Afscheidsbrief van Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) en het vervolg

In de editie van de Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp van 5 oktober 2022 ging helaas iets mis met de link naar de open brief waarin de KOO zijn vertrouwen opzegt in de samenwerking met stadsdeel Nieuw-West. Bij deze de goede link.

Inmiddels heeft Hans de Waal van de KOO gesproken met twee leden van het DB van stadsdeel Nieuw-West. Voorzitter Emre Ünver en portefeuillehouder Nazmi Türkkol kwamen langs.

Doorgaand zwaar vrachtverkeer negeert op de Osdorperweg (Hoofdnet Fiets) nog steeds de verbodsborden die hier al 59 jaar staan zonder dat er enige vorm van handhaving plaatsvindt. Foto: Theo Durenkamp.

Nog altijd inhoudsloze stadsdeelreacties
“Het was een lang gesprek”, zo laat Hans de Waal weten. “De heer Türkkol leek nog erg afhankelijk van wat de ambtenaren van tevoren met hem hadden gedeeld. Hij is duidelijk nog niet goed ingevoerd en bleef daarom slechts de inhoudloze stadsdeelreacties herhalen, die alle opeenvolgende ambtenaren in de voorbije jaren telkens weer uitkraamden. Maar, het is toch bijzonder dat beide DB-leden hiervoor naar Oud Osdorp kwamen. We waren dan ook voorzichtig optimistisch over het resultaat van deze ontmoeting.

Ik weet niet of ze het gesprek niet interessant vonden of dat er een andere reden was, maar de KOO heeft niets teruggezien van het besprokene in hun dossier dat zij daarna vrijgaven. En ook de mondelinge vragen die namens GBW!, GroenLinks en D66 waren gesteld, bleven tijdens de bijeenkomst onbeantwoord.” Meer daarover en over de andere ins en outs van deze kwestie leest u in een uitgebreider artikel van de hand van Oud Osdorp-correspondent Theo Durenkamp.
Zie: Wegaanpassing voor zwaar vrachtverkeer is de druppel…