Alleen knips op Sloterweg West en Oost voortaan 24/7 dicht

Tijdens de raadsvergadering op 12 oktober 2023 bleek de overgrote meerderheid van de gemeenteraad – in afwijking van het eerder genomen raadsbesluit – de wethouder te steunen om de knips in Nieuw Sloten alleen doordeweeks tijdens de spits af te sluiten.

De knips op de Sloterweg West en Oost zullen wél voor altijd 24/7 afgesloten blijven voor doorgaand verkeer. Alleen lijnbussen en voertuigen met een ontheffing zullen hier nog boetevrij kunnen rijden.

Regelmatig negeren motorvoertuigen de juridisch correct aangegeven en noodzakelijke knip op de Sloterweg-West. Het zou de gemeente sieren om deze knip ook op een ándere – meer communicatieve manier – te markeren. Daardoor neemt de kans af dat bestuurders van motorvoertuigen per ongeluk deze knip passeren en nodeloos na een week of twee automatisch een bekeuring van 110 euro plus 9 euro administratiekosten ontvangen. In september zijn in totaal maar liefst 7.792 boetes uitgedeeld aan automobilisten die zonder ontheffing langs de knip op de Sloterweg reden. Omgerekend gaat het om gemiddeld 259 boetes per dag. Deze opbrengst gaat overigens niet naar de gemeente maar verdwijnt in de zakken van het rijk… Foto: Tamar Frankfurther.

Ontheffingen aanvragen
Op 20 oktober 2023 werden de verkeersbesluiten over de knip op de Sloterweg Oost en op de Laan van Vlaanderen gepubliceerd. Het verkeersbesluit over de Sloterweg West was eerder al genomen en blijft onverminderd geldig. De bewoners en ondernemers van Sloten en Nieuw Sloten kunnen nu per huishouden maximaal twee en per bedrijf maximaal vijf ontheffingen aanvragen. Bewoners en ondernemers van het dorp Sloten / de Sloterweg Westde Sloterweg Oost en Nieuw Sloten ontvingen hierover op 15 oktober een bewonersbrief van de gemeente.

Deze ontheffing is geldig vanaf 1 november om 4 uur ’s nachts en blijft twee jaar geldig. Het kenteken kan tussentijds zo vaak men wil worden gewijzigd. Voor uitleg en aanvragen klik hier.

De gemeente heeft de systeemfout – die ervoor zorgde dat niet alle adressen op Sloten werden herkend – inmiddels verholpen. Iedereen die in aanmerking komt voor het aanvragen van een of meer ontheffingen, kan zijn aanvraag nu wél indienen. Deze storing in het systeem onderstreepte wederom dat dit het gemeentelijke testproject ‘invoering systeem van selectieve toegang ‘ betreft. Zoals beloofd heeft de gemeente ook dit probleem zo snel mogelijk opgelost.

Knips Nieuw Sloten dicht van 7 tot 10 en van 16 tot 19 uur
De beide knips op de Laan van Vlaanderen West en Oost (vlakbij de Plesmanlaan) zullen alleen tijdens de spits worden afgesloten op maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 10.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur. SP-raadslid Erik Bobeldijk deed nog verwoede pogingen om steun te verwerven voor zijn beide moties, maar uiteindelijk bleek alleen de PvdD voor de moties te stemmen.

Bobeldijk geeft aan dat het onwenselijk is dat er – zeker omdat er langs deze doorgaande weg basisscholen liggen met lessen tot 15.15 uur – zoveel sluipverkeer door Nieuw Sloten blijft rijden: “Dat is bovendien in strijd met het streven van het College om doorgaand verkeer via het Plusnet Auto af te wikkelen.”

De SP-er beoogde met zijn ene motie te realiseren om de knips in Nieuw Sloten alsnog ook 24/7 te laten werken. In zijn andere motie stelt hij voor om andere varianten te onderzoeken die enerzijds leiden tot een betere bereikbaarheid van het winkelcentrum Belgiëplein en tegelijkertijd óók doorgaand verkeer weren.

Zo nodig gaan ook de knips in Nieuw Sloten (langer) dicht
In haar raadsbrief van 9 oktober 2023 beantwoordt verkeerswethouder Melanie van der Horst diverse schriftelijke vragen en legt zij uit waarom zij tot haar besluit is gekomen. Zij benadrukt hierin ook dat de verkeerssituatie (in Nieuw Sloten) door de gemeente wordt gemonitord en dat – als daar aanleiding toe mocht zijn – snel zal worden ingegrepen.

De wethouder: “Mochten er buiten de spitsperioden toch onoverkomelijke knelpunten ontstaan, dan kunnen we de situatie na een jaar, of eventueel tussentijds, aanpassen bijvoorbeeld door de afsluitingen alsnog 24 uur per dag in te voeren.”

Tamar Frankfurther; 20 oktober 2023.