmpje dat de redactie ontving.

Er wordt al jaren gesproken over de onveiligheid voor fietsers op de Osdorperweg, die toch onder het Hoofdnet Fiets valt. We naar dit filmpje kijkt, kan veilig in zijn luie stoel ervaren hoe ‘fijn’ het is om hier te fietsen.

Levensgevaarlijke inhaalmanoeuvre

De fietser vervolgt: “Ik had tijdens het fietsen mijn camera in mijn rugzak zitten. Je ziet dat er van achterop een brede vrachtwagen aankomt. Hij wil inhalen en besluit dat pál voor de bocht van het oude dorp in. Ik had mazzel dat er op dat moment geen tegenligger aankwam, want anders had hij daarvoor moeten uitwijken en had ik onder de trailer gelegen.”

Veel te brede en zware vrachtwagen

Op de Osdorperweg – onderdeel van het Hoofdnet Fiets – geldt al sinds decennia een breedte- en aslastbeperking voor vrachtwagens. Op de film is het kenteken van deze kolos goed leesbaar. Hij is te breed (2,55 m) en te zwaar gemiddeld 10 ton per as.

Verkeersbesluit opnieuw nemen
Desgevraagd geeft Hans de Waal van de Klankbordgroep Oud Osdorp uitleg: “De gemeente vindt de hele situatie maar lastig en zegt het oorspronkelijke verkeersbesluit van het bestaande vrachtwagenverbod niet meer te kunnen vinden. Oké, dat kan gebeuren. Sindsdien is de computer ingevoerd en heeft de gemeente heel wat keren gereorganiseerd. Maar, dan kies je er toch voor om dat verkeersbesluit gewoon opnieuw te nemen? Niet dus: men kiest liever voor het verwijderen van de verbodsborden. Als fietser ben je op deze smalle dijkweg erg kwetsbaar. Het is wachten op de eerste fietser die wordt doodgereden. Daarna komt de gemeente vast wel in actie. Als fietser ben je dus een soort proefkonijn voor de veiligheid op de Osdorperweg.” Hans heeft hierover op 15 juni 2022 een brief gestuurd naar de tijdelijk portefeuillehouder Verkeer van stadsdeel Nieuw-West, Emre Ünver.

Tamar Frankfurther; 17 juni 2022.

Oude GEB-deurtjes achter de brandmelder worden gerestaureerd

“Waarvoor werden die die twee deurtjes achter de brandmelder naast het Politiebureautje op Sloten toch gebruikt?”, is een veel gehoorde vraag.

De twee oude GEB-deurtjes in de muur tussen Sloterweg 1224 en het Politiebureautje verkeerden in zeer slechte staat en worden op dit moment gerestaureerd. 

De mysterieuze deurtjes: het linker opent naar boven; het rechter opent zijwaarts.

In zeer slechte staat
De half vergane deurtjes waren al lange tijd een doorn in het oog van initiatiefnemer en voormalig Slotenaar Guido Frankfurther: “Telkens als ik er langs liep dacht ik dat we deze restauratie ook nog eens moesten oppakken. Toen ik er laatst samen met de experts naar de deurtjes ging kijken, bleek dat je zomaar een pen door het ijzer kon drukken. Zó slecht waren ze er aan toe”. 

Guido met de twee sterk verwaarloosde GEB-deurtjes. Foto: Volkert Bakker.

Oproep: Wie weet meer?
Bij deze doet Guido een oproep aan iedereen die meer kan vertellen over de deurtjes. Hij is op zoek naar antwoorden op deze vragen:
* Wat zat er in beide kastjes achter de deurtjes?
* Waarom heeft het ene deurtje zijn scharnier aan de bovenkant en het andere aan de zijkant?
* Van wanneer tot wanneer waren ze ongeveer in gebruik?
* Wat waren de originele kleuren van de deurtjes?

“Bij rondleidingen op het dorp willen we natuurlijk wel het goede verhaal kunnen vertellen. Daarom horen we graag alles wat er nog bekend is”, aldus Guido.

Kosten zijn gedekt
“De kosten van de renovatie zijn gedekt”, vertelt Guido. “Vorig jaar hebben we via crowdfunding geld opgehaald voor de productie van de gedenksteen ‘100 jaar annexatie gemeente Sloten’. Op het laatste moment kwamen er nog een paar grotere bedragen binnen, waardoor er nu wat geld van dat project overblijft. Dit bedrag samen met een bijdrage van de afdeling Openbare Verlichting van de gemeente Amsterdam, kunnen we mooi gebruiken voor het restaureren van de deurtjes.” De gedenksteen zelf zal later in het jaar worden onthuld.

Twee lege kasten achter de deurtjes
Misschien vroeg u zich al af waarom er sinds een paar weken planken op de muur achter de rode brandmelder zijn bevestigd. Deze dichten de twee lege kasten af die achter beide vrijwel volledig vergane GEB-deurtjes verborgen zaten. Nadat de firma Volkert Bakker Natuursteenrestaurateur uit Venhuizen de deurtjes vakkundig had verwijderd, zijn de planken hier tijdelijk bevestigd. De deurtjes worden op dit moment gerestaureerd door Smederij Kouwenhoven uit Amsterdam. 

Volkert Bakker (links) en Cor Spruit verwijderen de oude deurtjes.

Lever verhalen, foto’s en tekeningen in voor de tijdscapsuleAls de gerestaureerde deurtjes straks weer zijn bevestigd, zullen de kastruimtes daarachter weer blijvend worden afgesloten. Totdat er over vijftig, of misschien wel honderd jaar, weer iemand zal opstaan die gaat regelen dat de dan weer vergane deurtjes worden gerestaureerd. Daarvoor moeten de deurtjes natuurlijk weer worden verwijderd en dan worden de kastjes met inhoud zeker ontdekt.

En dan worden onze verhalen ontdekt
De restaurateurs zullen het dan geweldig vinden om de door ons bijeengebrachte en verborgen informatie aan te treffen. “Als een tijdscapsule uit 2022”, vertelt Guido, bedenker van dit plan, enthousiast. 

Achter de deurtjes zitten twee lege kasten. Dat worden de tijdscapsules.

Inleveren tot en met 1 juli
Iedereen die iets wil schrijven over zichzelf, zijn familie, het dagelijks leven in Sloten of Oud Osdorp, over de Coronajaren, over je volkstuintje, de speeltuin, het verkeer op de Sloterweg of over wat dan ook, is welkom iets op papier te zetten. Hoe persoonlijker, hoe leuker, natuurlijk. Handgeschreven of uitgetypt. Je kunt ook een collage maken met foto’s en plaksels, als het maar op A4-formaat past. Losse foto’s bijvoegen mag ook. Vergeet niet je naam, geboortedatum en adres op de achterkant te vermelden, want dat is natuurlijk heel interessant voor historici over 100 jaar.

Stop alle bijdragen in een plastic doorkijkmapje en doe deze uiterlijk op vrijdag 1 juli in de bus bij Sloterweg 1212. Ook de kinderen op het dorp en van basisschool De Driesprong worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen.

De overige foto’s in dit artikel zijn gemaakt door Guido Frankfurther.

Tamar Frankfurther; 16 juni 2022.

Zie ook:

Opvang van Oekraïense vluchtelingen in Sloten en Oud Osdorp?

Bewoners van Sloten en Oud Osdorp ontvingen op 30 mei 2022 een bewonersbrief van Rutger Groot Wassink, verantwoordelijk wethouder voor de opvang van vluchtelingen.

De wethouder: “Veel Oekraïense vluchtelingen worden op het ogenblik opgevangen in hotels en in hostels. Die zijn niet geschikt voor de lange-termijnopvang. We weten niet hoe lang de oorlog nog gaat duren. Daarom zoekt de gemeente nu naar locaties waar de vluchtelingen uit Oekraïne terecht kunnen voor een periode van één tot drie jaar.”

Misschien komen hier tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne te wonen.

Niets is al duidelijk en niets staat al vast
Desgevraagd laat woordvoerder Joric Kerstens weten: “De gemeente doet in juni op negen plekken in Amsterdam vooronderzoek om te bepalen of het zin heeft om écht te gaan onderzoeken of een locatie geschikt is voor vluchtelingenopvang. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners meteen vanaf de start worden meegenomen in het proces van de eventuele komst van een tijdelijke vluchtelingenopvang naar hun buurt. Vandaar dat de wethouder ervoor kiest om nu al een bewonersbrief rond die locaties te laten verspreiden. Groot Wassink wil optimale transparantie en wacht dus niet met informeren totdat duidelijk is dat een bepaalde locatie geschikt bevonden is. Dat er nu een ‘quickscan’ plaatsvindt, betekent dus nog niet dat ergens ook echt vluchtelingen opgevangen gaan worden.”

Omdat het om een eerste basisonderzoek gaat, kon de woordvoerder ook nog niets zeggen over zaken als:
* het aantal vluchtelingen per locatie;
* of het op Sloten alleen om gebruik van het clubgebouw gaat of ook om gebruik van de kunstvelden (en hoe dat dan in zijn werk gaat).

Kerstens wist ook nog niet te vertellen waar de in de brief genoemde ‘Voorzieningenkavel’ in de Lutkemeerpolder precies ligt. Het is dus onduidelijk of het hier gaat om het reeds ‘ontwikkelde’ en geasfalteerde deel, of om het betwiste landbouwdeel waar Behoud Lutkemeer ‘Voedselpark Amsterdam’ hoopt te realiseren.

Mondelinge vragen Van ’t Hek
Stadsdeelcommissielid (en Slotenaar) Monique van ’t Hek (D66) heeft hierover op 14 juni acht mondelinge vragen aan het College van B&W gesteld.

Van ’t Hek stelt eerst een aantal vragen van algemene aard. Zo vraagt zij waarom vier van de te onderzoeken negen nieuwe opvanglocaties in stadsdeel Nieuw-West liggen, of hierover vooraf overleg was met (en zo ja met wie van) het stadsdeel, hoe de inspraak van omwonenden eruit ziet als een locatie het stempel ‘geschikt’ krijgt en of de maximale termijn van maximaal drie jaar echt een harde randvoorwaarde is. Van ’t Hek probeert optimale duidelijk vooraf te krijgen: “In de bewonersbrief van 30 mei staat ook een passage over vluchtelingen in het algemeen. Zou het ook kunnen dat op deze mogelijke nieuwe locaties, naast vluchtelingen uit Oekraïne, ook statushouders van elders gehuisvest gaan worden?”

Locatie Sloten ligt gevoelig
In de afgelopen decennia staken telkens weer hardnekkige geruchten de kop op dat ontwikkelaars op de sportvelden op Sportpark Sloten West woningen mochten gaan bouwen. Achtereenvolgende Dagelijks Besturen, wethouders en projectambtenaren bleven dit keer-op-keer hardnekkig ontkennen. Nu is er uiteraard sprake van een noodsituatie en van tijdelijkheid. Maar, van het één kan het ander komen. Sommige Slotenaren laten als reactie op de bewonersbrief dan ook weten dat zij “niet tegen de eventuele komst van – een bescheiden groep – vluchtelingen naar deze locatie zijn”, maar dat zij “vooral bezorgd zijn dat de gemeente deze locatie daarná wél als woningbouwlocatie gaat beschouwen. En dat het dorp dan letterlijk en figuurlijk overvleugeld gaat worden door een nieuwbouwwijk. Als ze ons dát flikken, dan zijn we er fel op tegen dat er nu vluchtelingen gehuisvest worden!”

Middels haar mondelingen vragen wijst het Slotense commissielid de wethouder meteen ook op een aantal vraagstukken die specifiek voor de Slotense locatie gelden, zoals:
* De functies van de te onderzoeken locatie in het bestemmingsplan, te weten: Sport en de provinciale Hoofdgroenstructuur de Groene AS;
* De (bouw)beperkingen die voortkomen uit het feit dat deze locatie direct grenst aan het Beschermd Dorpsgezicht Sloten;
* De slechte ontsluiting van deze locatie (alleen via het toch al overbelaste verkeersknooppunt bij de Sloterbrug) en de afwezigheid van voorzieningen in de buurt.

Informatievoorziening
Wat de uitslag van het onderzoek ook zal zijn en wat het College naar aanleiding daarvan ook gaat besluiten: De gemeente belooft de omwonenden van alle locaties en de lezers van de Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp zorgvuldig op de hoogte te houden van de resultaten van het vooronderzoek en de eventuele vervolgstappen die daarop volgen.

Tamar Frankfurther; 13 juni 2022.

Partijen trekken hoopgevende adviezen Osdorperweg weer in

Ondanks smeekbedes bij de inspraak wordt het groot onderhoud stoïcijns doorgezet. Het verdrietige resultaat van de bespreking op 31 mei 2022 in de stadsdeelcommissie (SDC).

Door de kritische opstelling van een meerderheid van de stadsdeelcommissie, heerste voorafgaand aan de vergadering optimisme dat de veiligheid op de Osdorperweg eindelijk centraal zou komen te staan.

Twee adviezen en twee vragen
De fracties van D66, GroenLinks, de PvdA en de VVD hadden immers van tevoren twee heldere ongevraagde adviezen ingediend: “Het groot onderhoud aan de Osdorperweg beperken tot het hoogstnoodzakelijke en het hele plan rond de verkeersveiligheid vanaf nu laten afhandelen door de Centrale Stad, zoals ook met de Sloterweg is gebeurd.” Maar, na uitvoerige discussie, trokken zij deze adviezen ook weer in. Daarnaast stelden deze vier partijen ook twee vragen:

* Wat behelst exact het groot onderhoud aan de Osdorperweg dat in de bewonersbrief van 11 mei 2022 werd aangekondigd?
* Waarom is de elektronische knip niet in het uitvoeringsplan opgenomen?

Voordat deze vragen en adviezen in de vergadering werden besproken, kreeg Hans de Waal namens de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) drie minuten het woord. Zijn open brief aan alle SDC-leden was immers voor vier partijen de aanleiding om beide zogeheten ‘ongevraagde adviezen’ te agenderen.

Spreekwoordelijke druppel
De bewonersbrief van 11 mei 2022 was voor Hans de Waal, net als bij zoveel andere bewoners van de Osdorperweg, de druppel die bij hem de emmer deed overlopen. Het daaropvolgende gesprek met de uitvoerende ambtenaar van het project was voor Hans de reden om na jarenlange inzet voor de verkeersveiligheid de handdoek definitief in de ring te gooien. Nu de meerderheid van de stadsdeelcommissie echter deze beide hoopgevende adviezen voor deze vergadering hadden geagendeerd, besloot Hans toch gebruik te maken van zijn inspreekrecht.

De Oud Osdorper hield een vlammend betoog waarin hij de onlogica van het gemeentelijke beleid op de Osdorperweg benadrukte. Over hoe vreemd het is dat de gemeente op deze smalle dijkweg die Hoofdnet Fiets is zomaar weer reusachtige vrachtwagens wil toelaten. Over hoe de gemeente elders in de stad fietsers beschermt, maar hier niet. Over zijn verbazing waarom de gemeente de verkeersveiligheid ondergeschikt maakt aan andere belangen.

Onvrede
Waarnemend portefeuillehouder Verkeer Emre Ünver ging vervolgens uitvoerig in op de naar zijn mening terechte onvrede over het jarenlange slepende verkeersplan voor de Osdorperweg. Hij zei zich goed te kunnen verplaatsen in de emoties van de bewoners, die het vertrouwen in het stadsdeel na alle uitstel en afstel inmiddels zijn kwijtgeraakt. En begreep ook volkomen dat de vlam in de pan sloeg na de bewonersbrief over de onduidelijke aard van het groot onderhoud. Hij zegde daarom toe dat er na de aanstelling van de nieuwe portefeuillehouder Verkeer een nieuwe bewonersbrief zal komen waarin die duidelijkheid wél zal worden gegeven.

Aanpassen voor vrachtverkeer
Projectleider Jeroen Dijk lichtte vervolgens toe dat uitstel van het groot onderhoud voor ongewenste logistieke problemen zou gaan zorgen. Immers, Liander moet nu starten met de noodzakelijke vervanging van de energiebekabeling. En het is natuurlijk wel zo handig qua tijd en kosten om dit samen te laten vallen met de vervanging van het wegdek. Van verbreding zal geen sprake zal zijn, volgens Jeroen Dijk, maar de weg wordt daarentegen technisch wél geschikt gemaakt voor vrachtverkeer. Dat dit uiteraard in strijd is met het al 60 jaar bestaande vrachtwagenverbod en niet te combineren is met de status van de weg (erftoegangsweg en Hoofdnet Fiets) noemde de projectleider gemakshalve maar niet.

Regie over naar Centrale Stad?
Emre Unver vond het vreemd dat D66, GroenLinks, de PvdA en de VVD het advies hadden ingediend om de afhandeling van de verkeersveiligheid op de Osdorperweg aan de Centrale Stad over te dragen: “Dit neigt naar een motie van wantrouwen richting het nieuwe DB, en dat terwijl het DB momenteel nog niet volledig is samengesteld.” Als waarnemend voorzitter en portefeuillehouder Verkeer verklaarde hij zich bereid een eventuele meerderheid voor dit advies te respecteren, maar adviseerde de leden van de SDC dit advies nog eens goed te overwegen. Het is een gemiste kans dat geen van de commissieleden daarop reageerde met de boodschap dat dit advies niet zomaar uit de lucht is komen te vallen. Dat het stadsdeel Nieuw-West – en daarvoor ook al het stadsdeel Osdorp – alleen maar aangerommeld hebben met de Osdorperweg en dat het dan ook niet in de verwachting ligt dat het nieuwe DB dit na decennia nu wél goed gaat regelen.

Elektronische knip in de wacht
Ünver gaf ook aan dat de elektronische knip bewust niet in de uitvoering is opgenomen. De reden? “Er worden eerst andere maatregelen toegepast, te weten: de snelheidsbeperking, de wegversmallingen en de rode fietsstroken.” De waarnemend portefeuillehouder zegde wel toe dat deze maatregelen zullen worden gemonitord en dat in deze periode de elektronische knip dan – voor de zekerheid – wél al wordt voorbereid. Wanneer blijkt dat deze maatregelen onvoldoende resultaat boeken, kan de elektronische knip dan direct worden toegepast.

Zoekgeraakt verkeersbesluit: nep en flut
Monique van ’t Hek (D66), als inwoner van Sloten nieuw in de stadsdeelcommissie, maakte korte metten met het steeds weer genoemde argument van de gemeente dat het vrachtwagenverbod al 60 jaar ongeldig zou zijn, omdat men het onderliggende verkeersbesluit niet kan terugvinden.

Van ’t Hek: “Ik wil graag opheldering geven over een misverstand. Jaren geleden is het vrachtverkeer verboden op de Osdorperweg. Daarom zijn er vervolgens ook borden geplaatst om het vrachtverkeer hier te verbieden. Verder zijn er op grond van dat besluit ontheffingen verleend aan bewoners en bedrijven. Dat heeft de gemeente gedaan. Daarmee is aangetoond dat de gemeente ook het besluit heeft genomen. Beide geven aan dat het besluit om geen vrachtverkeer op de Osdorperweg toe staan genomen is.

Als toehoorder bij de laatste stadsdeelcommissievergadering in maart ging het ook hierover en toen kwam de gemeente met het argument: “We kunnen dat besluit nergens vinden”. Dat voelt als zó’n nep- en flutuitleg, want het besluit is genomen, de borden zijn geplaatst – jaren geleden – en er zijn ontheffingen verleend. Dat men het besluit niet kan vinden, daar kan ik me zo boos over maken. Het is gewoon een flutargument dat niet klopt.”

Het was goed te merken dat dit Slotense commissielid hier zo gepassioneerd over sprak. Aangezien het besluit al in de jaren zestig van de vorige eeuw is genomen, is het voorstelbaar dat het fysieke document indertijd per ongeluk niet gedigitaliseerd is en zoek is geraakt. Het feit dat op deze smalle weg doorgaand vrachtvervoer verboden is, is echter voor de hand liggend. Vraag is waarom de gemeente toch maar niet besluit dat verkeersbesluit dan opnieuw te nemen.

Adviezen ingetrokken
Tijdens een schorsing van de vergadering hebben de vier indienende partijen overleg gevoerd wat te doen met beide ongevraagde adviezen. Daarna lichtte Monique van ’t Hek – namens de vier partijen – toe waarom zij de adviezen besloten in te trekken. Als reden noemde ze o.a. dat het reeds geplande groot onderhoud niet bemoeilijkt mocht worden. Zij benadrukte ook dat er geen sprake was van een vertrouwensbreuk richting DB. Wél stelden de vier partijen zich op het standpunt dat er nu wél écht iets moet gaan gebeuren, te beginnen met een nieuwe bewonersbrief met een betere uitleg over het groot onderhoud. Na de installatie van het nieuwe DB zal de het groot onderhoud van de Osdorperweg opnieuw worden geagendeerd. Wordt dus vervolgd…

Welke ándere belangen spelen er mee?
Gevraagd naar de reactie van Hans de Waal op deze uitslag: “Het is één grote poppenkast. Er spelen duidelijk andere belangen dan de verkeersveiligheid, zelfs bij het DB. Ik heb de hoop op een veilige Osdorperweg onder bestuur van dit stadsdeel, nu definitief opgegeven. We hebben niet voor niets gevraagd of de centrale stad dit dossier wil nemen. Dit stadsdeelbestuur laat willens en wetens een levensgevaarlijke verkeerssituatie voortduren. Het geplande groot onderhoud maakt het alleen maar nóg onveiliger. Het is niet de vraag óf, maar wannéér er een ernstig ongeluk op de Osdorpweg te betreuren valt. En daar wil ik niet verantwoordelijk voor zijn, omdat ik zogenaamd ‘als burgerparticipant’ de ideeën van de gemeente zou ondersteunen.”

Te bizar voor woorden
En Hans de Waal vervolgt: “We hebben bij de Osdorperweg helaas een projectmanager die op geen enkele manier ook maar het minste begrip toont voor de mening van een inspreker. Het gaat om iemand die alleen maar stoïcijns het vervolg van de werkzaamheden opreutelt. Het begrip ‘veiligheid’ komt niet voor in zijn woordenboek. Het is te bizar voor woorden.

Hoe denkt deze meneer dat een 2,00 meter brede grijze asfaltstrook waar een 40 tonner van 2,60 meter breed met 60 km/uur langs een fietser beukt, veiliger is voor de fietser? Als dát de reactie is, dan heeft die man blijkbaar geen greintje inlevingsvermogen in hoe het er in de echte wereld aan toe gaat? Denkt iemand nou echt dat er straks op die kaarsrechte smalle polderweg 30 km/uur wordt gereden. Alleen maar omdat er een borden staan die dan vermelden? Terwijl een snelheid van 80 km/uur hier geen uitzondering vormt. Dat zou de gemeente weten, als ze hier tenminste een keer op snelheid zouden controleren. Maar nee hoor, vooral niet handhaven. En dan zeggen dat het project niet meer gestopt of aangepast kan worden. Omdat dat geld zou gaan kosten. Oké, het is prima om nieuwe leidingen te leggen, maar waarom zou dat niet gecombineerd kunnen worden met een herinrichting die de Osdorperweg wél veilig maakt? Wie ik ook spreek op de Osdorperweg, niemand snapt er nog wat van.”

Theo Durenkamp; 3 juni 2022.

Zie ook: 30 km/uur op hele Osdorperweg: zonder handhaving een farce!

Invoering Variant 2A in Sloten en Nieuw Sloten vergt meer tijd

“Maar van afstel is geen sprake. Variant 2A zal worden ingevoerd”, zo laat omgevingsmanager Bernard Kroeger weten.

De gemeenteraad nam in januari 2022 veel en elkaar (en Variant 2A) weersprekende moties aan. Omdat de gemeente alles heel zorgvuldig wil voorbereiden en uitvoeren, zal het doorgaande verkeer niet al komend najaar maar pas in het eerste kwartaal van 2023 geweerd worden van de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten. Hieronder wordt uitgelegd waarom uitstel onontkoombaar is, wat er in de afgelopen tijd is gebeurd en hoe de verdere planning eruit ziet.

Invoering Variant 2A gaat gestaag vooruit
De gemeente gaat gestaag door met de invoering van Variant 2A. Dat betekent dat alleen bestemmingsverkeer (vooral: voertuigen geregistreerd in Sloten en Nieuw Sloten) nog zonder bekeuring langs een of meer digitale camera’s zullen kunnen rijden. Alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten blijven echter wel voor iedereen bereikbaar. Alleen niet meer via de kortste weg. Maar wel via het Plusnet Auto: de Johan Huizingalaan, Plesmanlaan en Baden Powellweg.

Enkele onderwerpen uitgelicht
De gemeentelijke presentatie en nieuwsbrief van 30 mei 2022 boden veel nieuwe informatie maar riep ook vragen op. De – volgens de redactie van de nieuwsbrief en website Sloten-Oud Osdorp meest prangende onderwerpen – worden hierna uitgelicht. De wethouder heeft op 24 mei 2022 in een brief volledige uitleg over de stand van zaken gegeven aan de gemeenteraad.

Als Variant 2A is ingevoerd, zullen bezoekers helaas níet meer vanaf de rotonde (A4) rechtstreeks op de parkeerplaats bij tuinpark Eigen Hof kunnen komen. De groene driehoek geeft aan dat – als de camera – voorbij de parkeerplaats wordt geplaatst, dat hij dan door de bocht naar de Ditlaar slechts beperkt zicht heeft op de nummerplaten van passerende voertuigen. Bovendien zouden gebruikers van de parkeerplaats dan ten onrechte bekeuringen krijgen. De camera komt daarom meer in oostelijke richting met een scanvlak (geel) dat tot halverwege de parkeerplaats loopt.

Parkeerplaats bij Eigen Hof straks toch niet bereikbaar vanaf rotonde
Iedereen had gehoopt en verwacht dat het mogelijk zou blijven om rechtstreeks vanaf de rotonde met de Vlindermolen (paashaas) naar het parkeerterrein naast tuinpark Eigen Hof te rijden. Dit blijkt jammer genoeg technisch niet mogelijk.

Omgevingsmanager Kroeger legt uit: “Deze materie is voor ons in Amsterdam nieuw. Ook wij leren steeds meer bij. We dachten dat de locaties waar de scancamera’s komen te hangen en waar ze op scannen dicht bij elkaar zouden zijn. Maar, dat is niet zo. De scanlijnen zijn de plekken waarop de camera’s gericht staan en waar bepaald wordt wie er wel en niet langs mag rijden. Die scanlijnen blijken ongeveer twintig meter naast de camera’s te liggen. Bovendien hebben experts ons inmiddels uitgelegd dat de weg rond de scanlijn recht moet zijn. En niet in een bocht mag lopen. De reden daarvoor is dat in een bocht auto’s die vlak achter elkaar rijden niet gescand kunnen worden. De achterste auto dekt dan de nummerplaat voor de camera af.

Voertuigen zonder ontheffing zouden dan straffeloos langs de camera kunnen glippen. Als dat het geval is, dan zou het systeem niet meer goed functioneren. Dan zou er juridisch gezien sprake zijn van ‘willekeur in bekeuren’. En dan kan een rechter de gemeente opdragen deze camera uit te schakelen en dat is precies wat we niet willen. Wees ervan overtuigd dat ook de politici en ambtenaren van de gemeente het liefst wilde dat die scanlijn voorbíj de ingang naar het parkeerterrein zou komen te liggen. We hebben de beste experts hierover geraadpleegd, maar het kan op deze locatie écht niet. Er is gewoonweg te weinig ruimte tussen de entree van het parkeerterrein en de bocht naar de Ditlaar. Bovendien zou de kans dan groot zijn dat bezoekers, die netjes vanaf de rotonde hun auto daar parkeren, tóch ten onrechte een bekeuring krijgen. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Daarom komt de scanpaal voorbij de noodingang naar het sportpark te staan. De scanlijn ligt dan ergens halverwege voor de parkeerplaats. We zullen samen met de omwonenden nagaan hoe de overlast voor hen hier zo veel mogelijk beperkt kan worden.”

Kortom, bezoekers die met de auto naar de dorpskern van Sloten komen, zullen straks dus ook via het Plusnet Auto naar het dorp moeten rijden.

Inzet blijft: gratis ontheffingen
Indertijd heeft wethouder Egbert de Vries beloofd dat er voor de bewoners van Sloten en Nieuw Sloten geen kosten verbonden zouden zijn aan het verkrijgen van ontheffingen om langs één of meer camera’s te kunnen blijven rijden. De gemeenteraad nam hierover ook een motie aan.

Bernard Kroeger legt uit dat er naar verwachting in juli een keuze gemaakt gaat worden tussen twee werkwijzen en de precieze invulling daarvan: “Het College moet uit twee opties kiezen. Ofwel voor een vergunningensysteem waarbij iedereen een vergunning aanvraagt en er voor bepaalde groepen – bijvoorbeeld voor bewoners in Sloten en Nieuw Sloten en voor ondernemers – een nultarief geldt. Ofwel voor een goedkoper geautomatiseerd systeem. De lijst van alle kentekens van voertuigen die in Sloten en Nieuw Sloten bij de RDW geregistreerd staan (en van nooddienst-voertuigen en bussen) wordt dan gekoppeld aan het camerasysteem. Voor deze groep voertuigen wordt dan automatisch geen bekeuring aangemaakt als ze langs een camera rijden. Onderzocht wordt ook wat dan te doen met voertuigen (van ondernemers en private leaserijders) die elders geregistreerd staan. We vergeten die groep zeker niet.”

Verkeersintensiteit op Sloterweg West en Laan van Vlaanderen
Eén van de door de gemeenteraad aangenomen moties gaat erover dat onderzocht moet worden of het mogelijk is om de knips op de beide poten van de Laan van Vlaanderen op bepaalde tijden open te stellen. De gedachte daarachter is dat automobilisten uit Osdorp en De Aker dan niet via de Louwesweg hoeven om te rijden als ze boodschappen gaan doen op het Belgiëplein in Nieuw Sloten. Deze motie blijkt een lastige opgave om uit te voeren, maar het projectteam heeft nu een actieplan.

De omgevingsmanager: “We gaan hiervoor al voor de zomervakantie de verkeersdruk op beide takken van de Laan van Vlaanderen en op de Sloterweg West gedurende twee weken continu meten. Dan weten we wat de totale verkeersbelasting is en ook wat de stillere tijden zijn, waarop we de Laan van Vlaanderen mogelijk kunnen openstellen. Omdat de Sloterweg West nu nog open is en het logisch is dat bij afsluiting daarvan het verkeer vanuit De Aker en Osdorp meestal via de Laan van Vlaanderen gaat rijden, zullen we gelijktijdig ook op de Sloterweg West meten hoeveel verkeer daar in die twee weken passeert. Op basis van de telgegevens kan een beter oordeel worden gegeven over de (on)mogelijkheden van het openstellen van de Laan van Vlaanderen tijdens bepaalde tijdvakken. Zoals het zich nu laat aanzien, starten de metingen op 13 juni en duren ze tot 26 juni. De camera’s zijn in de eerste week van geplaatst.

30 km/uur op wegen rond Natuurpark, Ditlaar en richting Sloterbrug
De ambtelijke projectgroep verwacht op heel korte termijn de procedure te starten voor het invoeren van 30 km/uur op alle wegen rond Natuurpark Vrije Geer, de Ditlaar en op de Langsom naar de Sloterbrug. Als dit verkeersbesluit na 14 weken officieel is bekrachtigd, begint de gemeente meteen ook met het aanpassen van de inrichting van deze wegen zodat voertuigen hier ook daadwerkelijk langzaam gaan rijden.

“Ergens in de week van 4 t/m 8 juli organiseert de projectgroep een inloopavond waarin we onze plannen over de 30 km-maatregelen op de Plesmanlaan en Langsom en op de Vrije Geer en Ditlaar willen delen. Naast het plaatsen van borden en het aanbrengen van markeringen op het wegdek willen wij ook – waar mogelijk – busvriendelijke drempels plaatsen. In oktober hopen we deze werkzaamheden te kunnen gaan uitvoeren. Dit zal de veiligheid op al deze wegen, en hopelijk ook al een beetje op de Sloterweg, vergroten. Zodra bekend is wanneer en waar deze inloopavond georganiseerd gaat worden, hoort u meer hierover”, aldus de omgevingsmanager.

Planning op hoofdlijnen
• Juni 2022: Start procedure verkeersbesluit invoeren 30 km/uur op Plesmanlaan en Langsom tussen rotonde en Sloterbrug en op de Vrije Geer en Ditlaar.

• Juni 2022: Verkeersmetingen ten behoeve van de monitoring op Sloterweg West en beide takken van de Laan van Vlaanderen.

• Begin juli 2022: Inloopavond om alle belangstellenden te informeren over de verkeersmaatregelen op het in te voeren 30 km-tracé op de Langsom en Plesmanlaan (tussen Sloterbrug en de rotonde), de hele Vrije Geer en op de Ditlaar. Datum en tijdstip volgen z.s.m.

• Juli 2022: College van Burgemeester en Wethouders maakt keuze voor ontheffingensysteem met uitvoeringsregels. In augustus kan dan de bouw van de software voor de camera’s beginnen.

• In juli en augustus 2022: Ambtenaren voeren onderzoek uit naar (on)mogelijkheden openstelling Laan van Vlaanderen op bepaalde tijden. Dit gebeurt op basis van de in juni gedane metingen op Sloterweg West en Laan van Vlaanderen. Ambtenaren stellen een advies op en leggen dit voor aan het College. September: College neemt hierover besluit.

• Vanaf juli / augustus 2022: Ambtenaren bereiden beleidsmatige en technische in- en uitvoering van het gekozen ontheffingensysteem voor en leggen dit voor aan het College.

• September 2022: Het College neemt het besluit – op basis van het gedane onderzoek – over de (on)mogelijkheden voor het openstellen van de Laan van Vlaanderen gedurende bepaalde tijdvakken. De gemeente organiseert een inloopbijeenkomst.

• September 2022: De gemeente maakt het verkeersbesluit voor het invoeren van de (op de Laan van Vlaanderen aangepaste) Variant 2A.

• 4e kwartaal 2022 / 1e kwartaal 2023, buiten de kerstvakantie: Uitvoering van nulmeting verkeerssituatie in Sloten, Nieuw Sloten, Badhoevedorp en op het Plusnet Auto elders in het zuidwestelijke deel van Nieuw-West.

• 1e kwartaal 2023:
Invoering van Variant 2A. Te beginnen met de plaatsing van duidelijke verkeersborden rond Sloten en Nieuw Sloten om weggebruikers zo vroeg mogelijk te attenderen op de naderende elektronische camera’s.

In werkingstellen van de vier camera’s op de Sloterweg Oost en West en op de Laan van Vlaanderen.

Gedurende twee maanden volgt een wenperiode. Automobilisten met voertuigen zonder ontheffing, die toch langs een camera rijden, ontvangen gedurende twee maanden thuis een waarschuwingsbrief waarin wordt uitgelegd dat zij hier niet hadden mogen rijden. Daarna wordt er gehandhaafd met het opleggen van een boete.

• Gedurende een jaar vanaf de invoering van Variant 2A:
Gemeente blijft een jaar lang nauwgezet monitoren wat voor effecten de invoering van Variant 2A heeft op de verkeersstromen in Nieuw-West en Badhoevedorp. In het ‘Mobiliteitsplan Nieuw-West’ zijn geen knelpunten voorzien tot ca 2030. Tegen die tijd verwacht de gemeente de knooppunten S106, S107 en de rotonde Lijnden te hebben aangepakt. Als er als gevolg van de invoering van Variant 2A knelpunten ontstaan, die eenvoudig zijn op te lossen, zal de gemeente dit uiteraard tussentijds doen. Na een jaar legt de ambtelijke projectgroep de resultaten van deze monitoring voor aan de gemeenteraad. Op basis daarvan neemt de raad het besluit om Variant 2A te handhaven of over te gaan op variant 11.

Veiligheid op Sloterweg totdat Variant 2A ingaat
De verkeersmaatregelen van Variant 2A worden dus niet komend najaar, maar zo vroeg mogelijk in het eerste kwartaal van 2023 ingevoerd. De gemeente wil in de tussenliggende tijd de veiligheid op de Sloterweg optimaliseren. De bebording dat hier 30 km/uur gereden mag worden is aangepast. De politie handhaaft ook regelmatig.

Kroeger: “De 30 km-maatregelen die in oktober 2022 op de Langsom, Plesmanlaan, Vrije Geer en Ditlaar worden ingevoerd zullen hopelijk al bijdragen aan het veiliger maken van de Sloterweg. Op de Sloterweg zelf zullen de wegversmallingen worden vastgezet. De rood-witte palen rond de versmallingen worden telkens omver gereden en op de fietssuggestiestrook geduwd. Dat is gevaarlijk voor fietsers. Terwijl het daar Plusnet Fiets is. Op verzoek van de werkgroep Sloten gaan we daar snel mee aan de slag. De gemeente realiseert zich dat deze wegversmallingen verre van ideaal zijn. Ze veroorzaken nog altijd heel vaak ruzies tussen agressieve weggebruikers. Toch is de gemeente met de werkgroep Sloten van mening dat het beter is om ze te laten staan totdat Variant 2A is ingevoerd.”

Grondigheid boven snelheid
“Voor de buitenwacht kan het lijken alsof er in de afgelopen periode niet veel werk is verzet,”, vertelt Bernard Kroeger, “maar wees ervan verzekerd dat de invoering van Variant 2A geen eenvoudige opgave is. Ik denk dat bovenstaand verhaal dat wel laat zien. Achter de schermen wordt er hard gewerkt. Het is van groot belang dat we alles nu goed regelen en dat we straks niet door een rechter of andere instantie kunnen worden teruggefloten. De projectgroep kiest daarom voor grondigheid boven snelheid. En natuurlijk behandelen we ook de moties waar een meerderheid van de gemeenteraad achterstond zo zorgvuldig mogelijk.”

Komende tijd volgt steeds meer duidelijkheid
De ambtelijke projectgroep is op het ogenblik dus op veel verschillende terreinen bezig met de voorbereidingen om Variant 2A in het eerste kwartaal van 2023 te kunnen invoeren. In de komende maanden zal de politiek telkens nog over delen van de uitvoering besluiten moeten gaan nemen. Steeds als het College over een deelonderwerp een besluit heeft genomen, wordt er weer meer duidelijk. Zodra er nieuws is, zal dit gemeld worden in de Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp en op de gelijknamige website.

Tamar Frankfurther; 4 juni 2022

Groots eeuwfeest in Tuinpark Ons Buiten

Het tuinpark bij De Nieuwe Meer pakt op zondag 12 juni 2022 van 11 tot 16 uur flink uit om te vieren dat het honderd jaar bestaat.

Op een gewone dag is het al heerlijk om door Ons Buiten (aan de Riekerweg 15 bij Natuurgebied De Oeverlanden) te dwalen langs de 445 siertuinen.

De Riekerpolder gezien in noordwestelijke richting, gefotografeerd op 28 september 1937. Onderaan: de Nieuwe Meer. Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Divers feestprogramma
Maar op 12 juni valt er daarnaast nog veel meer te beleven. Het programma in een notedop: kunstmarkt (45 kramen), (natuur)rondleidingen, kindervrijmarkt, expositie met 100 fotoportretten van tuinders, natuurtuin, treintje over terrein, bomendocumentaire, plantenverkoop, gezellig terras en… een optreden van Karin Bloemen. Kom bij voorkeur op de fiets. Er is ook een grote parkeerplaats. Gratis toegang en gratis deelname aan de activiteiten.

Rijke historie
Tuinpark Ons Buiten begon in 1922 als volkstuincomplex aan het Slatuinenpad (bij het buurtschap De Baarsjes, nabij de Kostverlorenvaart) en verhuisde in 1927 naar de huidige locatie aan de Riekerweg bij de Nieuwe Meer. Het moest van de oude locatie verdwijnen wegens de oprukkende woningbouw. Ons Buiten bestond aanvankelijk voornamelijk uit nuts- en moestuinen.

Nu is het een park met 445 sier- en verblijfstuinen met het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren met alle vier de sterren. Het park heeft dan ook een grote biodiversiteit, bijzondere planten, (oude) bomen, vogels en zoogdieren. Kortom, waardevol groen aan de rand van de stad. Het park is voor iedereen dagelijks, ook in de winter, geopend en vormt daarmee een mooie aanvulling op Natuurgebied De Oeverlanden.

Tamar Frankfurther; 4 juni 2022.